Edebiyat - Türkçe

Divan Edebiyatinin Genel Özellikleri

DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir. Nazım ölçüsü “aruz”dur. Dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca’dır.

Kısa Roman Özetleri

ACIMAK -REŞAT NURİ GÜNTEKİN -ROMAN İlkokul öğretmeni Zehra’nın babası ölmüştür.Zehra yaşlı adamın bıraktığı anı defterini sabaha kadar okur.Annesinin olumsuz tavırları yüzünden ailenin dağıldığını,babasının bu yüzden

Cumhuriyet Dönemi Edebiyati

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI (1923-1940) Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Beş Hececiler” olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak

Beş Hececiler

HECENİN BEŞ ŞAİRİ (BEŞ HECECİLER) Bu şariler 19117de Selanik’te “Genç Kalemler”le başlayan Milli Edebiyat akımının ilklerine bağlı olarak, halk şiirimizin özelliklerinden, yerli kaynaklarımızdan yararlanarak, şiirimizin

Dil İle İlgili Atasözleri

DİL İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ DEYİMLER ÖZDEYİŞ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.Bilmediği beş vakit namaz,

Edebiyat Hakkında

Edebiyat Hakkında KLASİZM Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Bu akamın

Edebiyat Hakkinda-2

Edebİyat Hakkinda-2 LİRİK ŞİİR Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır.

Edebiyat Hakkinda-3

Edebİyat Hakkinda-3 TÜRK EDEBİYATI İslâm’dan Önceki Türk Edebiyatı: Eldeki bilgilere göre, Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır. Bu bölgede Türklerin yaşadıkları bazı yörelerde bulunan yazılı belgeler,

Tanzimat Dönemi Edebiyati

Tanzimat DÖnemİ Edebİyati TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Tanzimat dönemi edebiyatı (1860-1869): Türk toplumunda, 1860-1896 yılları arasındaki edebiyat etkinlikleri, "Tanzimat edebiyatı" adı altında toplanır. "Batılılaşma" olgusunu