Hukuk Dersleri

Tüketici Mahkemeleri

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASINA DAİR KANUN Tüketici Mahkemeleri Yargılama ve Cezaya İlişkin Hükümler Madde 23- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici

Veto Edilen Yasalar

Cumhurbaşkanları tarafından bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade edilen yasalar… CUMHURBAŞKANI DEMİREL TARAFINDAN VETO EDİLEN AF YASASI İLE BİRLİKTE TBMM`DE BEKLEYEN VETOLU YASA SAYISI 17`YE

Otv Kanunu

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Özel Tüketim Vergisi Kanununa tabi Malların Listesi (Akrobat Reader Formatında) Kanun No. 4760 Kabul Tarihi : 6.6.2002 BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar,

Rtuk Kanunu

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN, BASIN KANUNU, GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 4756 Kabul

Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HAKLARI 23 Şubat 1995 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve