Çevre Bilimleri

Erozyon

A-) Erozyonun Tanımı Aşinmayi engelleyen bitki örtüsünün, biz insanlar tarafindan yok edilmesi sonucu korumasiz kalan topragin, su ve rüzgarin etkisiyle aşinmasina ve taşinmasina erozyon (toprak

Erozyon

EROZYON Yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma ,en geniş anlamı ile,karmaşık tabiat olaylarıdır.Bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini

Erozyon Nedir?

EROZYON NEDİR? Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.

Türkiye’ De Rüzgar Aşındırması.

TÜRKİYE’ DE RÜZGAR AŞINDIRMASI. Rüzgarın tanımı: Atmosfer basıncı farklarından ve yer kürenin değişik bölgeleriarasındaki sıcaklık farklarındankaynaklanan hava hareketi.Havanın hareket etmesine kara ve havasıcaklığındaki değişmeler neden

Sera Etkisi Ve Sonuçları

Sera etkisi ve sonuçları Atmosferin ortalama ısısının artmasının nedeni atmosferde bulunan karbondioksit, su buharı ve metan gazının giderek çoğalması. Buna "sera etkisi" deniyor. Isının bir

Sürdürülebilir Yaşam

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONULAR Sürdürülebilir Tarım • Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu • Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu • Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu • Sürdürülebilir Tarım İçin

Erozyonun Nedenleri

EROZYONUN NEDENLERİ Doğal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler • İklim İklimin erozyon üzerine etkisi; yağış, sıcaklık ve rüzgarla olmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi yağış olup, yağışın da