Biyoloji

Gen Sayimiz 30 Bin Civarinda

60-100 bine vardigi tahmin edilen insan genleri sayisi, meyve sineginin yalnizca iki kati. Insanin gen yapilarinin bilinmesiyle hastaliklarin önceden belirlenebilecegini, bunun da insanlar arasinda ayrimciliga

Kalitimin Kromozomal Esasi

KALITIMIN KROMOZOMAL ESASI Bitkilerde ve hayvanlarda her tür kendine özgü sabit sayida kromozom içerir. Kromozomlarin sayisi mitoz bölünmedeki düzenli ve kesin olaylarla sabit tutulur. Birçok

Gen Aktarım Yöntemleri

Gen aktarımı bazı özel DNA dizilerinin istenilen hücreye aktarılması esasına dayanır. İki şekilde yapılabilir. 1 – Dolaylı Gen Aktarımı: Dolaylı gen aktarımı yöntemi ile daha

İnsan Genom Projesi

Yaratılmışlar içinde biyolojik ve ruhî varlığı ile diğer bütün canlılardan üstün bir mevkide bulunan insanoğlu, zekâsını kullanarak icat ettiği mikroskop sayesinde, kendini meydana getiren maddî

Hücre Ve Hücre Bölünmeleri

Hücre:Canlıların en küçük yapı birimidir. Hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma olarak üç kısımdan oluşur. 1.HÜCRE ZARI:Akıcı-mozaik zar modeline göre iki sıra yağ tabakası arasında protein-glikolipitlerden

Lise 1 Müfredati Biyoloji Konulari

01. Bilimsel Çalışma Yöntemi,Canlılık ve Biyoloji 02. Canlıların Temel Bileşenleri 03. Nükleik Asitler, ATP, Vitaminler ve Enzimler 04. Canlılığın Temel Birimi "HÜCRE" 05. Hücre ve

Biyolojil Sözlük…2…

-A- Abdomen: Karın, böceklerde vücudun son bölümü. Absorbsiyon : Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma. Acoelomata: Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve

Sinir Sistemi

İç ve dış çevreden gelen uyarılara karşı tepki göstermemizi sağlayan sisteme sinir sistemi denir. Omurgasızlarda Sinir Sistemi: Tek hücrelilerde özelleşmiş bir sinir sistemi yoktur. Uyartıları

Fermantasyon Ve Oksijenli Solunum

Solunum:Canlıların enerji elde etmek için organik besin maddelerini parçalamalarına denir. Solunumun amacı ATP sentezlemektir. Organik besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi ATP üretiminde kullanılır. Canlılarda O2li

Genetik

Canlıların sahip olduğu özelliklerin dölden döle nasıl aktarıldığını inceleyen bilime genetik denir. Gen: Bir polipeptidin sentezinden sorumlu en küçük DNA parçasıdır. Sembollerle gösterilir. Genler kromozomlar