Hukuk Dersleri

Yargıtay, Çeaş Kararını Bozdu

Yargıtay, Uzanlara ait Çukurova Elektrik’in mallarına el konulmasına imkan sağlayan yerel mahkeme kararını bozdu. Böylece Uzanlar lehine 1 ayda 4. karar alındı. Adana 4. Asliye

Tck Yürürlüğe Girdi

AB’ye uyum için hazırlanan, suçlara ve cezalara yeni düzenleme getiren, yeni TCK bugün nisan ayındaki değişiklikleriyle yürürlüğe giriyor. Yeni yasayla töre cinayetine, trafik terörüne ağır

Ölüm Olayından Sonra Yapılan İşlemler

Hastanede ölen birisinin ölümü nüfus kayıtlarına nasıl tescil edilir? Hastanelerde ölen kişilere ait ölüm tutanakları o kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine

Milletlerarası Tahkim

Haberleşme ve seyahat araçlarının hızla geliştiği ve dolayısıyla dünyanın büyük bir global köy haline geldiği günümüzde, her hangi bir ülkedeki köklü değişim diğer ülkeleri de

Dava Nasıl Açılır??…

Dava, dava dilekçesiyle (arzuhal) açılır. Mahkemede dava açan tarafa davacı kendisine dava açılan kişiye de davalı denir. Bu taraflardan birisi olan kişinin dava ehliyetine sahip

Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu

SAĞLIK HUKUKU KAPSAMINDA SORUMLULUK HUKUKU VE HEKİMLERİN SORUMLULUĞU Hekimlerin hukuken sorumlu olabilecekleri durumları incelerken, önce kamu hastanelerinde çalışan hekimler ve özel hastanelerde çalışan hekimler olarak