Püskürtme Teknikleri

|

Püskürtme Teknikleri

İllüstrasyon çalışmalarında ve fotoğraf retuşlamalarında püskürtme tekniklerinden yararlanılır. Sıvı ya da sonradan inceltilmiş boyaları hava kompresörleri ya da sıkıştırılmış hava tüpleri ile iki ve üç boyutlu yüzeyler üzerine aktarmada kullanılan kalem ya da tabanca biçimindeki araçlara pistole (airbrush) adı verilir. Küçük yüzeylerin ve ince ayrıntıların boyanmasında, iğne kalınlığı 0.15 mm olan kalemler kullanılır. Bu tür kalemlerin gövdesi üzerinde yarık biçiminde bir boya haznesi bulunur. Büyük yüzeylerin boyanmasında ise; iğne kalınlığı 0.30 mm ile 0.50 mm arasında değişen, cam ya da metal depolu kalem ve tabancalardan yararlanılır. Hava basıncı ve püskürtülecek boya miktarı, pistole kaleminin üzerindeki düğmeye basılarak ya da geri çekilerek ayarlanabilir.

Püskürtme tekniğinde kullanılan yüzeyler; düz, kalın ve boya emici özelliklere sahip kağıt ve kartonlardır. Bu çalışmaların büyük bir bölümünde maskeleme malzemeleri ve şablonlar kullanılır. Grenli kağıtlar üzerinde yapılan maskelemeler, sağlıklı sonuç vermez. Maske ve şablonlar, püskürtme yüzeyine yapıştırılarak ya da üzerlerine ağırlık konularak yerleştirilir. Arkalarında yapıştırıcı bulunan saydam selofan tabakaları, en yaygın maskeleme malzemeleridir. Bu malzemeler püskürtme yüzeyi üzerinde ya da ayrı bir yerde maket bıçağı ile kesilerek hazırlanabilir. Yüzeye fırça ile sürülebilen sıvılar da maskelemede kullanılmaktadır.

Çalışma sırasında hava basıncıyla püskürtülen boya zerreciklerinin geniş bir alana yayılmasını önlemek için; püskürtme yüzeyinin etrafına, üzerinde hava akımı oluşturan bir vantilatörün ve bacanın bulunduğu saydam bir koruyucu yerleştirilmelidir.

Mürekkep, suluboya, anilin, guaj, tempera, akrilik ve yağlıboya inceltmek ve süzgeçten geçirmek koşuluyla, püskürtmede kullanılabilir. Boya, fırçanın ucundan damlayacak bir kıvama gelinceye kadar inceltilmelidir. Ayrıca, püskürtme amacıyla ince pigmentli ve tortusuz boyalar da üretilmektedir.

Boyanın yüzeye homojen olarak püskürtülebilmesi için;

1-Pistole, yüzeye dik ve eşit uzaklıkta tutulmalı,

2-Püskürtme sırasında hava basıncı değiştirilmemelidir.

Hava basıncı 2 atmosferin altına düştüğünde boya zerreleri irileşmeye başlar ve yüzey üzerinde kumlu bir doku oluşur. Basınç 3 atmosferin üzerine çıkarıldığında, zerreler incelir ve kumlu doku kaybolur. Püskürtme çalışmaları için en elverişli hava basıncı; 2,5 atmosferdir. Pistole, boyama sırasında istenilen kalınlık ve örtücülük sağlanana kadar yatay ve paralel yönde hareket ettirilmelidir. Şablonla püskürtme yüzeyi arasındaki uzaklık arttırıldıkça, kontur keskinliği de azalır.

Pistole kaleminin temizliği sırasında iğne ucunun zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Akrilik ve guaj gibi boyalar, hemen temizlenmedikleri zaman kuruyarak boya kanalını tıkar. Hava başlığının, hava başlığı koruyucusunun, boya memesinin ve boya haznesinin üzerindeki boya kalıntıları suyun altında yumuşak bir fırça ile temizlenmeli, kazıyıcı sert malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Previous

Tipo Dizgi

Din

Next

Yorum yapın