Bilgisayarın Tanımı

|

Bilgisayarın Tanımı

Bilgisayar verilen verileri, belirlenen bir programa göre işleyen, istenildiğinde saklayabilen, gerektiği zaman geriye verebilen elektronik bir alettir.

Bilgisayarın Sınıflandırılması

A.Amaçlarına Göre Bilgisayarlar

1.Genel Amaçlı: Bellekteki programlar doğrultusunda genel amaçlı olarak kullanılırlar.

2.Özel amaçlı: Yanlızca üretim amaçlarına uygun kullanılır. Örn: Sanayi Otomasyon

B.Büyüklüklerine Göre Bilgisayarlar

1.Mikro Bilgisayarlar(Kişisel Bilgisayarlar-Küçük Boy): Kişisel bilgisayarlardır. Küçük çaplı işlerde kullanıldığı için PC olarak adlandırılır. Aynı zamanda tek kullanıcıdırlar.

2.Mini Bilgisayarlar(Orta Boy Bilgisayarlar): Mikrobilgisayarlardan daha büyüktürlar. Bunlar ise çok kullanıcıdırlar. Büyük sanayide ve bilimsel araştırmalarda kullanılır.

3.Makro Bilgisayarlar(Büyük Boy Bilgisayarlar): En kapsamlı bilgisayarlardır. Pek çok işi aynı zamanda aynı anda yapabilirler. Çok kullanıcı olarak tanımlanabilirler.

C.Kuşaklarına Göre Bilgisayarlar

1.l.Kuşak Bilgisayarlar: İlk üretilen bilgisayarlardır. Üretimde radyo lambaları ve vakum tüpleri kullanılmıştır. Çok güç harcarlar, çok ısı yayarlar.

2.ll.Kuşak Bilgisayarlar: Birden çok Transistör’ün birleşmesi ile oluşturulan bilgisayarlardır (Transistör=Entegre yapısı).l.Kuşağa göre daha az ısınır, daha hızlıdır ve daha az yer kaplar.

3.lll.Kuşak Bilgisayarlar: Transistor yerine tümleştirilmiş devreler kullanılır. Çok hızlı çalışırlar. Maliyetleri düşüktür. Kullanıcı sayıları düşük değildir.

4.lV.Kuşak Bilgisayarlar: Tümleştirilmiş devrelerin kapasitesi artırılmıştır. Proğramlama dilleri artmış ve programlama kolaylıkları gelmiştir.

D.İşleyiş Sistemine Göre Bilgisayarlar

1.Sayısal (Dijital) Bilgisayarlar: İşleyiş sistemleri ikili sayı sistemine göredir. Verileri sayısal olarak alır işler ve sonucu iletir.

2.Örneksel (Analog) Bilgisayarlar: Analog veriler arasında karşılaştırma yaparak sonuçlar elde eder. Sanayi de kullanılır.

3.Melez (Hybrıd) Bilgisayar: Melez bilgisayarlar, sayısal ve analog bilgisayarların karışımıdır. Sayısal ve analog bilgisayarlar arasında bilgi dönüşümü sağlanır.

Terminal

Belirli bir mesafede fakat ana bilgisayarla iletişim halinde olan uç birim bilgisayarlara denir. Iki kısımdadır:

·Akılsız Terminal: Sadece monitör ve klavyeden oluşur. Kendi işlemcisi yoktur. Anabilgisayarın işlemcisine (Entegre) bağlıdır.

·Akıllı Terminal: Klavye, monitör işlemcisi vardır. Kendisi işlem yapabilir. Kendini aşan bir durum olursa ana makinanın işlemcisini kullanır.

Bilgisayarın genel yapısı ve çeşitleri

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SA%28%5e_%5e%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] G/Ç: Hem giriş hem çıkış anlamına gelmektedir.

G: Sadece giriş anlamına gelmektedir.

Ç: Sadece çıkış anlamına gelmektedir.

Harddiskteki veya disketteki programlar parça parça merkezi işlemciye gönderilir ve çalıştırılır.

Bilgisayar yapısı iki kısma ayrılmaktadır:

A.Donanım

1.Çevre Birimleri

a.Giriş

b.Çıkış

c.Giriş-Çıkış

2.Merkezi İşlem

3.Ana Bellek

B.Yazılım

1.Sistem Yazılımları

2.Uygulama Yazılımları

3.Çevirici Yazılımlar

DONANIM (HARDWARE)

Bilgisayarı oluşturan fiziksel büyüklüklerdir. Bunlar çeşitli cihazlar ve elektronik bilgilerdir.

1.Çevre Birimleri

Bilgisayara veri girişini ve çıkışını sağlayan birimdir.

Giriş birimleri: Sonuç elde etmek için bilgisayara veri girişini sağlar.Klavye (Keyboard):Bigisayarın veri girişini sağlar. Standart+giriş birimidir.

·Yerleşimine Göre Klavye

Q Klavye ® f Klavye ® Daktilo Düzeni

·Tuş Sayısına Göre Klavye

131 Tuşlu Klavye 101 Tuşlu Klavye

Mouse(Fare):Klavyedeki ok tuşlarını ve ENTER tuşlarını kullanmadan işlem yampamızı sağlar. Giriş ünitesi olarak kullanılır.Scaner(Tarayıcı):Bir giriş ünitesidir. Rasim ve yazıyı fotokopi makinası gibi okur ve bilgisayara aktarır. El ve masa olmak üzere çeşitleri vardır.Joystick (Oyun çubuğu):Mause ile aynı işi yapar. Oyun oynamak için kullanılır.

Çıkış Birimleri: Bilgisayarda işlenip elde edilen sonuçları dış ortamlara aktarırlar, standart çıkış birimi monitördür.Monitör:Bilgisayarlardan çıkan bilgilerin dış ortama yansımasını sağlar.

Printer(Yazıcı):Sonuçları ya da yazıyı herhangi bir kağıt üzerine aktarır.Ploter(Çizici):Bir çıkış ünitesidir. Yazıcı gurubuna girer. Verilen grafik şeklinde kağıda dökülmesini sağlar. Mühendislik ve mimarlıkta kullanılır. Büyük çaplı çizimleri gerçekleştirir.

Giriş-Çıkış Arabirimleri: Hem veri girişinde hem de çıktı alıntısında kullanılırlar.Manyetik Teyp:Kişisel bilgisayarlarda kullanılmaz. Macro bilgisayarlarda kullanılır. Bilgi depolama yeteneği çok fazladır. Yavaş çalışırlar. Çünki sıralı erişim prensibine sahiptirler.Harddisk:Bilgisayarın üzerinde veya dışardan bağlantılı olabilen birçok disketin görevini aynı anda üstlenebilen bilgi kayıt aracıdır. Sabit disk olarakta bilinirler. Bozulma ihtimalleri azdır, hızlı çalışırlar. Türleri aşağıdaki kapasiteleriyle verilmiştir.

TÜRÜ

KAPASİTESİ

XT

10 MB (Megabyte)

XT,AT-286

20 MB "

XT

30 MB "

AT-286/386

40 MB "

AT-286/386

60 MB "

Bellek Büyüklük Birimleri:

Bilgisayarda bilgiyi temsil etmek için temel iki kavram Bit ve Byte’ dır. Bit, ikili sayılardan (Binary Dijit) her biri demektir. Byte ise harfö sayı, grafıg ve diğer karakterleri saklayabilen temel bilgi alanıdır. İki türlü kullanımı vardır.

1) 1 ve 0 ile ifade edilen durumlardır.

2) Bilgilerin ölçülmesi için kullanılan durumlardır.

Bilgisayarda en küçük kapasite (bilgi) birimi bittir. 0 ve 1’lerin her biri bir bit’i ifade eder. Bir bitle oluşan bir alana bilgi kaydetmek mümkün olmadığından bitler birleştirilerek bir grup oluştururlar. Bu yüzden 8 bitten oluşan alana 1 Byte adı verilir. Bit ise ikili sayı sisteminde bulunan değerlerin her birinin bellekte kapladığı alana 1 bir denir.

8 Bit = 1 Byte

1024 Byte = 1 MegaByte

1024 MegaByte = 1 GigaByte

1024 GigaByte = 1 TeraByte

1 Byte ile -128 ile +128 arasındaki tam sayıları ve 0-255 arasında işaretsiz tamsayıları ifade edebiliriz.

Örneğin: B harfi bilgisayarda şu şekilde ifade edilir.

B = (66)10 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SA%28%5e_%5e%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]

27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 +21 + 20

27 * 0 + 26 * 1 + 25 * 0 + 24 * 0 + 23 * 0 + 22 * 0 + 21 * 1 + 20 * 0

0

64

0

0

0

0

2

0

=66

Disket: Bilgisayarların okuyucu gözüne yerleştirilerek kullanılan plak biçiminde manyetik özellikli bir araçtır. Harddiske oranla kapasiteleri çok azdır.Harddiskte olduğu gibi doğrudan erişimle çalışırlar. Daha önce hiç kullanılmamış disket formatlanır. Üzerinde 9 adet sektör ve 80 adet iz oluşur. Kişisel bilgisayarlarda kullanılmakta olan disket türleri ne göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Disket Türleri

Bilgi Kayıt Tipi

Kapasitesi

5,25 inçh

Tek Yönlü

180 KB (Kilo Byte)

5,25 inçh

Çift Yönlü (Double Density)

360 "

5,25 inçh

Yüksek Yoğunluklu (High Density)

1.2 "

3,25 inçh

Tek Yönlü (Double Density)

720 "

3,25 inçh

Çift Yönlü (High Density)

1.44 "

Double Density: Normal Kapasiteli

High Density: Yüksek Kapasiteli

Disketi Formatlama sonucunda 9 adet sektör ve 80 adet iz(Track) oluşur. Disketin fiziksel yapısı ise şu şekildedir. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SA%28%5e_%5e%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]

1 sektör’de 9 adet Track vardır.

1 sektör 512 Byte’dır.

1440 Kb @ 1.44 Mb’ dır.

720 KB’lik Disket Hesaplama

1.44 MB’lık Disket Hesaplama

9 tane Track

80 tane Track (1 yüzeyde)

9 tane Sektör (1 yüzeyde)

9 Sektör / Track

2 adet yüzü var.

9 tane Sektör (1 yüzeyde)

9 tane Track

80 tane Track

18 sektör / Track

2 adet yüzü var.

720 KB = 80 * 9 * 512 * 2 = 720 KB

512 * 2 = 1024 Byte (1KB)

1.44 MB = 80 * 18 * 512 * 2 = 1440 KB = 1.44 MB

2.CPU (Merkezi İşlem Birimi)

Bilgisayardaki bütün aritmatiksel ve mantıksal işlemleri yerine getiren birimdir. Ana Bellekteki (RAM) Binary olarak kodlanmış komutlar byte byte CPU’ya getirilir. Bu komut byteları CPU tarafından icra edilir ve çalıştırılır. CPU şu parçalardan oluşur.

a) ALU (Aritmatik Mantık Birimi): Birimler üzerinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi matematiksel işlemleri büyük, küçük, eşit ve eşitdeğil gibi işlemleri gerçekleştiren bir birimdir.

b) CU (Kontrol Bİrimi): Bu birim ALU ile bellek arasında bilgi transferi yapar.

c) Register (Yazmaç) Özel Bellek Birimi: Hızlı yapılması gereken işlemler bu ünitede gerçekleştirilir ve 16 adettir.

Not: Bilgisayar içerisinde bulunan gelişmiş işlemcilerde ALU bir de matematik işlemci bulunur. Bu birimin hızı Megaherz (MHZ)’lerle ölçülür.

1000 Hz = 1 Kz 1000 Khz = 1 Hbz 1000 Mhz = 1 Ghz

4 Mhz = 1 Saniyede 40 milyon işlem yapabilir anlamındadır.

3.RAM (Ana Bellek)

Merkezi işlem biriminde işlenecek verilerin ve sonuçların geçici olarak saklandığı bellektir. Elektriksel kesintide bilgiler silinir.

BELLEK TİPLERİ

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SA%28%5e_%5e%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] ROM Bellek (Read Only Memory)

Yanlız okunabilir bellek anlamına gelmektedir. Bilgiler kalıcıdır. Yani enerji kesintisi olduğu zaman ROM’un içeriği silinmez. Bu bellekteki bilgiler sadece okunabilirdir ve silinemez. Makine, üretici firma tarafından bu bilgiler belleğe önceden yerleştirilmiştir. Önceden belleğe yerleştirilmiş olan bu bilgiler Ana Belleğe (RAM) aktarılır.

a) Prom: Bir defa programlanabilir Rom’lardır

b) Eprom: Silinebilir ve programlanabilir Rom’lardır.

RAM Bellek (Random Access Memory)

Rasgele erişimli bellektir. Hem yazan hem de okuyabilen bellek birimidir. Bilgiler geçici olarak saklanır. Her hangi bir program çalıştırılmak istendiğinde önce RAM belleğe yüklenir. RAM’ın kapasitesi ne kadar fazla ise sistem o kadar fazla çalışır.

CACHE Bellek

Ön bellek anlamına gelmektedir. Normal RAM’lardan daha hızlıdırlar. CPU ile RAM arasındaki hız farkını ve bekleme süresini kısaltmak için kullanılır.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SA%28%5e_%5e%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] B. YAZILIM (SOFTWARE)

Bilgisayarın istenilen işlemleri yapabilmesi için gerekli olan komutlar topluluğuna YAZILIM adı verilir. Sadece donanımdan oluşmuş bir bilgisayar kullanılmaz. Yazılımlar üç ana başlık altında inceleyebiliriz.

a) Sistem Yazılımları

Bilgisayarın yapacağı işlerin kontrolünü, işlem yazılımlarının çalışmasını, bellek giriş ve çıkışlarını, çeşitli işlerin ard arda ve sürekli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Örneğin: MS-DOS, UNİX, WINDOWS-95 vb. Gibi

b) Uygulama Yazılımları

Programcının bir problemin çözümü için her hangi bir programlama dili ile yazdığı programlara derleyici ve çalıştırıcı, yani sisteme sonradan ilave edilmiş programların tümüne uygulama yazılımları adı verilir.

c) Çevirici Yazılımlar

Herhangi bir dilde yazılan programı makine diline çeviren yazılımlardır.,

1. Komut:

Bilgisayara iş yaptıran önceden hazırlanmış bilgiye denir.

2. Program:

Donanımı önceden belirtilmiş bir sıraya göregerekli işlemlerin yapılabilmesi için belli bir kurala göre hazırlanmış komut dizileridir.

3. Programlama:

Bilgisayara yaptırılacak herhangi bir işin bilgisayar dilleri ile programlanmasıdır.

Yazılımlarda Kullanılan Dİller

Programlama Dili: Programcının programı yazarken kullandığı özel bir dildir. Bilgisayara yaptırılacak olan işlerin bilgisayarın anlayabileceği dilde ifade edilmesidir.

Makina Dili: İlkel düzeyde bir programlama dilidir. Öğrenilmesi ve kullanılması oldukça güçtür. Doğrudan donanıma hitap ettiği için çok hızlı çalışırlar.

Alçak Seviyeli Programlama dili (Assembly): Makine dilinde program yazma güçlüğü nedeniyle oluşturulmuş bir dildir. Burada işlemler 0 ve 1’ler yerine işlemin ingilizce karşılığının kısaltması (ADD Addition) kullanılarak yapılır. Sembolik kodlarla yazılan bu programlara kaynak denir. Daha sonra bu program Assembly yorumlayıcısı tarafından makine diline çevrilir.

Yüksek Düzeyli Diller

Makine diline ve Assembler diline göre bilgisayara daha az bağımlıdırlar. Bu dilin komutları genellikle ingilizdeki 8 kelimenin tümünden alındığı için hatırlanmaları kolaydır. Hata yapma olasılığı ve hataları düzeltmek daha kolaydır. Bu dilde yazılan programlar yorumlayıcı bellek ile makina diline çevrilirler.

Yorumlayıcı: Yüksek düzeyde yazılmış program baştan sona kadar makina diline çevrilir. Hata varsa çevirme işleminden sonra listelenir.

Derleyici: Yazılan programı adım adım tarar, hata varsa giderilene kadar işlem durur.

Yüksek Düzeyli Bazı diller

1. BASIC Dili:

Basıc programları derleyici ile satır satır makine diline çevirirler ve çalıştırırlar. Hata durumunda program kesilir ve düzeltilmesi beklenir.

2. PASCAL Dili:

Yaygın bir dildir. Bu dilde yazılan programlar pascal derleyicisi tarafından makine diline çevrilirler.

3. C Dili:

Makine diline yakın bir dildir. Bu dilde yazılan programlar hızlı çalışırlar.

4. COBOL Dili:

Karakterlerden oluşan veriyi işlemesi için uygun komutlar içerir. Ticari uygulama için daha uygundur.

5. FORTRAN Dili:

Basıc diline benzer bir dildir. Bilimsel araştırmalarda kullanılır.

KLAVYE TUŞLARININ GÖREVLERİ

1. ENTER Tuşu:

Klavyenin en kullanışlı tuşudur. Her türlü çalışmada komutların kabulünü sağlamak amacıyla kullanılır. Komutlar yazıldıktan sonra bu tuşa her zaman basılır.

2. ESC Tuşu:

Yürütmeyi durdurma ve komutu iptal etme özelliği vardır.

3. CAPS LOCK Tuşu:

Işık yanıkken devamlı büyük; sönükken devamlı küçük harf yazar.

4. SHİFT Tuşu:

Bu tuşa basıldığında Caps Lock kapalı iken Shift ile beraber büyük harf karakteri yazılır. Caps Lock açık iken Shift ile beraber küçük harf karakteri yazılır.

5. SCROLL LOCK Tuşu:

Her programda kullanılmaz. Ekranı hareket ettirmek için kullanılır.

6.PAUSE Tuşu:

İşlemi geçici olarak durdurur.

7. INSERT Tuşu:

Yazma işlemi anında bir karakter anında dizisinin arasına farklı bilgi eklenmesi gerektiğinde kullanılır.

8. PRİNT SCREEN Tuşu:

Ekrandaki görüntüyü aynen yazıcıya aktarır.

9. TAB Tuşu:

Cursor 8 karakter boşluk bırakarak sağa, Shift ile birlikte sola hareket ettirilir. Genellikle paragraf için kullanılır.

10. BACK SPACE Tuşu:

Bulunduğu yerden sola doğru silerek ilerler.

11. DEL Tuşu:

Silme tuşudur. İmleç sabit kalır ve sağında yer alan karakter dizisi basılı olduğu sürece silinir.

12. HOME Tuşu:

İlk satıra gelmek için kullanılır. (Satır Başı)

13. END Tuşu:

Son satıra gelmek için kullanılır. (Satır Sonu)

14. SPACE BAR Tuşu:

Bir yazı üzerinde iken uygulandığında boşluk bırakır.

15. PAGE UP Tuşu:

Bir sayfa yukarı anlamındadır.

16. PAGE DOWN Tuşu:

Bir sayfa aşağı anlamındadır.

17. CTRL + ALT Tuşu:

Standart görevleri yoktur. Program içerisinde öngörülen fonksiyonlarıgerçekleştirir. Sadece ALT tuşuna basılırsa tuşlar üzerinde 3. Bir karekteri görüntüler.

Fonksiyon Tuşları

F1 ile F12 arasındaki tuşlar fonksiyon tuşları anlamına gelmektedir.

1. F1 Tuşu:

Bu tuşa birkez basılırsa daha önce yazılan komutun ilk harfi görüntülenir.

2. F2 Tuşu:

Bu tuşa basmak suretiyle bir önce kullanılan komutun bir karekterine kadar olan tüm karekterler görümtülenir.

3. F3 Tuşu:

Bu tuşa basmak suretiyle daha önce kullanılan komutun tümü bir defada görüntülenir.

4. F4 Tuşu:

Bu tuşa basmak suretiyle bir önce kullanılan komutların içerdiği ifadelerin belirli bir karektere kadar atlanmasını sağlar.

5. F5 Tuşu:

Bu tuş satırı iptal ederek yeniden yazılmasını sağlar.

6. F7 Tuşu:

Bu tuşa basılırsa bellekte depolanan tüm komutların listesi görüntülenir.

7. F9 Tuşu:

Bu tuşa basılmak suretiyle istenilen satır numarasındaki komuta ulaşılabilinir.

DOSYA (FİLE)

Bilgisayar ortamında aynı türden oluşan bilgilerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya denir. Dosyalar program dosyası, veri (bilgi) dosyası ve text dosya olmak üzere üçe ayrılırlar.

Program Dosyası: Bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dili yardımıyla oluşturulmuş komutlar topluluğuna verilen addır.

Veri (Bilgi) Dosyası: Bir problemin çalışası sırasında verilen bilgilerinişlendikten sonra manyetik ortamda saklanmış halidir.

Text (Yazım) Dosyası: Metin, Mektup, Tez, Kitap ve yazışma amacıyla yazılan dosyalardır.

Dosya İsmi (File Name)

Bilgisayar ortamında bilgilerin saklanabilmesi için verilen isimdir. Dosya ismi yazılırken aşağıdaki kurallara uyulur.

Dosya ismi en fazla 8 karakter uzunluğunda olabilir.

Dosya ismi içerisinde şu özel karakterler bulunmaz

(“ * ; + = / \ < > [ ] vb. gibi)

(COM1..COM4, LPT1..LPT3, LST, NUL, PRN, CLOCK$ vb. gibi

Dosya isimleri A..Z ve 1..9 ve (.) karakterlerinden oluşur.

Dosya Uzantısı

Dosya uzantısı dosya isminden hemen sonra yazılır ve 3 karakterden oluşur. Dosya ismi ve uzantısı birbirinden “.” ileayrılır.

Örnek: 1 2 3 4 5 6 7 8 . 1 2 3

En çok kullanılan dosya tipleri

.COM Makine diline dönüşmüş program

.EXE Makine diline dönüşmüş program

.BAT Toplu işlem dosyası

.BAS Basıc dilinde yazılmış programlar

.PAS Pascal dilinde yazılmış programlar

.C C dilinde yazılmış programlar

.COB COBOL dilinde yazılmış programlar

.DAT Veri Dosyası

.DOC Döküman veya yazım dosyası

.TXT Döküman veya yazım dosyası

.WIN Wındows yazım dosyası

.SYS Sistem dosyası

Örneğin:

MUHASEBE.PAS

STOK.EXE

TREE.COM

Q.EXE

VERI.TXT

AUTOEXEC.BAT

COMMAND.COM

Bilgisayarınızı Tanıyın…

BİR BİLGİSAYAR YAZILIMLARIN YANINDA(SOFTWARE = YAZILIM) DONANIMLARA(HARDWARE = DONANIM) DA İHTİYAÇ DUYMAKTADIR PEKİ BUNLAR NEDİR VE NEREDE BULUNUR ? BİR BİLGİSAYARIN DONANIMLARININ ÇOĞU VE EN ÖNEMLİLERİ BİLGİSAYARIN KASASI(TOWER) OLARAK TABİR EDİLEN KISIMDA BULUNUR BUNLAR CPU(CENTRAL PROCESSING UNIT = MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ) , HDD(HARD DISK DRIVE), RAM(RANDOM ACCESS MEMORY = RASTGELE ERİŞİMLİ BELLEK),MODEM(MODULATOR/DEMOTULATOR),SOUND CARD(SES KARTI),VIDEO CARD(EKRAN KARTI),MAIN BOARD(ANAKART),FLOPPY(DİSKET SÜRÜCÜ),CD-ROM(COMPACT DISK – READ ONLY MECANISM = KOMPAKT DİSK YALNIZCA OKUNABİLİR MEKANİZMA) DIR BUNUNLA BİRLİKTE HOPARLÖR YAZICI TARAYICI GİBİ BİRKAÇ BİRİM DE BİLGİSAYARA HARİCEN BAĞLANIR YANİ BU ELEMANLAR DIŞARIDA DURUR ŞİMDİ BU ELEMANLARI AÇIKLAYALIM :

1-)CPU : WINDOWS YAZILIM(SOFTWARE) OLARAK BİLGİSAYARIN BEYNİ İSE CPU DA HARDWARE(DONANIM) OLARAK BİLGİSAYARIN BEYNİDİR BÜTÜN İŞLEMLER CPU DA ŞEKİLLENİR VE BAZI KOMUT DİZİLERİ SAYESİNDE WINDOWS VEYA DOSUN YORUMLANMASI SAĞLANIR İŞLETİM SİSTEMİ YAPILACAK OLAN İŞLEMLERİ CPU YA BİLDİRİR VE CPU DA BU İŞLEMLERİ SIRAYA KOYUP NASIL YAPILACAĞINA KARAR VEREREK İŞLETİM SİSTEMİNE GERİ DÖNDÜRÜR BİR CPU DA BULUNMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK HIZ DIR YANİ İŞLETİM SİSTEMİNİN GÖNDERDİĞİ YAPILACAK İŞLER LİSTESİNİ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HIZLI YORUMLAYIP KARAR VEREBİLMELİDİR BÖYLECE KULLANDIĞIMIZ PROGRAMLAR DAHA HIZLI VE GÜVENLİ ÇALIŞACAKTIR BİR CPU NUN HIZI MHZ(MEGAHERTZ) OLARAK ÖLÇÜLÜR ÖRNEĞİN 200 MHZ 500 MHZ GİBİ BU RAKAM BÜYÜDÜKÇE CPU NUN HIZI DA ARTAR HIZI DA BÜYÜK ÖLÇÜDE CPU DAKİ TRANSİSTÖR SAYISI BELİRLER YANİ ÇOK TRANSİSTÖR KADAR ÇOK HIZ DEMEKTİR GÜNÜMÜZDE CPU SAĞLAYICI OLAN EN BÜYÜK ŞİRKET INTEL DİR INTEL’IN İLK CPUSU X85 DEN SONRA X86 186 286 386 486 İŞLEMCİLERİ PİYASAYA SÜRÜLDÜ BU İŞLEMCİLERİN SONLARINDAKİ HARFLER O İŞLE

MCİDE MATEMATİK İŞLEMCİSİ OLUP OLMADIĞINI BELİRLER YANİ BİR 486 SX-66 İŞLEMCİ DE MATEMATİK İŞLEMCİ YOKTUR FAKAT 486 DX-66 DA MATEMATİK İŞLEMCİ VARDIR INTEL 486 DAN SONRAKİ İŞLEMCİSİNE BİR KOD ADI VERMEK ZORUNDA KALDI ÇÜNKÜ RAKAMLARDAN OLUŞAN BİR SİMGENİN YANİ 586 NIN PATENTİNİ ALMAK İMKANSIZDI YANİ İLERİKİ BİR ZAMANDA ADAMIN BİRİ ÇIKIP BENİM İŞLEMCİMİN ADI DA 586 DESE INTEL HİÇBİR KANUNİ YAPTIRIMDA BULUNAMAYACAKTI BÖYLECE LATİNCE’DE 5 MANASINA GELEN PENTIUM KOD ADINI VERDİĞİ 586 LAR PİYASAYA SUNULDU BU AD KULLANICILAR TARAFINDAN O KADAR ÇOK SEVİLDİ Kİ 686 VE 786 OLMASI GEREKEN İŞLEMCİLERE DE PENTIUM-II VE PENTIUM-III ADI VERİLDİ…

2-)RAM : RAM İŞLETİM SİSTEMLERİNİN ANLIK BİLGİLERİ YAZIP KULLANDIKTAN SONRA SİLDİĞİ YAZILABİLİR BİR ORTAMDIR BUNU ÖRNEKLERSEK MESELA YENİ DUYDUĞUMUZ BİR TELEFON NUMARASINI BİRKAÇ SANİYE AKLIMIZDA TUTUP BİR YERE NOT EDERİZ VE BİRKAÇ DAKİKA SONRA DA BU NUMARAYI UNUTURUZ İŞTE RAM DA BİR PROGRAM ÇALIŞIRKEN SÜREKLİ OLARAK LAZIM OLMAYAN KULLANILDIKTAN SONRA VEYA PROGRAMI KAPATTIĞIMIZDA SİLİNECEK OLAN BİLGİLERİ DEPOLAR HEMEN AKLINIZA ŞU SORU GELEBİLİR BU BİLGİLERİ NEDEN HARD DİSKE KAYDETİP KULLANDIKTAN SONRA SİLMİYOR BU WINDOWS ? BUNUN NEDENİ ŞU DUR HARDDİSK MEKANİK BİR ALET OLDUĞUNDAN ELEKTRONİK BİR YAPIYA SAHİP OLAN RAM DAN KAT KAT DAHA YAVAŞ ÇALIŞIR BİR PROGRAM ÇALIŞIRKEN LAZIM OLAN ANLIK BİLGİLERİ NE KADAR HIZLI TEMİN EDERSE O KADAR HIZLI ÇALIŞIR. BİLİNEN BİR GERÇEK VARDIR Kİ SİZİN RAM BELLEĞİNİZ NE KADAR İSE WINDOWS O BELLEĞİN 2 MİSLİ RAM BELLEĞİNE İHTİYAÇ DUYAR ÖRNEĞİN 64 MB RAMI OLAN BİLGİSAYARDA WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ 128 MB RAM A İHTİYAÇ DUYAR ARADAKİ FARKI İSE HARDDİSKTE YARATTIĞI SANAL BİR RAM DOSYASI İL

E KAPAMAYA ÇALIŞIR BU DOSYANIN ADI C:\WINDOWS\WIN386.SWP DİR

3-)HDD : HARDDİSK BİLGİSAYARDA KALICI BİLGİLERİN DEPOLANDIĞI VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİDİR ÜST ÜSTE DİZİLMİŞ MANYETİK DİSKLERDEN OLUŞUR OKUYUCU VE YAZICI İĞNE SAYESİNDE BİLGİLER ALINIP KULLANILIR VE DEPOLANIR HARDDİSKLERİ ÜST ÜSTE DİZİLMİŞ PLAKLARA BENZETEBİLİRİZ PİKAP IN İĞNESİ İSE OKUYUCU VE YAZICI KAFALARI TEMSİL EDER BU İKİSİ ARASINDAKİ FARKLARIN BİRİNCİSİ PİKAPIN İĞNESİ PİLAĞA DEĞER FAKAT OKUYUCU VE YAZICI İĞNE HARDDİSKİN MANYETİK PLAĞINA DEĞMEZ EĞER BÖYLE BİR ŞEY OLURSA HARDDİSK KULLANILMAZ HALE GELİR İKİNCİSİ İSE BİZLER PLAKLARIN ÜZERİNE

KAYIT YAPAMAYIZ AMA HARDDİSKTE VERİ DEPOLAYABİLİRİZ BİR BİLGİSAYARIN HIZINI HARDDİSKİN HIZI DA BELİRLER HARDDİSKİN HIZI İSE DEVİRLE ÖLÇÜLÜR YANİ HARDDİSK İĞNENİN ÜZERİNDE NE KADAR HIZLI GÖNDERME HIZLARI OLARAK İKİYE AYRILIR BİZİM KULLANDIĞIMIZ DIAL-UP DENEN YANİ TELEFON HATLARI ARACILIĞIYLA BAĞLANTI KURDUĞUMUZ BAĞLANTILARDA KULLANILAN MODEMLERİN HIZI 56 KB/SN DİR FAKAT HİÇBİR DIAL-UP BAĞLANTI BU HIZA ERİŞMEMİZE İZİN VERMEZ.

5-)SES KARTI : BİR UYGULAMADAN GÖNDERİLEN VERİLERİ İŞLEYEREK İNSAN KULAĞININ DUYABİLECEĞİ FREKANSTAKİ SESLERE DÖNÜŞTÜREN PARÇADIR SON YILLARDA WINDOWS’UN MULTIMEDIA(ÇOKLUGÖRSELLİK VEYA SES- DÖNERSE O KADAR HIZLI VERİ OKUNUR YA DA YAZILIR GÜNÜMÜZDE KULLANILAN İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ HDD LER DAKİKAKADA 10.000 DEFA DÖNEBİLMEKTEDİRLER.

4-)MODEM : MODEMLERİ BİR ŞİFRE UZMANINA BENZETEBİLİRİZ YANİ ALDIĞI ŞİFRELİ MESAJLARI ÇÖZÜP BİZE ASIL MESAJI GÖSTERİR VE BİZ BİR MESAJ GÖNDERİRKEN ŞİFRELERLER BİZ İNTERNETE VEYA BİLGİSAYAR AĞLARINA BAĞLANDIĞIMIZDA GELEN VERİLERİ YANİ BİTLERİ BİZİM ANLAYABİLECEĞİMİZ TÜRDEN BİLGİLERE ÖRNEĞİN YAZI RESİM VS.. GİBİ BİZİM DE GÖNDERECEĞİMİZ BİLGİLERİ BİLGİSAR DİLİNE ÇEVİREREK KARŞI TARAFA GÖNDERİR ÖRNEĞİN AĞ ÜZERİNDEKİ BİR BİLGİSAYARA RESİM GÖNDERİYORUZ BİZİM MODEMİMİMİZ RESMİ BİLGİSAYAR DİLİNE ÇEVİRİR VE KARŞIDAKİ BİLGİSAYARA GÖNDERİR DİĞER BİLGİSAYARIN MODEMİ İSE BU VERİYİ YORUMLAYIP TEKRAR RESİM HALİNE ÇEVİRİR VE KULLANICISINA GÖSTERİR MODEMLERİNDE HIZLARI VARDIR BUNLAR DOWNLOAD(KARŞIDAN KENDİ BİLGİSAYARIMIZA VERİ ALMA) VE UPLOAD(KARŞI BİLGİSAYARA VERİ VIDEO BİLEŞİMİ) ÖZELLİKLERİNİN EN ÜST DÜZEYE GELMESİYLE SES KARTLARINA VERİLEN ÖNEM DE ARTMIŞTIR BU YÜZDEN SES KARTI ÜRETEN FİRMALAR DAHA PROFESYONEL İNSANLARLA ÇALIŞIP DAHA PROFESYONEL KARTLAR ÜRETMEYE BAŞLAMIŞLARDIR BİLİNEN EN İYİ SES KARTI(KİŞİSEL KULLANICILAR VE KİŞİSEL KULLANIM İÇİN YANİ AMATÖR KULLANIM) SOUND BLASTER LIVE SES KARTIDIR

6-)EKRAN KARTI : AYNI SES KARTI GİBİ ÇALIŞIR FAKAT BİR PROGRAMDAN GELEN VERİYİ GÖRÜNTÜ SİNYALLERİNE ÇEVİREREK MONİTÖRE GÖNDERMEKLE GÖREVLİDİR AYNI SES KARTLARINDA OLDUĞU GİBİ WINDOWS İLE BERABER EKRAN KARTLARININ BİLGİSAYAR İÇİNDEKİ ÖNEMİ İLK SIRALARA YERLEŞMİŞTİR ÇÜNKİ GÜNÜMÜZDEKİ AĞIR 3D(ÜÇ BOYUTLU) UYGULAMALAR PROFESYONEL KULLANIMDAN ÇIKMIŞ EVLERİMİZE KADAR GİRMİŞTİR EV KULLANICILARI İÇİN EN ÇOK GEREKTİĞİ PROGRAMLAR OYUNLARDIR GÜNÜMÜZDE OYUN PROGRAMCILARI MEVCUT EKRAN KARTLARININ TÜM ÖZELLİKLERİNİ SONUNA KADAR KULLANAN ÜÇ BOYUTLU OYUNLAR YAPABİLMEKTEDİRLER.BUNLARDAN EN MEŞHURLARI QUAKE VE UNREAL OYUNLARIDIR GÜNÜMÜZDE ÜÇBOYUT ÇILGINLIĞI ÖYLE BİR HAL ALDI Kİ EKRAN KARTI ÜRETİCİLERİ ARTIK CPU NUN ÜZERİNE FAZLA YÜK BİNİP PROGRAMLARI YAVAŞLATMASIN DİYE EKRAN KARTLARINA KENDİ GEOMERİK İŞLEMCİLERİNİ KOYDULAR YANİ ESKİDEN BİR ÜÇ BOYUTLU UYGULAMANIN EKRANDAKİ DURUŞU RENGİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ GİBİ BİRÇOK BİLGİ CPU TARAFINDAN HESAPLANIRKEN NVIDIA FİRMASININ ÇIKARTTIĞI GE-FORCE EKRAN KARTLARI KENDİ ÜZERLERİNDE ÖZEL BİR İŞLEMC

İ T

AŞIRLAR VE ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLERİN BİR ÇOK HESAPLAMA İŞLEMİNİ BU İŞLEMCİ YAPAR BÖYLECE CPU NUN ÜZERİNE BİNEN YÜK HAFİFLETİLİRKEN OYUNLARIN DAHA HIZLI OYNANABİLMESİ VE ÇEŞİTLİ GÖRÜNTÜ HATALALARI VE ATLAMALARININ EN AZA İNDİRİLMESİ HEDEFLENMİŞTİR.

7-)FLOPPY : GÜNÜMÜZDE KULLANILAN 1.44 MB VERİ DEPOLAYABİLEN DİSKETLERİN OKUNABİLMESİ VE YAZILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN DONANIMDIR CD-ROM LARIN BİLGİSAYAR ALANINDA KULLANILMAYA BAŞLAMASIYLA BERABER PABUÇLARI DAMA ATILDI DENEBİLİR 2.88 MG GİBİ DEĞİŞİK TÜRDE VERİ DEPOLAYABİLEN TÜRLERİ DE PİYASAYA SÜRÜLMÜŞ FAKAT RAĞBET GÖRMEMİŞTİR YİNE DE ŞU ANDA CD WRITER(CD YAZICI) LAR EV KULLANICILARI İÇİN HALEN PAHALI BİR AYGIT OLDUĞUNDAN VERİ DEPOLAMAK İÇİN KULLANILIYORLAR GÜNÜMÜZDEN 5-6 SONRA HİÇBİR GEÇERLİLİKLERİ KALMAYACAKTIR…

8-)CD-ROM : CD-ROM LAR DAHA ÖNCE MÜZİK PARÇALARININ KAYITLARINDA KULLANILIYORDU FAKAT BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ İÇİNDE KULLANILMAYA BAŞLANDIĞINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇILMIŞ OLDU ÇÜNKÜ O ZAMANA KADAR VAROLAN DİSKETLER 1.44 MB VERİYİ DEPOLAYABİLMESİNE KARŞIN CD-ROM 650 MB VERİYİ DEPOLAYABİLİYORDU BU DA 451 ADET DİSKETE BEDELDİ İŞTE ARADAKİ FARK BUYDU AYRICA BİR CD-ROM 74 DAKİKALIK SESLİ BİR VİDEO KAYDINI DA BÜNYESİNDE BARINDIRIRABİLİYOR ŞU AN BİLGİSAYARIMIZ DA BULUNAN CD-ROM DRIVER İLE BİR CD NİN İÇİNE KAYIT YAPMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR ÇÜNKÜ BU AYGITIN LAZER KAFASI BİR CD YE BİLGİ YAZABİLECEK KADAR KUVVETLİ BİR IŞIN ÜRETEMİYOR FAKAT DAHA SONRALARI CD-WRITER LARDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ VE EV KULLANICILARI ARTIK KENDİ CD LERİNİ HAZIRLAYABİLİR DURUMA GELDİLER CD-ROM DRIVER (CD-ROM SÜRÜCÜSÜ)LARDA DA HIZ FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİDİR BU AYGITIN HIZI SANİYEDE BİLGİSAYARA AKTARABİLDİĞİ VERİ MİKTARIYLA ÖLÇÜLÜR VE 32X 50X GİBİ SAYILARLA GÖSTERİLİR BURADAKİ X KAVRAMI ASLINDA KENDİNDEN ÖNCEKİ SAYIYI 150 KB/SN(SANİYEDE 150 KİLOBAYT) İLE ÇARPILMASI

NI İFADE EDER YANİ 50X HIZINDAKİ BİR SÜRÜCÜ 50 * 150 = 7500 KB = 7.3 MB(MEGABAYT) VERİYİ 1 SANİYE İÇİNDE BİLGİSAYARIMIZA AKTARABİLİRLER X DEYİMİ PRATİK OLMASI AÇISINDAN TERCİH EDİLMİŞTİR ÇÜNKÜ 50X YAZMAK 7500 YAZMAKTAN DAHA PRATİK BİR YOLDUR.

9-)ANAKART : BİR BİLGİSAYARDA DİĞER TÜM DAHİLİ KARTLARIN(SES KARTI,EKRAN KARTI,RAM,CPU,MODEM VS..) TAKILDIĞI BÜYÜK KARTA ANAKART DENİR ANAKART DİĞER PARÇALARIN BİRBİRİYLE ANLAŞMASINI YANİ BİRBİRLERİYLE ALIŞVERİŞTE BULUNMALARINI SAĞLAR AYRICA BÜTÜN HARİCİ PARÇALAR DA (HOPARLÖR,KLAVYE,MOUSE,MONİTÖR,YAZICI) ANAKART IN ÜZERİNDEKİ JAKLAR SAYESİNDE ANAKARTA BAĞLANIR ANAKARTIN VERİYOLU NE KADAR BÜYÜKSE GÜNÜMÜZDE 133 MHZ DİĞER PARÇALARLA O KADAR ÇABUK İLETİŞİM KURAR VE ONLARI KOORDİNE EDER

UMARIM İŞİNİZE YARAR BU METNİ BİR ARKADAŞIM İÇİN YAZMAKTA OLDUĞUM BİLGİSAYAR KULLANIMI HAKKINDA BİRÇOK YARDIMI İÇEREN PROGRAMDAN ALDIM İNŞALLAH BİTİNCE BURADA DA YAYINLARIM AMA

BU İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR ÇÜNKÜ DOWNLOAD U KENDİ SAYFAMIZDAN YAPMAK İÇİN LİNK KOYMUŞLAR OYSA BEN HAYATIMDA DEĞİ WEB SİTESİ AÇMAK BİR ADET HTML KODU DAHİ ÖĞRENMEDİM İNŞALLAH BU SORUNA BİR ÇÖZÜM BULUNURSA PROGRAMI BURAYA KOYARIZ…

Previous

64 Mb Ram’e Sahip Bir Pc’nin Upgrade Edilmesi

Atatürk İlkeleri

Next

Yorum yapın