Endüstri

2-a) Gezi Diyagramı:

2-a) Gezi Diyagramı: [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 1 2 3 4 5 6 7 1-Hammadde Stok – 40 20 – – – – 2-Testere – – – –

Tesis Planlaması Proje Değerlendirme Formu

Tesis Planlaması Proje Değerlendirme Formu Hazırlayan : Kamuran ÇELİK 151319973014 1.Projenin adı………………….: Şanzıman Montaj Hattı İyileştirme 2.Ön proje ile karşılaştırma.: a.Çalışma amaçlarına ulaştı mı? Çalışma

3.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] 3. Bu konumlandırma yapılırken en küçük potansiyel enerji ( Muther ) ilkesi benimsenmiştir. En küçük potansiyel enerji ilkesinde iş istasyonları arasındaki ilişkilere göre çekici

2.

2. a) Taşıma miktarları günlük iş istasyonları aralarında 70’şer adettir. b) Faaliyet İlişki Çizelgesi 1. İş İstasyonu 2. İş İstasyonu 3. İş İstasuonu 4. İş

Teşekkür

TEŞEKKÜR Bu çalışmanın konusunu bana veren, çalışmam sırasında beni yönlendiren ve her türlü yardımını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ’ye teşekkürlerimi sunarım. Tez

Toplam Kalite Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Günümüz koşullarında kuruluş yöneticiliği klasik usullere göre yapılmaktadır. Yani en üst makam işin genel tanımını yapmakta, bu genel tanım daha alt kademelere

Yarı İletkenler

YARI İLETKENLER A – İLETKEN, YALITKAN VE YARI İLETKEN 1.İletkenler İletkenler, elektrik akımının geçmesine kolaylık gösteren maddelerdir. Aşağıdaki şekilde, bakır iletkeninin kesiti görülmektedir. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] Valans

Bölüm1

BÖLÜM1 1.1.TÜKETİCİ KREDİLERİ Bir mal ya da hizmetin satın alınması amacına bağlı olarak ya da olmaksızın, ticari amaçlar dışında gerçek kişilere , belli faiz, taksit

Zaman Etüdü Ölçüm Sonuçları

OP120 Grup dişlisi ara montajı 0,31 Avara dişlisi ara montajı 0,61 3-4 vites çatal hazırlanması 0,47 1,39 OP130 1-2 vites senkromeç komple toplanması 1,14 3-4