Baskı Yöntemleri

|

Baskı Yöntemleri

Baskı yöntemleri arasında başlıca üç büyük yöntem ayırt edilir: Tipo baskı, ofset baskı, helyagravür baskı. Tipografi tekniğiyle metinler (el ya da makine dizgisiyle elde edilir) ve resimler (fotogravür yöntemleriyle elde edilir) basılabilir. Dizgi ve fotogravür klişelerle doğrudan doğruya baskı yapılabileceği gibi stereotipi, galvanotipi, plastotipi klişeleriyle de tipo baskı olanaklıdır. Tipo baskı yöntemi matbaacılıkta en kolay ve en az masraflı olan yöntemdir; aşağı yukarı her çeşit metnin basılmasına elverişlidir.

Ofset baskı XX. yy’ın başında taşbasmadan (litografya) doğan bir yöntemdir. Ofset baskının başlıca gereci film ya da basılı selafon yapraklarıdır. Metinler tipo baskı kalıbından yararlanarak pozitif görüntü veren selofona basılır. Resimlerse, fotoğrafları çekildikten sonra banyo edilir. Bu iki işlemin ardından, resim ve metinler, sayfa boyutuna denk düşen saydam destek üstünde bir araya getirilirler. Sonra saydam destek fotoğraf kartı gibi duyarlı bir maden levha üstüne konarak ışığa tutulur. Gerekli işlemlerden sonra, levhanın basıcı bölümleri ortaya çıkar; çoğaltma işleminde de söz konusu bölümlerden yararlanılır. Ardından levha bir silindire bağlanır.

Doğrudan doğruya kağıt üstüne yapılmayan baskı kauçuk bir silindir aracılığıyla gerçekleştirilir. Taşıyıcı silindirin her dönüşünde levha önce ıslatılır, sonra da mürekkeplenir. Helyogravür yöntemindeyse metinler selofon üstünde, fotoğrafı çekilmiş belgeler de saydam bir destek üstünde bir araya getirilir. Duyarlı bir kağıt ya da bir film, tram altında ışığa tutulur; daha sonra kağıt, özgün pozitif altında aydınlatılır ve iyice perdahlanmış bir bakır silindir üstüne yerleştirilir; duyarlı tabakasını bıraktıktan sonra silindirden ayrılır. Daha sonra silindirin developman banyosu gerçekleştirilir ve asitli bir çözelti içinde işlemden geçirilir. Bakırın yüzeyinde küçük kareler halinde çok sayıda oyuk oluşur: farklı derinliklerde olan bu oyuklar, baskı işlemi sırasında mürekkebi tutup resmin oluşmasını sağlarlar.

Basımda kullanılan bu üç büyük tekniğin yanı sıra serigrafiyi de belirtmek gerekir

Previous

Tipo Dizgi

Din

Next

Yorum yapın