Yüzme Kuralları

YÜZME KURALLARI

(START)

5.1 Serbest, kurbağalama ve kelebek yarışlarında çıkış atlayarak yapılır. Baş hakemin uzun düdüğüyle (2.1.5) yüzücüler depar taşı üzerine çıkar ve orada beklerler. Çıkış hakeminin "YERLERİNİZE" (TAKE YOUR MARKS) komutuyla, derhal en az bir ayağı depar taşının önünde olacak şekilde çıkış durumunu alır. Yüzücünün ellerinin durumu önemli değildir. Bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış hakemi çıkış işaretini verir (tabanca, korna, düdük veya bağırarak).

5.2 Sırtüstü ve karışık bayrak yarışları suyun içinden başlar. Başhakemin uzun düdüğünden sonra (2.1.5) yüzücüler suya girerler. Başhakemin ikinci uzun düdüğüyle yüzücüler gereksiz gecikmeye sebebiyet vermeden geri döner ve çıkış durumunu alırlar (6.1). Çıkış hakemi "YERLERİNİZE" (TAKE YOUR MARKS) komutunu verir ve bütün yüzücüler hareketsiz hale geldiği zaman çıkış işaretini verir.

5.3 Olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında ve diğer FINA yarışlarında YERLERİNİZE (TAKE YOUR MARKS) komutu İngilizce olarak verilecektir. Bu komut her atlama taşının arkasına yerleştirilen hoparlörlerden duyurulacaktır.

5.4. Çıkış sinyalinden önce çıkış yapan yüzücü diskalifiye edilir. Eğer çıkış sinyali diskalifiyenin açıklanmasından önce verildiyse yarış devam eder, yüzücü ya da yüzücüler yarış bitiminde diskalifiye edilirler. Eğer diskalifiye çıkış sinyalinden önce deklare edilirse, çıkış sinyali verilmez, kalan sporcular geri çağrılır ve çıkış hakemi tarafından cezalar hakkında uyarılıp yeniden çıkış yaparlar.

5.5 Hatalı çıkış işareti, çıkış işaretiyle aynıdır. Yani çıkış işareti düdük, tabanca, boru veya komut şeklinde verilmişse hatalı çıkış işareti de aynı şekilde fakat daha uzun verilecektir. Aynı zamanda çıkışın hatalı olduğu, hatalı çıkış ipinin düşürülmesi suretiyle de belirtilecektir. Eğer başhakem çıkışın hatalı olduğuna karar verirse düdüğünü öttürür ve çıkış hakemi de bunu takiben hatalı çıkış işaretini verir ve hatalı çıkış ipi düşürülür.

SERBEST YÜZME

6.1 Serbest stil bir yarışta yüzücünün arzu ettiği bir şekilde yüzmesi anlamına gelmekle beraber ferdi karışık ve karışık bayrak yarışlarında serbest stil, sırtüstü, kurbağalama veya kelebek stilinden başka herhangi bir stil olarak kabul edilecektir 5.2 Serbest stilde dönüşlerde ve yarışın bitiminde yüzücü vücudunun herhangi bir yeri ile duvarlara dokunabilir. Elle dokunma mecburiyeti yoktur.

6.2 Dönüş ve dönüş sonrasında veya çıkışta 15 m.yi geçmemek koşuluyla yüzücünün su altında kalmasına izin verilmesinin dışında, yüzcünün vücudunun herhangi bir bölümü su yüzeyini kesmelidir. 15 m.lik mesafeden sonra baş su yüzeyini kesmelidir.

6.3 Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümü su yüzeyinin üzerinde olmalıdır. Dönüşlerde vücudun suya batmasına ve suyun içinde gitmesine izin verilir. Çıkışta ve dönüşlerde 15. metrede baş su yüzeyini kesmelidir.

SIRTÜSTÜ

7.1 Çıkış sinyalinden önce yarışmacılar elleri çıkış demirlerine yerleştirilmiş ve yüzleri depar taşına dönük şekilde suyun içinde sıralanırlar. Ayak, başparmak dahil su yüzeyinin altında olmalıdır. Taşma oluklarının üzerine veya içine dayanmak veya ayak baş parmağıyla oluğun kenarını kavramak yasaktır.

7.2 Çıkış işaretiyle beraber ve dönüşlerde yüzücüler kendilerini ayaklarıyla itebilir ve yarışma boyunca 6.4’de belirtilen şekildeki dönüş yapma haricinde, sırtüstü pozisyonunda yüzmeye devam ederler. Sırtüstü yüzmede sırtın durumu yüzme esnasında 90 dereceden az olmak kaydıyla , düşey duruma gelecek şekilde sağa ve sola bükülebilir. Bu durumda başın durumu nazarı dikkate alınmaz.

NOT : FINA Teknik Komitesi’nin açıklaması (FINA NEWS VOL.XIII); "Dönüş yapma anı hariç"in manası, kesintisiz bir dönüş yapmak gayesiyle, normal sırtüstü pozisyonunun herhangi bir şekilde bozulmasıdır. "Kesintisiz dönüş hareketi" cümleciğinin manası, duraklamaksızın, muntazam kesintisiz harekettir. Üst omuzun göğse göre dik durumdan daha öteye döndürülmesinden sonra, dönüşe (taklaya) başlamak için kesintisiz tek kol çekiş veya kesintisiz birbirini takip eden çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonundan ayrıldıktan sonra, dönüş hareketi yapmanın haricinde, ayak vurma, kol çekme veya yüzme yapılmayacaktır.

7.3 Yarış boyunca sporcunun vücudunun bir bölümünün su yüzeyini geçmesi gerekir. Dönüşlerde yüzücünün tamamiyle suyun altına dalmasına ve 15 metreden daha çok olmamak kaydıyla çıkış ve dönüşlerde suyun altından gitmesine izin verilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir.

7.4 Dönüş esnasında omuzlar göğse göre dik olacak şekilde çevrilebilir. Bunu takiben dönüşe başlamak için kesintisiz tek kol çekişi veya kesintisiz aynı anda çift kol çekişi yapılabilir. Vücut sırt pozisyonunu terk ettikten sonra dönüş hareketinin devamını sağlamayan hiçbir ayak vuruşu veya kol çekişi yapılmayacaktır. Fakat yüzücü duvardan ayrılmadan önce sırtüstünde bir pozisyona dönmüş olmalıdır. Dönme esnasında yüzücü duvara vücudunun herhangi bir kısmı ile dokunmak zorundadır.

7.5 Yarışın bitişinde, yüzücü duvara sırt üstü pozisyonda değmelidir. Dokunma sırasında vücut tamamiyle suyun altında olabilir.

8 KURBAĞALAMA

8.1 Çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kol çekimi ile birlikte "vücut göğüs üstünde tutulmalıdır" hiçbir zaman sırtüstü dönmeye izin verilmez.

8.2 Kolların tüm hareketleri eş zamanlı, aynı yatay düzlemde olmalı, biri önce diğeri sonra hareket etmemelidir.

8.3 Eller göğüs hizasında ileriye doğru suyun altından yada üstünden aynı anda atılmalıdır. Dönüşlerden ve bitirişten önceki son kulaç haricinde dirsekler suyun altında olmalıdır. Eller su seviyesinin altından yada üstünden geriye çekilmelidir. Çıkış ve dönüşlerdeki ilk kulaç haricinde eller kalça hizasından öteye götürülmemelidir.

8.4 Bacakların tüm hareketleri eş zamanlı yatay düzlemde olmalı, farklı hareketler gözlenmemelidir.

8.5 Ayaklar geriye doğru vuruş esnasında dışarıya doğru döndürülmelidir. Makas hareketine, çırpmaya veya aşağıya doğru dolfin (pasif dolfin) vuruşuna müsaade edilmez. Ayağın su yüzeyini geçmesine ancak aşağıya doğru dolfin şeklinde vuruşla devam etmemesi şartıyla müsaade edilir.

8.6 Her dönüşte ve yarış bitiminde dokunma su seviyesinin altında veya üstünde her iki elle aynı anda yapılmalıdır. Omuzlar duvara dokunana kadar yatay durumda kalmalıdır. Dokunmadan önceki son kol çekişinden (çekiş tam veya yarım olabilir) sonra baş suya dalabilir. Ancak; baş, son kol çekiminin herhangi bir safhasında su yüzeyini geçmeye başlamalıdır.

8.7 Her bir ayak vuruş ve bir kol çekişinin tamamlanmasıyla yüzücünün kafasının bir kısmı su yüzeyini geçecektir. Yalnız çıkışta ve her dönüşte, yüzücü ayaklarına kadar uzanan komple bir kol çekişi ve su yüzeyine çıkmadan evvel, tamamıyla batmış haldeyken, bir ayak vuruşu yapabilir. İkinci hamlesinin (kol çekişinin) en geniş yerinde, eller içeriye doğru çevrilmeden önce, (eller içeriye doğru süpürme safhasına geçmeden önce) başın su yüzeyini geçmeye başlaması şarttır.

9 KELEBEK

9.1 Dönüşler dışında vücut daima yüzükoyun (havuza paralel) göğüs üzerinde olmalıdır. Omuzlar, çıkıştan ve her dönüşten sonraki ilk kulaçtan, gelecek dönüşe veya bitirişe kadar su yüzeyine paralel durumda bulunacaktır. Bu stilde takla atarak dönüşe müsaade edilmez.

9.2 Her iki kol birlikte su üzerinde öne atılmalı ve eş zamanlı olarak geri çekilmelidir.

9.3 Bacakların aşağı ve yukarı hareketleri aynı anda olmalıdır. Ayakların ve bacakların, aynı seviyede olması şart değildir. Fakat ardışık hareketlerine izin verilmez. (KURBAĞA AYAK VURUŞUNA İZİN VERİLMEZ )

9.4 Her dönüşte ve yarış bitiminde havuz duvarına dokunuş aynı anda her iki elle, su seviyesinin altında, üstünde veya hizasında yapılacaktır.

9.5 Çıkışta ve dönüşlerde yüzücünün su yüzüne çıkma amacıyla suyun altında bir veya daha fazla (dolfin ) ayak vurmasına ve bir kol çekmesine müsaade edilir. Yüzücü çıkıştan ve her dönüşten sonra 15 m.yi geçmemek şartıyla tamamen su altında kalabilir. Bu noktada baş su yüzeyini kesmelidir. Yüzücü bir sonraki dönüşe yada bitirişe kadar su yüzeyinde kalmalıdır.

10 KARIŞIK YÜZME

10.1 Ferdi karışık yarışlarda yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler. Kelebek, Sırtüstü, Kurbağalama ve Serbest stil.

10.2 Karışık bayrak yarışında yüzücüler dört stili aşağıda belirtilen sıralamaya göre yüzerler. Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek ve Serbest stil.

10.3 Her bölüm o stilin kurallarına uygun olarak bitirilmelidir.

11 YARIŞ

11.1 Bir yüzücünün hak elde edebilmesi için öngörülen mesafeyi tek başına yüzüp bitirmesi gerekir.

11.2 Bir yüzücünün yarışı başladığı kulvarda bitirmesi gerekir.

11.3 Bütün yarışlarda, yüzücünün dönüşlerde kulvarın veya havuzun sonundaki duvara fiziksel temas yapması gerekir. Dönüşler muhakkak havuz duvarından yapılmalıdır. Havuzun dibine ayak basmak veya dibine basarak sıçramak yasaktır.

11.4 Serbest yüzmelerde veya bayrak yarışlarının serbest stil bölümlerinde bir yüzücünün havuz tabanına basarak durması diskalifiye nedeni değildir. Ancak bu durumda yürümesine müsaade edilmez.

11.5 Kulvar ipinin çekilmesine izin verilmez.

11.6 Bir yüzücü, kendi kulvarından diğer kulvara geçerek veya herhangi başka bir şekilde, diğer yüzücünün yüzüşünü engellerse diskalifiye edilir. Eğer bu hata uluslar arası bir yarışta yapılmış ise, durum suç işleyen yüzücünün federasyonuna yarışmayı tertipleyen federasyona başhakem tarafından bildirilir.

11.7 Hiçbir yüzücü süratini artırmaya yardımcı olacak, yüzme kabiliyetini veya dayanıklılığını arttıracak (parmak araları perdeli eldiven, palet, yelek ve benzeri) malzemeyi yarış sırasında giyemez ve kullanamaz. İstenirse gözlük takılabilir.

11.8 Yarışa katılmayan bir yüzücü, bütün yüzücüler yarışı bitirmeden, yani yarış henüz devam ederken, havuza girerse, o müsabakalardaki ilk yarışına katılma hakkını kaybeder

11.9 Bayrak takımları 4 yüzücüden müteşekkildir.

11.10 Bayrak yarışlarında, bir önceki takım arkadaşının eli varış duvarına değmeden ayakları çıkış platformundan ayrılan yüzücünün takımı diskalifiye edilir. Ancak, hatalı çıkış yapan yüzücü geriye dönerek çıkış duvarına dokunduktan sonra yarışa devam ederse diskalifiye edilmez. Duvara değmesi yeterli olup, depar taşından atlaması gerekmez.

11.11 Bir bayrak takımının belirtilen mesafeyi yüzmeye tayin edilmiş yüzücüsünden başka bir yüzücüsü, bütün takımların yarışmacıları yarışı bitirmeden, yarış esnasında suya girerse, o bayrak takımı diskalifiye edilir.

11.12 Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin isimleri ve sıraları yarış başlamadan önce belirlenecektir. Takımdaki yüzücüler bayrak yarışında sadece bir defa yüzebilir. Bayrak yarışına iştirak edecek yüzücülerin sıralaması seçmelerde ve finallerde değişik olabilir. Ancak bu değişiklik, bu yarışlar için daha önce yarışma sekreterliğine verilen listedeki isimlerle sınırlıdır. Verilen sırada yüzülmemesi diskalifiye nedenidir. Listede belirtilen sporcuların değiştirilmesi için doktor raporu gereklidir.

11.13 Bayrak yarışmasında yarışını bitirmiş veya ara mesafesini tamamlamış her yüzücünün yarışmayı bitirmemiş diğer yüzücüleri engellemeden mümkün olan en kısa zamanda, havuzu terk etmesi gerekir. Aksi takdirde hatayı işleyen yüzücü ve onun bayrak takımı diskalifiye edilir.

11.14 Herhangi bir hata yüzünden yüzücünün başarı şansının etkilenmesi halinde, başhakem bu yüzücünün seçmelerde diğer seride yüzmesine, hata finalde yada son seçme serisinde yapılmışsa son seçme serisinin yada finalin yeniden yüzülmesine karar verebilir.

11.15 Kulaç ölçmeye ( pace-making ) tempo tutulmasına, bunu sağlayacak bir cihaz kullanılmasına ve herhangi bir şekilde bu amaçla plan yapılmasına müsaade edilmez.

12 ZAMANLAMA

12.1 Otomatik zamanlama cihazının çalıştırılması tayin edilen resmi görevlilerin denetiminde olmalıdır. Elektronik kronometre ile tespit edilen derecelerden yarışmanın birincisi ve diğer kulvarların geçerli dereceleri ve sıralaması elde edilir. Bu şekilde tespit edilen dereceler ve sıralamalar varış ve zaman hakemlerinin derecelerine göre öncelik taşır. Elektronik kronometrenin bozulduğu veya aletin hata yaptığı kati olarak tespit edildiği veya yüzücü aleti çalıştırmaya muvaffak olamadığı zamanlarda, varış hakemlerinin kararları ve zaman hakemlerinin dereceleri geçerlidir.

12.2 Elektronik kronometrelerin kullanıldığı zaman neticeler saniyenin yüzde biri (1/100 saniye) olarak belirlenecektir. Dereceler saniyenin binde biri (1/1000 saniye) olarak tespit edilse bile son basamak kaydedilmeyecek ve klasman için kullanılmayacaktır. Derecelerin saniyenin yüzde biri bazında eşit olması halinde yüzücüler aynı klasmanda yer alacaktır. Elektronik skorbord’da saniyenin yüzde birine (1/100 saniye) kadar olan dereceler gösterilecektir.

12.3 Bir görevli tarafından durdurulabilen herhangi bir zamanlama aleti kronometre olarak mütalaa edilir. Bu şekilde elle tutulan derecelerin, yarışmanın yapıldığı ülkenin federasyonunca tayin veya tasdik edilmiş, 3 kronometre hakemi tarafından tespit edilmesi gerekir. Bütün kronometrelerin doğruluğuna dair bir rapor müsabaka komitesine verilmelidir. Elle tutulan dereceler, saniyenin 1/100’üne kaydedilecektir. Elektronik kronometre kullanılmadığı zaman elle tutulan resmi dereceler aşağıda belirtilen şekilde tespit edilecektir.

12.3.1 3 kronometreden ikisi aynı zamanı, üçüncüsü farklı zamanı gösteriyorsa 2 aynı derece resmi derece olarak kabul edilecektir.

12.3.2 3 kronometre de farklı dereceleri gösteriyorsa ortadaki zaman resmi derece olarak kabul edilecektir.

12.3.3 Üç kronometreden ikisi çalışıyorsa, derecelerin ortalaması resmi derece olarak kabul edilecektir.

12.4 Bir yüzücünün yarış esnasında veya yarışı takiben diskalifiye edilmesi halinde durumu resmi neticelerde "DİSKALİFİYE" diye belirtilecek, yüzücünün derecesi ve sıralaması hakkında kayıt veya duyuru yapılmayacaktır.

12.5 Diskalifiye bayrak yarışında meydana gelmiş ise, diskalifiye anına kadar olan kurallara uygun ara mesafe dereceleri resmi sonuçlara kayıt edilecektir.

12.6 Bayrak yarışlarında birinci yüzücünün 50 m ve 100 metre dereceleri kaydedilerek resmi sonuçlarda açıklanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir