Biyoloji Ve Önemi

|

Latince Bios (canlı) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen Biyoloji bugün en popüler bilim dalları arasında belkide ilk sırayı alır. Canlılık insan oğlunun her zaman ilgisini çeken bir husus olmuştur. Aristo’dan bu yana biyoloji alanında bir çok gelişmeler olmuştur. Ama 20. yüzyılda biyoloji alnında yapılan gelişmeler bunlardan binlerce kez daha fazladır. Özellikle elektron mikroskobunun keşfinden sonra canlılık mikro-aleme kayarak hücre ve içeriği incelenmiş, bir müddet sonra bu da yeterli olmayıp gen yapısına kadar inilmiştir. Üniversiteler de biyoloji bilimi geliştirilerek detaylar üzerinde durulmuştur. Bu daha çok moleküler alanda gerçekleşmiştir. Canlılar arası benzerlikten tutunda tedavisine kadar hemen hemen bütün biyolojik olaylarda artık gen yapıları incelenerek neticelere varılmaktadır.

Özellikle 21. yüzyılda biyolojinin önemi daha da artacaktır. Çünkü insanoğlu bugün birçok hastalıkla mücadele etmektedir. Bunları da çözecek yine biyoloji olacaktır.

Bugün artık, biyoloji bilimi daha geniş bir alanda hizmet vermektedir. Birçok konuyu içine kapsamaktadır. Bundan dolayı alt dallara ayrılarak genişletilmiştir. Örneğin Ekoloji, Fizyoloji, Anatomi, Genetik, Moleküler Biyoloji, Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Taksonomi, Sitoloji, Histoloji, Morfoloji gibi…Bilimadamları artık canlıların genetik haritasını çıkarıp yeni canlı modelleri geliştirerek insanoğlunun hizmetine sunmuş ve hayatı kolaylaştırma yollarına eğilmiştir. Artık önceden bazı aksaklıklar bilinecek, yiyecek sıkıntısı bitecek, hastalıklar daha kolay tedavi edilecektir. Ama şu da unutulmamalıdır ki her alanda olduğu gibi insanoğlu biyolojiyi de kötü emelleri için kullanabilir.

Previous

Antioksidan Nedir?

Invertör-ap3003

Next

Yorum yapın