Dİkey Kurmay ÖrgÜt Modelİ

|

DİKEY KURMAY ÖRGÜT MODELİ: Büyüdükçe fonksiyonları artan işletmelerde az sayıda yöneticinin işleri denetlemesi zorlaşır, uzmanlaşmış kadrolara ihtiyaç artar. Bu durumda komuta yetkisine sahip yöneticilerin uzman elemanlardan yararlanması bu modelin temelini oluşturur. Komuta yetkisine sahip olanlar üretim, pazarlama, finans gibi işletmenin temel fonksiyonlarından sorumluyken, kurmay ekibin görevi yöneticilere tavsiyelerde bulunmaktır.

İş bölümünün etkin biçimde sağlandığı modelde komuta birliği ve disiplin sağlanması da kolaydır. Uzmanlaşmaya imkan tanıyan dikey krmay örgüt modelinin başlıca sakıncası karar alma sürecindeki uzamadır, zaman zaman kurmay organları ve yöneticiler arasında çatışmalar çıkabilir.

Previous

Şarbon Aşısı Ispanakla İyileştirilecek

Innowhereland

Next

Yorum yapın