Edebiyat - Türkçe

Hece Düşmesi

HECE DÜŞMESİ İki heceli olup ikinci hecesinde dar bir ünlü (ı,i,u,ü) bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Meydana

Ünlü Daralmasi

ÜNLÜ DARALMASI “-a,e” ünlüleriyle biten kelimelere şimdiki zaman eki olan “–yor” u veya “y” ünsüzüyle başlayan b ir eki getirdiğimizde bu ünlüler ses uyumuna göre

Divan Edebiyati

DİVAN EDEBİYATI ________________________________________ MECAZ TECAHÜL-İ ARİF HÜSN-İ TALİL KİNAYE ARUZ KASİDE GAZEL RUBAİ TERCİ-İ BEND / TERKİB-İ BEND MURABBA MÜSTEZAT ŞARKI MERSİYE ŞEHRENGİZ MUAMMA LUGAZ

Hz. Mevlana’nın Hayatı

Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna’nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin

Fiillerde Çati

FİİLLERDE ÇATI Fiiller iş,hareket,oluş,durum bildiren sözcüklerdir.Çekimli bir fiilde,iş,hareket,oluş ve du- rumun hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği ya açıkça bellidir ya da bu varlık belirtilme- miştir,bilinmemektedir. “Ali

Türk Edebiyatinin Dönemleri

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, 2. İslâmî

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyati

İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI (..?-11.yy.) A) SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ: M.S.VIII. yüzyıla gelinceye kadar Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş