Kimya

Anorganik Kimya…demir…

DEMİR M E T ALİNİN ÖZELLİKLERİ Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir m e tal olan demir (Fe), dünyada ki met aller içinde en bol

Oksijen Gazı

Yeryüzünde bulunan en bol elementlerden biri olan oksijenin atom numarası 8 olup, bileşiklerinde –2 değerlik alır. Oksijenin diğer elementlerle oksit oluşum reaksiyonlarının çoğu ekzotermiktir ve

Bohr Atom Modeli

BOHR ATOM MODELİ Niels Hendrik Bohr, Rutherford atom modeli ile Planck’ın kuantum teorisini kullanarak 1913 yılında yeni bir atom modeli öne sürdü. Bu yeni model

Atom Modelleri..3..

1-Dalton Atom Teorisi Dalton’un atom teorisi şöyledir: *Elementler çok küçük,bölünemez,yok edilemez taneciklerden oluşmuştur. *Fiziksel ve kimyasal değişmelerde atomlar,varlıklarını korur.Parçalanamaz veyayeniden oluşturulamaz . *Aynı elementin atomları

Atom..2…

Atomun boyutları ve ağırlığı son derece küçüktür.Bir atomun çapı milimetrenin milyonda biri kadardır.Herhangi bir işlemde bu sayıları kullanmak çok anlamsız olacağından atomlar için özel bir

Atom..1..

Bir demir parçasının önce ikiye,sonra dörde,sonra sekize ve giderek daha küçük parçalara bölündüğünü düşünün.Bu bölünme sonsuza kadar gider mi yoksa iyice küçülen parçacıkların daha fazla

Atomun Elektrikli Yapısı ..2.. Elektronlar

ATOMUN DİĞER UCU : ELEKTRONLAR Elektronlar tıpkı dünyanın güneş çevresinde dönerken, aynı zamanda kendi çevresinde dönmesi gibi, atom çekirdeğinin çevresinde dönen parçacıklardır. Aynı, gezegenlerde olduğu