Biyoloji

Atatürk’e Göre Komünizm

ATATÜRK’E GÖRE KOMÜNİZM Atatürk diyor ki:"Türk âleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her göründüğü yerde ezilmeli" atatürkçülük nedir? *Mustafa Kemal, ne içtimaî veya felsefî bir çığır

Gennçliğe Hitabe

Ey Türk gençliği! ** Birinci vazifen, Türk İstiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en

Hoca Ahmet Yesevi Hayatı

HOCA AHMET YESEVİ HAYATI Hoca Ahmet Yesevi, Ortaasya’dan Balkanlara Türklüğümüzü Müslümanlığımızı borçlu olduğumuz büyük veli… "Dil"imizin gelişmesini, zenginleşmesini O’na borçluyuz. "Din"imizin sapık görüşlerden arındırılmış, doğru

Milliyetimizi Borçlu Olduğumuz İnsan

MİLLİYETİMİZİ BORÇLU OLDUĞUMUZ İNSAN Türk Milliyetininin, hamurkârı olan Ahmet Yesevi, Türkiye dışındaki Türk Dünyası’nda çok iyi tanınır ve bilinir. Bununla birlikte ülkemizde de Hazret Sultan’ı

Hoca Ahmet Yesevi Hayatı

Hoca Ahmet Yesevi, Ortaasya’dan Balkanlara Türklüğümüzü Müslümanlığımızı borçlu olduğumuz büyük veli… "Dil" imizin gelişmesini, zenginleşmesini O’na borçluyuz. "Din"imizin sapık görüşlerden arındırılmış, doğru yorumunu O’na borçluyuz.

Abdi İpekçi

Abdi İpekçi 929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul

Besinler

Besİnler BESİNLER Organik Besinler Karbonhidratlar Sindirilirler Yağlar Sindirilirler Proteinler Sindirilirler Vitaminler Sindirilmezler İnorganik Besinler Mineraller Sindirilmezler Su Sindirilmezler • Enerji vericiler : Karbonhidrat, yağ, protein

Temel Yaşam İşlevleri

Temel Yaşam İşlevleri Temel Yaşam İşlevleri XVII. yy’a kadar, bitkilerin toprakta önceden oluşmuş besinlerle beslendikleri kabul ediliyordu. Ne var ki, deneysel yöntemi kullanan ilk fizyoloji