Üretici Davranışları: Teknoloji Ve Maliyetler

ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI: TEKNOLOJİ VE MALİYETLER Üretim tüketime göre daha sofistike ve komplikedir. Kapitalist sistemde üç temel üretim faktörüne ek olarak müteşebbis kar güdüsü ile dahil olur. Günümüzde teknoloji tartışmasız üretim doğasını belirlemektedir. Ancak burada incelenecek üretim ve ilgili türev kavramlar bir firmanın rasyonellik varsayımına bağlı olarak üretimini nasıl maksimize edeceğine ilişkindir. Bu da beraberinde teknoloji […]

İçindekiler

İÇİNDEKİLER * * İÇİNDEKİLER 1 DÜNYA TİCARETİNİN KÜRESELLEŞMESİÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 2 GİRİŞ 3 DTÖ’nün Doğuşu 4 DTÖ ile Getirilen Yenilikler 4 DTÖ’ne Üyelik ve Üyeleri 4 DTÖ’nün Amaçları 6 DTÖ’nün Görevleri 7 DTÖ’nün Hukuki Yapısı 7 DTÖ’nün Organları 7 1. Bakanlar Konferansı 7 2. Genel Konsey 8 3.Diğer Organlar 8 4. Genel Konseye Bağlı Organlar […]

Serbest Bölge Kavramı

SERBEST BÖLGE KAVRAMI Uluslararası ticaretin süratle globelleşip girift ilişkiler yumağı haline geldiği günümüzde, ülkelerin dış ticaret politikaları ve bu politikalar içindeki, değişik ekonomik enstrümanların kullanım şekilleri her geçen gün biraz daha önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle de gelişmekte olan ülkeler bakımından dış ticaret politikalarının önemlli unsurlarından biri halinde ön plana çıkan serbest bölgeler ; uygulamadaki […]

Örgütsel Davranış Ödevi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÖDEVİ TEKLİF DOSYASI PROF.DR.İLHAN ERDOĞAN’A VERİLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞTIR. KONU:MORAL VE İŞ TATMİNİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ HAZIRLAYANLAR: 3-C 10871 ASLI ÇELEBİ 3-C 10672 GÖZDE ÇOLPAN 3-C 10618 MURAT KELEŞ İSTANBUL MAYIS-2002 ÖDEV AMACI:Çalışanların işlerinde ki başarısını arttırıp daha verimli hale gelmeleri için onları motive edecek faktörlerin belirlenip incelenmesi. ÖDEV […]

Üretim Faktörleri

ÜRETİM FAKTÖRLERİ Üretim “üretim faktörlerini bir araya getirerek ürün elde etmek” şeklinde de tanımlanabilir. Üretim faktörleri, ürünün elde edilmesi aşamalarında kullanılan faktörlerdir. Bunlar emek, sermaye, teşebbüs ve topraktır. Amacımız bu elde edilen ürünlerle ihtiyaçlarımızı giderme, bir fayda elde etmektir. Fakat unutulmaması gerekli bir konu vardır ki, o da ihtiyaçlarımızı tatmin eden her türlü mal ve […]

Swap Kavramı

T.C 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ MUHASEBE YÜKSEK LİSANS DÖNEM ÖDEVİ KONU: SWAP KAVRAMI İÇİNDEKİLER: 1)SWAP KAVRAMI 2) SWAP İŞLEMLERİNİN TARİHİ VE EKONOMİK GELİŞİMİ 3)SWAP PİYASALARI VE KULLANIM ALANLARI 4)SWAP İŞLEMLERİ NASIL OLUŞUR VE TARAFLARI KİMLERDİR? 5)SWAP İŞLEMLERİNDE GENEL KOŞULLAR 6)SWAP TÜRLERİ (1)FAİZ SWAPLARI 1)Sabit Faiz – Değişken Faiz Swapı 2)Değişken Faiz-Değişken Faiz […]

Türkiye’de Kalkınma Planları Ve Büyüme

TÜRKİYE’DE KALKINMA PLANLARI VE BÜYÜME Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 1950 yılına kadar olan süreçte özel sektör dışında tamamen ekonomik alanda kamu öncülüğünde çok kısıtlı bir ekonomik büyüme ve yapılanma olmuştur. 1950’li yıllardaki Çok Partili Sistem biraz daha dengelemeye çalışmıştır. İlk defa büyüme 1963’den sonra 5’er yıllık kalkınma planları ile ekonomik büyüme hedefleri konularak planlı bir büyüme […]

Zaman – Stress Yönetimi

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ZAMAN – STRESS YÖNETİMİ Zaman Tasarrufu ve Zaman Kaybettirenler… Hazırlayan: G9903.00067 İsmail Bozbay © Copyright 2003-Sakarya GİRİŞ Zaman, insanların içinde bulundukları an anlamında herkesin eşit imkanlara sahip olduğu pek az şeylerden birisidir. Cinsiyet, ırk, inanç, yaş ve görev farkı gözetmeksizin herkes aynı miktarda zamana sahiptir […]

Sermaye Piyasası Göstergeleri

SERMAYE PİYASASI GÖSTERGELERİ Momentum Göstergeleri Commodity Channel Index – Finnet (Yeni) Mal piyasaları için Donald Lambert tarafından geliştirilmiş olan CCI, hesaplanışındaki özellikler nedeniyle rahatlıkla hisse senedi piyasasına da uyarlanabilir. CCI için Lambert, 5 ile 25 günlük periyotların kullanılmasını önermektedir. Bir çok analist bu göstergeyi aşırı alım / aşırı satım bölgelerini gösteren osilatör olarak kullanır. Yatay […]

Bilgi Teknolojileri, Küreselleşme Ve Kalkınma

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, KÜRESELLEŞME VE KALKINMA** Bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan hızlı ilerleme ve genişleme, uygarlık tarihinde 20. yüzyılın son on yılında gerçekleştirilen önemli gelişmenin en belirgin işaretidir. Yaşanan bu hızlı ilerleme ve genişleme, ticaretin ve işlerin yapılış yöntemlerini değiştirmiş, iktisadi ve sosyal hayatı derinden etkilemiş ve ulusal bağımsızlık, egemenlik gibi yerleşmiş kavramların ve kalıpların […]