İktisat

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ * Prof.Dr.Yıldız KUZGUN * Açıklama * Bu ölçek yetenek ve ilgilerinizi daha iyi tanımanıza ve bu yolla okul ve ders seçiminize

Uluslararası Ticaretin

BÖLÜM I ULUSLARARASI TİCARETİN TEMELİ 1.1. Ticaret Kavramı Ticaret, genel olarak üretici ve tüketici arasında varolan malların el değiştirmesi (alım – satım) ve hizmet etkinliklerine

Tüketici Kredileri

BÖLÜM1 1.1.TÜKETİCİ KREDİLERİ Bir mal ya da hizmetin satın alınması amacına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere , belli faiz, taksit

Unemployment

UNEMPLOYMENT. In its most obvious sense, unemployment means being without a job. As an economic definition, however, this is inadequate. The term unemployment is one

İçindekiler

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR v GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: GENEL OLARAK VERGİ İNCELEMESİ 3 1.1. VERGİ İNCELEMESİ KAVRAMI 4 1.2. VERGİ İNCELEMESİNİN YERİ VE ÖNEMİ 5 1.3.

Amaçlar

AMAÇLAR 1998-99 yıllarında rekabetin iyice kızışmaya başladığı Türkiye internet ve kişisel bilgisayar pazarlarında VestelNet firmasının Pazar payını ve karını arttırma amaçları taşıyan geniş kapsamlı bir

Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Ortaklık

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA TABİ ORTAKLIK VE KURULUŞLARIN MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME, KAMUYA DUYURMA VE BAĞIMSIZ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ Bağımsız denetlemenin amacı, kamunun yeterli ve doğru

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici

Sigortacılık Kavramları

1. Sigortacılık Kavramları Sigorta ferlerin hayatta bazı şartlar altında karşılaşacakları , zarar ve masraflara sebep olan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma

Sistem Analizi

SİSTEM ANALİZİ 1. Sistem kavramı 2. Genel sistem kuramının temel özellikleri 3. Yönetimde sistem yaklaşımı 4. Örgüt sistemi çevresi 5. Karar verme süreci 6. Karar