Dizayn

Önsöz

ÖNSÖZ İki binli yıllara girdiğimiz şu günlerde artık insanlık kabına sığmamakta ve mevcut dünya insanlara dar gelmektedir. Bilgisayarlar artık, bir iletişim aracı olarak, sanal bir

Özet

ÖZET Ülkemizde montaj ile başlayan otomotiv sanayisi oldukça gelişmiş ve kendisi için önemli olan parçaların üretim teknolojilerinin geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. Otomotiv sanayisi için çok önemli

Önsöz

ÖNSÖZ 3D Studio hayatımızda çok geniş bir yer tutmaktadır . TV reklamlarında , mimari yapıların düzenlenmesinde , bilimsel örneklerin incelenmesinde , uzay simülasyonlarında ,çizgi film

Şekil Listesi

ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1.1 Kavramanın şematik gösterilişi Şekil 1.2 Kavrama bağlanmış durumda Şekil 1.3 Kavrama çözülmüş durumda Şekil 1.4 Tek diskli kavramanın ana parçaları Şekil

Tablo Listesi

TABLO LİSTESİ Tablo 6.1 Yastık yayın verdiği kuvvetin deformasyona gore değişimi Tablo 6.2 Yay çeliklerinin mekanik özellikleri

Önsöz

ÖNSÖZ Çıktığı günden beri büyük beğeni toplayan ve programcılığı zevke dönüştüren Visual Basic programlama dili,programcılık korkulacak,sıkıcı bir iş olmaktan çıkıp herkesin ilgisi haline gelmiştir. Bunda

Visual Basic (Bölüm-2) Projeler Ve Bileşenleri

Visual Basic (Bölüm-2) PROJELER VE BİLEŞENLERİ Visual Basic’te bir uygulama geliştirmek proje denilen yapı içerisinde gerçekleştirilir. O halde yeni uygulama yeni bir proje oluşturmayı gerekli

Visual Basic 6.0 Proje Tasarım Penceresine Bakış

Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza ekran görüntüsü gelecektir. Örnekler Standard EXE projeleri ile oluşturulacaktır. Visual basıc tasarım

Bölüm 1

BÖLÜM 1 1.ÜÇÜNCÜ BOYUT 1.0 Giriş İnsanlar ilk çağlardan bu yana çevresinde bulunan cisimleri, meydana gelmekte olan olayları diğerlerine anlatabilmek için resim,heykel ve yazı gibi

1. Metallerin Korozyonu

1. METALLERİN KOROZYONU Metallerin hemen hemen hepsi doğada bileşik halinde bulunurlar. Bu bileşiklerden ilave malzeme, enerji, emek ve bilgi kullanmak suretiyle metal veya alaşım üretilir.