Hukuk Dersleri

Hukuk Sözlüğü

A abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acele itiraz: verilen kararın tefhim yada tebliğinden

At Yarışları Tüzüğü

AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜ (1) (2) (3) Bakanlar Kurulu Kararırın Tarihi : 19.7.1955, No: 4/5592 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6132 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Hukuk Arşivi

TÜRK CEZA KANUNU Kanun No. 5237 Kabul Tarihi : 26.9.2004 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel

Yeni Trafik Kanunu !

TBMM İçişleri Komisyonu’nda, Trafik Kanunu Tasarısı kabul edildi. Tasarıyla, Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere bundan böyle trafik cezası kesebilmeleri imkanı getirildi.

Adalette Pazarlık Dönemi

Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarıya göre, öldürme, yaralama, kötü muamele dahil birçok suçta dava açılmadan mağdurla zanlı uzlaşabilecek. Bazı suçlarda savcı kamu davasını, mahkeme de hükmü

Tüketici Hakları

AYIPLI MAL 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; satın aldığınız malın varsa standardına uygun olması, standardı yoksa tatmin edici bir kalitede olması zorunludur. Satın

Evrensel Tüketici Hakları Beyannamesi

Evrensel Tüketici Hakları BeyannamesiI-HEDEFLER Madde 1 : Bütün ülkelerdeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin menfaatlerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak tüketicilerin çoğu zaman ekonomik şartlar,

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ Madde 1; Teoride geniş bir yelpazede değerlendirilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un amacı; ekonominin gereklerine ve kamu