Kimya

Kimyasal Bağlar

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı

Kimyacı Nedir?

Her türlü kimyasal hammadde üretim, kalite kontrol ve analizlerinde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendisinin ve kimyagerlerin denetimleri altında çalışan kişidir. Kimyacıda bulunması gereken özellikler;Fen

Kimya Nedir?

Kimya kimi zaman "kolay zengin olmayı sağlayacak olan filozof taşını bulmayı sağlayan bir uğraş" kimi zamanda "uzun yaşamayı sağlayacak olan hayat iksirini bulma yolu" olarak

Atom Modelleri

Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski yunanlılara kadar uzanır.Milattan önce 5. yüzyılda Leucippus ve Democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını

Mol Kavramı…

Mol :Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir. Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine

Elementlerin Periyodik Tablosu

IAElementlerin Periyodik TablosuVIIIA1HIIAElementlerin Özellillerini Görmek İçin Üzerine TıklayınIIIAIVAVAVIAVIIAHe2LiBeBCNOFNe3NaMgIIIBIVBVBVIBVIIBVIIIBIBIIBAlSiPSClAr4KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr5RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe6CsBaLaHfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn7FrRaAcUnqUnpUnh LantanitlerCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLuAktinitlerThPaUNpPuAmCmBkCfEsFmMdNoLr Simge RengiKatıSıvıGazSentetik Arkaplan RengiA:-):-):-):-)llerYarı:-):-):-):-)llerAlkali :-):-):-):-)llerHalojenlerToprak Alkali :-):-):-):-)llerSoygazlarGeçiş :-):-):-):-)lleriToprak :-):-):-):-)llerDiğer :-):-):-):-)ller

Medikal Plastikler

Uzun zaman kullanımlı medikal implant malzeme kullanımında sadece sınırlı sayıdaki elastomerler biyo-kararlılık ve biyo-uygunluk göstermektedir. 30 yıldan uzun bir süre boyunca implant malzemede iki biyomalzeme

Plastik Malzemelerin Tarihi

Plastik Malzemelerin TarihiSuni reçinelerin keşfinden önce, plastik maddeler yalnız tabii maddelerden hazırlanıyor ve orta kalitede ürünler elde edilebiliyordu. 1840’ta kauçuğun kükürtle işlenmesi, plastik maddelerin daha

Atomun Elektrikli Yapısı..1..

1. Çekirdekteki Dev Güç: Güçlü Nükleer Kuvvet Çevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan

Anorganik Kimya…demir…

DEMİR M E T ALİNİN ÖZELLİKLERİ Arı halde gümüşsü beyaz renkli bir m e tal olan demir (Fe), dünyada ki met aller içinde en bol