Hukuk

Yargı

YARGI I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bagimsizligi Madde 138.- Hâkimler, görevlerinde bagimsizdirlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ,

Anayasa

Anayasa Türkiye’de anayasal hareketler 19. yüzyılın ikinci yarı sında başlamış ve ilk anayasa Osmanlı ımparatorluğu’nun son dönemlerinde, 1876 yılında kabul edilmiştir (Kanuni Esasi). 1921 Anayasası,

Insahaklari Nelerdirn ?

InsaHaklari Nelerdirn ? Maurice Cranston Insan Haklari" (human rights) eskiden "insan(in) haklari" (rights of man) olarak adlandirilan seyin oldukça yeni adidir. "Insan haklari" ifadesinin kullanilmasini

Genel Kurul

Genel Kurul Toplumun her bir birey ve her bir organinin, bu Bildirge’yi her zaman göz önünde tutarak, söz konusu hak ve özgürlüklere saygiyi gelistirmek için

Xv Yapılara Değer Biçme

XV YAPILARA DEĞER BİÇME 1. GENEL BİLGİLER Bir tarım iş1etmesinin normal faaliyetleri için gerekli bütün yapılar (binalar), tarımsal yapı olarak kabul edilmektedir. Tarımsal yapılar özel

Adli Görev Yetkileri

ÜNİTE 01-1800 ADLİ GÖREV YETKİLERİ AMAÇLAR Bu üniteyi işledikten sonra : • Genel olarak arama kavramı, arama kararı alınmasını ve uygulanmasını bilip kavrayacak, • El

Kaçakçılık

v Bu üniteyi işledikten sonra : • Kaçakçılık ile ilgili tanımları bilecek, • Kaçakçılık sayılan eylemleri bilip kavrayacak, • Kaçakçılık çeşitlerini bilecek, • Gümrük ve

Çocuk Hakları

çocuk hakları Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre

Üst" Kurullar Ve İfade Özgürlüğü

İnternet ve "Düzenleme" Kavramı: "Üst" Kurullar ve İfade Özgürlüğü Özgür Uçkan Tür: Makale Yıl: 2001 İletişim stratejisti, yazar – ozuckan@netscape.net "Topluluk (Community) ve iletişim (Communication)