Hukuk Dersleri

Nüfus Cüzdanları İle İlgili

Nüfus cüzdanı almak için gerekli belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı almak için ikamet edilen veya çalışılan kurum ya da kuruluşça onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi ile

I.1876 Anayasasi Ve Digerleri

I.1876 ANAYASASI A -GENEL ÖZELLİKLERİ: Türk tarihinin ilk anayasası diyebileceğimiz bu anayasa ‘KANUN-U ESASISİ’adıylada bilinir.Eski takvime göre 7 Zilhicce 1293;miladi takvime göreyse 23 Aralık 1876

118 Yasa Yürürlükten Kaldırılıyor

Hükümet, 118 yasada değişiklik öngören "Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı TBMM’ye gönderdi. Tasarıyla, tarihe damgasını vuran ve 1950 yılında çıkarılan

Vatandaşlık İşlemleri İle İlgili Sorular Ve Cevaplar

Soru-Vatandaşlıkla ilgili başvurular hangi makamlara yapılır? Cevap:Yurt içinde ikamet ediyorsanız bulunduğunuz ilin Valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir. Soru-Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların

Karun Hazineleri İçin 25 Yıl Hapis

Uşak Arkeoloji Müzesinde sergilenen Karun Hazinesinin en değerli parçalarından “Kanatlı Deniz Atı Broşu”nun sahtesiyle değiştirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Uşak Ağır Ceza Mahkemesince kabul

Evlat Edinme

Evlat edinmek için evli olmak gerekiyor mu? Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir Bekar bir bayanım ve bir çocuğu evlat

Tck İlgili Maddeler …

SEKİZİNCİ BÖLÜM Şerefe Karşı Suçlar Hakaret MADDE 125. (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden

Haklarinizi Biliyor Musunuz?

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? İnsanca Yaşama Hakkı: İnsanca yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahipsiniz. Size hiç kimse işkence ve eziyet yapamaz; insan