Altın)

Kasım 6th, 2007

ALTIN) Doç. Dr. Ali KAHRİMAN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Araş. Gör. İlgin KURŞUN İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Anadolu’da binlerce yıl önce üretildiği bilinen altın, çok eski çağlardan bu yana, sahip olduğu temel işlevleriyle, en gözde metallerden birisi olmuştur. Altının bu önemli işlevlerini, […]

İlk Ayrılış

Kasım 6th, 2007

İLK AYRILIŞ -Ezgi kızım, yağmurluk koydun mu bavuluna? Biliyorsun çok yağmur yağıyormuş oralarda. -Evet annecim, biliyorum, koydum. … – Ezgicim, acil durumlar için ilaçlarını hazırladın mı? Neyi nasıl kullanacağını iyi biliyorsun değil mi kızım ? -Evet baba, biliyorum, sağol. … -Ezgi, canım bak, bu kutuya vitaminleri koydum. Hergün almayı ihmal etme olur mu? -Sen merak […]

Alaşımlar

Kasım 6th, 2007

ALAŞIMLAR Alaşım:İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir. Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin madenleriyle malgama yapmaz. Madenlerin çeşitli özellikleri vardır. Bazı madenler yumuşak yalnız başına kullanılamazlar. Altın ve gümüş gibi. Bazı madenler ise döküme elverişli değildirler. Bakır gibi, bazıları kolayca aşınabilirler. Bazıları dayanıklı […]

Anı Ve Anının Özellikleri

Kasım 6th, 2007

ANI VE ANININ ÖZELLİKLERİ ANI: Yaşanmış olayları anlatan yazı türü, hatıra. ANININ ÖZELLİKLERİ: 1-Gerçek deneyimleri anlatır. 2-Herhangi bir düşünceyi kanıtlama amacı yoktur; bilgilendirme amacı vardır. 3-Söyleşi havasındadır, dili yalındır. 4-Genellikle öyküleyici anlatım biçimiyle yazılır. 5-Konusunu bir yerden alır.

3213 Sayılı Maden Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında

Kasım 6th, 2007

3213 Sayılı Maden Kanunu Değişiklik Tasarısı Hakkında DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 12 MAYIS 2002 TASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MADDE 1 : 4.6.1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 inci maddesindeki değişiklik uygun bulunmamıştır. GEREKÇE: […]

1973 Petrol Krizi

Kasım 6th, 2007

1973 Petrol Krizi 1967 savaşı sonunda nasıl Araplar, Filistin komandolarını İsrail’e karşı bir yıpratma savaşının vasıtası olarak kullanmaya karar verdilerse, 1973 Savaşı’nın sonunda da, "petrolü" İsrail’e karşı değil, fakat Batı’ya karşı siyasi silah olarak kullanmaya karar verdiler ve bunun neticesinde de bütün dünyada bir petrol krizi ortaya çıktı. Aslına bakılırsa, 1973 petrol krizi doğrudan doğruya […]

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Kasım 6th, 2007

KİTABIN ADI Altı Şapkalı Düşünme Tekniği KİTABIN YAZARI Edward de BONA KİTABI ÇEVİREN : Ercan TUZCULAR YAYINEVİ VE ADRESİ Remzi Kitabevi A.Ş.Selvili Mescit Sok.Cağaloğlu / İST. BASIM TARİHİ Aralık 1997 KİTABIN YAYIM MAKSADI Takım halinde çalışan, tüm personelin düşünüş ortaklığını sağlayacak bir çalışma herkesi yakından ilgilendiriyor. KİTABIN ÖZETİ : KİTABIN ANA BÖLÜMLERİ : 1. Giriş […]

Yüzyıl Türkiye Madencilik Sektörüne Genel Bakış

Kasım 6th, 2007

20. YÜZYIL TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ GİRİŞ Bu raporda 20.Yüzyıl Madencilik Sektörünün kurumlarıyla birlikte gelişmesi, Anadolu’nun Batılaşma Hareketini dikkate alacak şekilde; Cumhuriyet Öncesi Dönem, Cumhuriyet (1923) ile Çok Partili Döneme Geçiş (1950) Arası Dönem, 1950 ile 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararları Arası Dönem ve 1980 ile Günümüz Arası Dönemler olarak incelenmiştir. Cumhuriyet öncesi dönemde, […]

Sonuç Ve Öneriler

Kasım 6th, 2007

BÖLÜM 7. SONUÇ VE ÖNERİLER 7.1. Sonuçlar: 6.Bölümdeki örneklerden de: Blaine ( incelik ) g/cm² : İncelik arttırılırsa mukavemet doğru yönde artar.Yani mukavemete doğru yönde etki eder. C3S ( Silikat ) : C3S’i arttırılırsa mukavemette doğru yönde artar. Mukavemete doğru yönde etki eder. C4AF ( Alüminat ) : Mukavemete ters oranda etki eder. Artması çimento […]

Nuh Çimento Fabrikasından Alınan Ör-neklerin İncelenmesi

Kasım 6th, 2007

BÖLÜM 6. NUH ÇİMENTO FABRİKASINDAN ALINAN ÖR-NEKLERİN İNCELENMESİ 6.1. Örnekler: Ekte sunulan Nuh Çimento Fabrikasında 1999 yılına ait klinker2 adet fırından ayrı ayrı numuneler alınıp, o gün alınmış numune homojen olarak karıştırılıp laboratuar ortamında öğütülüp kimyasal analizi ve fiziksel dayanımı bulunmuş olup bunların mukavemete etkisini incelenecektir. Nuh Çimento Fabrikasında 2 adet fırın vardır. Ekte her […]