Reklam Ortamları

|

REKLAM ORTAMLARI

Reklam ya da reklam kampanyalarının en önemli aşamalarındanbiri reklam ortamının seçimidir. Reklam ortamları mesaj ile hedef kitlenin buluştuğu yerdir. Bu noktada yapılacak yanlış bir seçim mesajın hedef kitle dışındaki kişilere ulaşması anlamına gelmektedir. Bu da reklam için yapılan bütün çalışmaların ve harcamaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir.

Genel olarak reklam ortamları aşağıda sınıflandırılmıştır:

1.Basılı reklam ortamları

a. Gazete,

b. Dergi,

c. El ilanı,

d. Katalog,

e. Broşür.

2.Yayın yapan reklam ortamları

a. Radyo,

b. Televizyon.

3.Diğer ortamlar

a. Elektronik ortamlar (CD-rom, multimedya, internetvb.)

b. Fuarlar,

c. Açık hava reklam araçları;

i. Yol panoları (Billboard),

ii. Duvar ve çatı reklamları,

iii. Otobüs, tren, vapur, taksi gibi toplu taşıma araçlarının içi ve dışına konan reklamlar,

iv. Standlarda, duraklarda, iskele, istasyon, havaalanı vb. Mekanlarda yer alan reklamalar,

v. Afişler,

vi. Eskavizyon.

d. Doğrudan postalama,

e. Sinema,

f. Satış yeri reklam malzemeleri.

SONUÇ

Hedef tüketici üzerinde öncelikle belli bir etki yaratıp onu satışa teşvik etmeyi amaçlayan reklam, gerek üretici firmalar gerekse de biz tüketiciler açısından oldukça önemli bir olgu olarak hayatımızın içine girmiştir. Hayatımızın içinde yer alan bu kavrama daha doğru ve daha dikkatli bir gözle bakmakta yarar var.

Previous

Reklam Kavramı Ve Özellikleri

İyon-dipol Etkileşimi

Next

Yorum yapın