Sistaş Çelik Dövme Sanayii

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİSTAŞ ÇELİK DÖVME SANAYİİ Sunan :Hülya AŞIK No :139900791 Sınıf :İşletme-3 Sunulan :Yrd.Doç. Dr.Gülem ATABAY Ders :KOBİ’lerin Yönetimi İzmir 2002 İÇİNDEKİLER Önsöz……………………………………… ………………………………………….. ……………………….:1 KOBİ Nedir?…………………………………….. ………………………………………….. ………………:2 SİSTAŞ Çelik Dövme Sanayii Şirketinin tarihçesi………………………………….. …………:3 Çelik dövme sanayii sektörü ve SİSTAŞ’ın sektördeki yeri…………………………………:3 SİSTAŞ’ın Yapısı…………………………………….. ………………………………………….. ……….:3 […]

Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesi

SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESİ I. 1. Kuruluş Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na bağlı, GLİ Müessesesi bünyesinde 1 Haziran 1960 tarihinden itibaren Seyitömer Bölge Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren işletmemiz TKİ Yönetim Kurulu’nun 03.05.1990 tarih ve 3300/227 sayılı kararı ile 01.07.1990 tarihinden sonra Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi olarak tüzel kişilik kazanmıştır. Başlangıçta 60.000.000.000 TL. olan sermayesi son olarak […]

Rotari Sondaj Sistemi

ROTARİ SONDAJ SİSTEMİ Rotari sondaj sistemi, baskı altında dönen bir matkabın kesici dişleri vasıtasıyla zemini parçalayarak kesilen parçaların bir dolaşım sıvısı veya hava-köpük vasıtasıyla dışarı atılma işlemidir. Böyle bir sistemdeki ekipmanları 3 kısımda incelenir. I- ANA ELEMANLAR Kesici uçlar (matkaplar) (Rock-Bit) Saplar (Sub) Ağırlıklar (Drıll-Collar) Tijler (Drill-Pipe) Kelli (Kelly) Su başlığı (Swivel) Kanca (Hook) Takım […]

Pnömatolitik Yataklar

PNÖMATOLİTİK YATAKLAR Oluşumlarında uçucu elemanların rol oynadığı yüksek ısı ve basınç koşulları altında meydana gelmiş yataklardır. 400-6000C’de oluşur. Asit çıkışlı yatak yada greyzen yataklarda denir. Oluşumu Bu yatakların oluşumunda pnömatolit veya mineralizatör adı verilen gazların en önemli rolü oynadığı kabul edilmiş bir görüştür. Buna göre magmanın katılaşma süresinde derişmiş kalay, volfram gibi elementler börür, florür, […]

Planlama Ve Kontrol

PLANLAMA VE KONTROL 1. GİRİŞ 1.1. Planlamanın Tanımı Yönetim işlevi planlama ile başlar. Yönetici başkalarına iş gördürmek için önce neyi ne zaman, nerede hangi araç ve yöntemlerle gördürecegini belirlemelidir. Planlama, en basit şekilde neyin, ne zaman,nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacagını önceden kararlaştırma sürecidir. Diğer bir tanımla planlama, bir amacı geliştirmek için en iyi davranış […]

Petrol Ve Petrol Enerjisi

PETROL ve PETROL ENERJİSİ PETROL sözcüğü, Latince’de "kaya" anlamına gelen petra ve "yağ" anlamına gelen oleum sözcüklerinden türetilmiştir. Günümüzde petrol ve petrol ürünleri büyük önem taşır. Benzin, gazyağı, mazot, fueloil (yağyakıt), makine yağı, bitüm ve parafin mumu çok bilinen petrol ürünleridir. Benzin otomobillerde; gazyağı gaz lambalarında, bazı ısıtma aygıtlarında ve jet uçaklarının motorlarında; mazot (dizel […]

Petrol

PETROL Çok koyu renkli, özgün kokulu bir doğal mineral olan petrol katı halde çok uzun süredir bilinmekle birlikte, ilk olarak ancak 19. yüz yılın ortalarında ABD’de, Edwin Drake’in Kızılderililerin romatizma ve damla hastalığına karşı ilaç olarak sattıkları ‘taş yağı’nı yerin derinliklerinde aramayı düşünmesiyle ve ilk petrol kuyusunu açarak Kaliforniya’daki ‘altına hücum’a benzeyen en büyük serüvenlerden […]

Enerji Kaynakları

A. GİRİŞ Enerji kaynakları ve özellikle petrolün bulunduğu bölgeler, üretilmesi, piyasalara arzı, fiyatları gibi konular devletlerarası politikaların oluşmasında son derece önemli rol oynamaktadırlar. Dünyada nüfus ve gelişen teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde enerji işlemi sürekli artmaktadır. Günümüzde bu ihtiyaçlar kömür ve petrol gibi fosil kaynaklarından sağlanmaktadır. Güneş, rüzgar, deniz dalgaları gibi konvensiyonel olmayan enerji elde etme […]

Kadmiyum

KADMİYUM (Cadmium-Cd) Yeryüzünde nadir olarak bulunan Cd; çinko benzeri bir geçiş elemeni olup, yumuşak ve gümüş beyazı rengindedir. Peryodik tabloda çinkonun altın civanın ise üzerinde yer alan Cd, bu iki elementle bir çok ortak özelliğe sahiptir. Doğada 0 ve +2 değerlikli olmak üzere iki oksidasyon seviyesindeki halde bulunabilmesine karşın; 0 ve metalik hali oldukça nadir […]

Bor Elementi

BOR ELEMENTİ ********* Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan ve atom numarası 5 olan bor elementi, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki kararlı izotopundan oluşur. ********* Bor, yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir. Toprağın bor içeriği genelde ortalama 10-20 ppm olmakla birlikte ABD’nin batı bölgeleri ve Akdeniz’den Kazakistan’a kadar uzanan […]