Fizik

Kütle

Kütle (m): Bir maddenin sahip olduğu madde miktarına kütle denir. Kütle “m” harfi ile gösterilir. Hacim (V): Bir maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir. Hacim

:-):-):-):-)fizik

:-):-):-):-)fizik Etimoloji ve Tarihçe :-):-):-):-)fizik terimini ilk olarak Aristo’nun eserlerini kendine göre düzenleyen Yunan Peripatetik filozof Rodos’lu Andronicus’un, MÖ 70 civarında Roma’da kullandığı sanılıyor. Onun

Hareket Kuvvet(Fizik)

Hareket-Kuvvet Hareket :Bir cismin sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine “hareket” denir. Yer değiştirme:Bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki farka yer değiştirme

Basit Makineler

Basit Makineler Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş

Güneş Sistemi

Güneş Sistemi, Güneş adını vermiş olduğumuz bir yıldız , bu yıldızın çevresindeki belirli yörüngelerde bulunan 9 gezegen ve çok sayıda küçük gökcisminden oluşmaktadır. Güneş Sistemi’nde

Mercek Ve Aynalar

Mercek Ve Aynalar Ayna, insanın kendisini görmesi için kullandığı cam veya maden levhadır. Mercek ise içinden geçen paralel ışınları birbirine yaklaştıran ya da uzaklaştıran saydam