Petrol Ve Petrol Enerjisi

Kasım 6th, 2007

PETROL ve PETROL ENERJİSİ PETROL sözcüğü, Latince’de "kaya" anlamına gelen petra ve "yağ" anlamına gelen oleum sözcüklerinden türetilmiştir. Günümüzde petrol ve petrol ürünleri büyük önem taşır. Benzin, gazyağı, mazot, fueloil (yağyakıt), makine yağı, bitüm ve parafin mumu çok bilinen petrol ürünleridir. Benzin otomobillerde; gazyağı gaz lambalarında, bazı ısıtma aygıtlarında ve jet uçaklarının motorlarında; mazot (dizel […]

.sıcaklık

Kasım 6th, 2007

3.Sıcaklık : Sıcaklık çözünürlüğü değişik biçimde etkiler. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık artıkça azalır.Örneğin 1 atm basınçta 1 L suda 0 de 21.48 ml çözüne bilen H2 gazı 20 C de 18.19ml ; 100 C de 16ml çözünebilir. Gaz Gaz (suda) + Enerji N , H , O gibi gazlar suda tepkime vermeden ,sıvıdaki boşluklara yerleşerek […]

Planlama Ve Kontrol

Kasım 6th, 2007

PLANLAMA VE KONTROL 1. GİRİŞ 1.1. Planlamanın Tanımı Yönetim işlevi planlama ile başlar. Yönetici başkalarına iş gördürmek için önce neyi ne zaman, nerede hangi araç ve yöntemlerle gördürecegini belirlemelidir. Planlama, en basit şekilde neyin, ne zaman,nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacagını önceden kararlaştırma sürecidir. Diğer bir tanımla planlama, bir amacı geliştirmek için en iyi davranış […]

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kasım 6th, 2007

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 21. Yüzyıla girerken, artan nüfus ve sanayileşmeden kaynaklanan enerji gereksinimi ülkemizin kısıtlı kaynaklarıyla karşılanamamakta, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki açık hızla büyümektedir. Bu durumda, kendi öz kaynaklarımızdan daha etkin biçimde yararlanmak giderek artan bir önem kazanmaktadır. Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanmasında, yenilenebilir enerji kaynaklarından en etkin ve rasyonel biçimde yararlanılması amacıyla kamu […]

Maddelerin Ayrıştırılması

Kasım 6th, 2007

MADDELERİN AYRIŞTIRILMASI Maddelerin ayrıştırılması konusuna geçmeden önce ‘madde’yi kısaca tanıyalım. MADDE:Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde aşağıdaki gibi sistematik olarak sınıflandırılabilir. MADDE KARIŞIM ARI MADDE HOMOJEN HETEROJEN ELEMENT BİLEŞİK Katı Süspansiyon Metal iyonik yapıda karışımlar bileşikler Sıvı Emülsiyon Ametal moleküler yapıda karışımlar bileşikler Gaz Diğerleri Karışımlar KARIŞIM:Birden fazla maddenin kimyasal bir […]

Doğalgaz Nedir?

Kasım 6th, 2007

DOĞALGAZ NEDİR? Doğalgaz yanıcı,kokusuz,renksiz ve havadan hafif bir gazdır.Metan,etan,propan azot ve az miktarda karbondioksit gazlarının birleşiminden meydana gelen bir enerji türüdür.Doğalgaz doğada bağımsız yataklarda,petrol yataklarının üstünde yada civarında bulunur.Doğalgaz hidrokarbonların karışımından meydana gelen bir gazdır.Çoğunlukla metan ihtiva eder.Çıktığı yere göre metan dışındaki diğer hidrokarbonlar da az miktarda bulunabilir.Yine çıktığı yere göre karbondioksit,azot ve kükürtlü hidrojen […]

Sorular

Kasım 6th, 2007

Sorular Soru 1. Bir iş ilişkisi içinde bulunsun ya da bulunmasın bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna na ad verilir? Sosyal güvenlik sistemi Sosyal sigortalar Sosyal yardımlar Sosyal dayanışma Sosyal hizmetler Soru 2. Bireysel ve toplu iş ilişkilerine devletin katılımı aşağıdaki uygulamalardan hangisini kapsamaz? İşyerlerinin açılmasına izin verme İş […]

Anne Ve Baba Tutumları

Kasım 6th, 2007

ANNE VE BABA TUTUMLARI Yetişecek tüm nesiller anne-babaların eseridir.Onun için anne-babaların çocuğa karşı tutumları ve bu arada kullandıkları disiplin yöntemleri çok önemlidir.Anne babaların kendi aralarında ki ilişkilerinin sağlıklı ve sağlıksız olması çocuğa yansımakta, kişilik gelişimini etkilemektedir. Anne ve babaların çocuklarına karşı tavırlarını etkileyen başlıca faktörler şöyle sıralanabilir, -Toplumun kültürel değerleri.”Genellikle Türk ailesinde çocuktan uysallık, söz […]

İçindekiler

Kasım 6th, 2007

İçindekiler 1. Giriş 2. Küreselleşme ve İşletmeler 2.1. Küreselleşme Kavramı ve Tanımı 2.2. Küreselleşmenin İşletme Yapılarına Etkisi 2.2.1. İşletmelerin Gelişim Süreci ve Küreselleşme 2.1.2. İşletmeleri Küreselleşmeye İten Dinamikler 2.1.3. Küresel Rekabet 3. Küreselleşme ve Bilgi Sistemleri 3.1. Bilgi Sistemleri 3.1.2. Bilgi Sistemlerinin Tanımı ve Tarihçesi 3.1.3. Bilgi Sistemleri ve İşletmeler 3.2. Başlıca Bilgi Sistemleri 3.2.2. […]

What İs Thorium

Kasım 6th, 2007

What is Thorium? Thorium is a naturally-occurring, slightly radioactive metal discovered in 1828 by the Swedish chemict Jons Jacob Berzelius, who named it after Thor, the Norse god of war.It is found in small amounts in most rocks and soils, where it is about three times more abundant than uranium.Soil commonly contains an average of […]