20. Yüzyıl Türkiye Madencilik Sektörüne Genel Bakış

Kasım 6th, 2007

20. YÜZYIL TÜRKİYE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Giriş Anadolu’nun Batılaşma Hareketi Cumhuriyet Öncesi Madencilik 1923-1950 Madencilik Sektörü 1950-1980 Madencilik Sektörü 1980 Sonrası Madenciliğimiz Ve Özelleştirme Politikaları Dünya Madenciliğinde Gelişmeler-Konjonktürel Dalgalanmalar Teknolojik Gelişmeler Ekolojist Sivil Muhalefet Hareketleri Tekelleşme ve Dikey Entegrasyon Eğilimleri Kömür Politikalarında Gelişmeler Türkiye Madencilik Sektörünün ve Maden Mühendislerinin Güncel Durumu-Genel Madencilik Sektörüne İlişkin […]

Madencili

Kasım 6th, 2007

MADENCİLİK SOMUT POLİTİKALAR ÇALIŞMA GRUBU-27 (1998) *ÇALIŞMA GRUBU Başkan: Metin ARİFAĞAOĞLU Artvin Milletvekili – Parti Meclisi Üyesi MADENCİLİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Madencilik; insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip, toplumların gelişiminde birinci derecede rol oynayan bir olgudur. Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Günümüzde insan yaşamını fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % […]

Maden Kanunu

Kasım 6th, 2007

MADEN KANUNU 5.06.1985 tarih 18785 sayili Resmi Gazetede yayimlanmistir. Kanun No. 3213 Kabul Tarihi: 4.6.1985 Amaç MADDE 1.- Bu Kanun madenlerin aranmasi, isletilmesi, üzerinde hak sahibi olunmasi ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler. Madenler MADDE 2.- Tabiatta element (basit), bilesik (mürekkep) veya karisim (mahlut) halde bulunan, asagida yazili maddeler bu Kanuna göre […]

Maden Kanun Tasarısı

Kasım 6th, 2007

Maden Kanun Tasarısı ile durma noktasına gelen madenciliğin canlandırılması hedefleniyor. MADENCİLİK TASARIDAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR MADEN KANUN TASARISI ÇÖZÜM OLACAK MI? İHMAL EDİLEN SEKTÖRE, YENİ YASA NE GETİRİYOR? Ülkemizde tamamen duran madencilik yatırımlarını yeniden canlandırmak üzere 3213 sayılı Maden Kanunu ve madenciliği engelleyen bazı kanunlarda değişiklik yapılamasını öngören Kanun Tasarısı mecliste görüşülmeyi bekliyor. Gerek bürokrasi […]

İşletme Projesi

Kasım 6th, 2007

İŞLETME PROJESİ 1 . GENEL BİLGİLER : 1.1. Ruhsat Sahibinin Adı , Soyadı : …………………… 1.2. Ruhsat Sahibinin Adresi : …………………… 1.3. Bağlı Olduğu V. D : …………………… 1.4. Vergi Numarası : …………………… 1.5. Projenin Amaç ve İştigal Konuları : Projenin amacı , ………………ili , ………….. ilçesine bağlı , ………………. köyü civarında İR………………. , SİCİL […]

Tüp Gaz (Lpg)

Kasım 6th, 2007

TÜP GAZ (LPG) Tanım LPG (liquiefied petroleum gas – sıvılaştırılmış petrol gazı çoğunlukla 3 ve 4 karbonlu (C3 ve C4) hidrokarbonları içeren ve düşük basınçlarda sıvılaşabilen gazları tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Doğal haliyle LPG renksiz, kokusuz, toksik özelliği bulunmayan bir maddedir. Havadan daha yoğundur ve basınç altında sıvı halde depolanır. Kaçak oluşması durumunda kolayca fark […]

Krom

Kasım 6th, 2007

KROM Adı: Chromium (Krom) Sembolü: Cr Atom numarası: 24 Atom ağırlığı: 51.9961 Erime noktası: 1857.0 °C (2130.15 °K, 3374.6 °F) Kaynama noktası: 2672.0 °C (2945.15 °K, 4841.6 °F) Proton sayısı: 24 Nötron sayısı: 28 Sınıfı: Geçiş metali 293 K’de yoğunluğu: 7.19 g/cm3 Rengi: Metalik Genel durumu: 298k’de katı Bloğu: d-bloğu Periyot numarası: 4 Grup numarası: […]

Kompozit Pelet Alasımları

Kasım 6th, 2007

KOMPOZİT PELET ALASIMLARI DOLOMIT * Kimyasal Bileşimi, CaMg(CO3)2 Kristal Sistemi, Hegzagonal Kristal Biçimi, Rombohedral kristaller halinde; masif, tanesel . İkizlenme, { 0001} yüzeyinde yaygın Sertlik, 3.5 – 4 Özgül Ağırlık, 2.86 Dilinim, { 10-11} mükemmel Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, gri, yeşil, pembe, kahverengi; seffaf-yarıseffaf Çizgi Rengi, Beyaz Parlaklık, Camsı parlaklıkta Ayırıcı Özellikleri, Kalsite benzer […]

Kobalt

Kasım 6th, 2007

******** KOBALT ********* Özellikleri: *************************** Atom numarası:27*********************** Erime noktası:1,495oC *********************** Atom ağırlığı:58,9332****************** Kaynama noktası:2,870oC ************ Özğül ağırlığı:8,9(20oC’de)************ Degerliği:2,3 *********************** Elektronların yerleşimi: 2-8-15-2* Ya da* (Ar)3d7 4s2 * Kobalt(Co),periyodik tablonun VIII. Grubunda yer alan kimyasal element.Ferro-mağnetik bir metal olan kobalt özellikle ısıya dayanıklı ve mağnetik alanlarda kullanılır. Kobalt birleşikleri yüzyıllardan beri sırlara ve seramiklere mavi renk […]

Kırma Deneyi

Kasım 6th, 2007

KIRMA DENEYİ 500 gr besleme malı belirli elek fonksiyonlarında ele tart besleme malı için tablo çizeceğiz. 1000gr numune çene açıklığı 1cm olacak şekilde konileme dörtleme yöntemi ile 500gr-500gr ayıracağız. Ayırdıktan sonra ilk 500’ü çeneli kırıcıdan geçirip 250 gr alıp merdaneli kırıcıya götüreceğiz. Önce numune alınıp çeneli kırıcıya gidiliyor primer kırma yapılıyor tek çene sabit diğeri […]