Eczacılık

Grip Nasıl Bir Hastalıktır?

Grip Nasıl Bir Hastalıktır? Grip asıl olarak solunum yollarında yerleşen Influenza A, B ve C virülerinin neden olduğu, yüksek ateş ve yaygın kas ağrıları ve

Mikroküreler

MİKROKÜRELER Seda KURT, Prof. Dr. Gökhan ERTAN Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 35100 Bornova/İzmir GİRİŞ Mikroküreler içlerindeki etken maddenin

Antibiyotiklerin Bakterilere Etkisi

ANTİBİYOTİKLERİN BAKTERİLERE ETKİSİ Yaşadığımız yüzyılın özellikle ikinci yarısı yıllarından sonra, bakteri ve virüs genetiği, bunların morfolojik yapıları, kapsadıkları komplike protein, nükleoprotein ve diğer kimyasal bileşimleri,

Antibiyotiklere Rezistans

ANTİBİYOTİKLERE REZİSTANS Her canlı yaşamını sürdürebilmek için dış etkilerden korunmak zorundadır. Mikroorganizmalarda birer canlı olduklarından bu kurama uymuşlar, kendilerini yok etme niteliğinde olan antibiyotiklere direnç

İçindekiler

İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ……………………………………. ………………………………………….. ……… IV TABLOLAR LİSTESİ……………………………………. ………………………………………….. ……. VI ÖZET………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. VII SUMMARY……………………………………. ………………………………………….. ……………….. VIII BÖLÜM 1. GİRİŞ……………………………………… ………………………………………….. …………. 1