İktisat

İçindekiler

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİLLER LİSTESİ 1 TABLOLAR LİSTESİ 2 1. ŞEBEKE ORGANİZASYONLARININ OLUŞUM SÜRECİ 3 2. ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR 4 2.1 Şebeke Organizasyonlarda Çalışma Kuralları 8

Tam Rekabet Piyasası

TAM REKABET PİYASASI Tam rekabet piyasası rekabetin en iyi şekilde sağlandığı aşağıdaki özellikleri taşıyan ideal bir piyasadır. Özellikleri: 1-Alıcı ve satıcılar piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar

Sermaye Bütçelemesi

SERMAYE BÜTÇELEMESİ I. GÎRİŞ Sermaye bütçelemesi teorisi ile uygulaması arasında büyük farklar vardır. Geçen onbeş yıl içinde sermaye bütçelemesi teorisi; kârlılık analizi, matematiksel programlama, olasılık

İktisada Giriş

İKTİSADA GİRİŞ; 1-) İktisat:Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kıt kaynakları kullanarak maximum fayda sağlamaktır. Nasıl ki günümüz şirketlerinde üretilen mal veya hizmetlerin az giderlerle çok kar

B I L A N Ç O

B I L A N Ç O : TANIMLARI : – Belirli bir tarihte firmanin varliklarini, borçlarini ve öz sermayesini tasnifli bir biçimde gösteren tablodur.

Kaynakça

5 NİSAN EKONOMİK İSTİKRAR KARARLARI 1. KARARLARA YOL AÇAN EKONOMİK ORTAM 5 Nisan Ekonomik istikrar kararlarına yol açan gelişmeler, bizzat kararların başlangıç kısmında şu şekilde

Factorıng

FACTORING FACTORING NEDIR? Factoring, büyük miktarda kredili satislar yapan firmalarin, bu satislardan dogan alacak haklarinin "factor" veya "factoring sirketi" olarak adlandirilan finansal kuruluslar tarafindan satin

What’s Charısma

WHAT’S CHARISMA? CHARISMA Charisma is often used to refer to individuals who have the “gift of grace.” A unique quality, charisma sets certain individuals above

Uluslararası Ticaretin

BÖLÜM I ULUSLARARASI TİCARETİN TEMELİ 1.1. Ticaret Kavramı Ticaret, genel olarak üretici ve tüketici arasında varolan malların el değiştirmesi (alım – satım) ve hizmet etkinliklerine

Tüketici Kredileri

BÖLÜM1 1.1.TÜKETİCİ KREDİLERİ Bir mal ya da hizmetin satın alınması amacına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere , belli faiz, taksit