Dış Ticaret

İÇİNDEKİLER A) GİRİŞ 1 B) DIŞ TİCARET ÜZERİNE KONULAN VERİLERİN AMAÇLARI VE ETKİLERİ 1 1. Dış Ticaret Üzerine Konulan Vergilerin Amaçları 1 2. Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Yeni Yatırım Kararlarına Etkisi 3 3. Dış Ticaretin Gelişmesi Ve İthalat İmkanları 6 4. Advalorem Ve Spesifik Gümrük Tarifeleri 7 5. Az Gelişmiş Ülkelerde Dış Ticaret Üzerinden […]

Uluslararası Ticarette Ödeme Şekillerinin Önemi

1. ULUSLARARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİNİN ÖNEMİ Uluslararası Ticarette iç ticarette olduğu gibi sadece belirli ödeme şekilleri olmayıp farklı ülkeler, farklı paralar, aradaki mesafenin uzaklığı gibi sebeplerden dolayı daha fazla ve farklı ödeme şekilleri söz konusudur. Bu ödeme şekilleri alıcı ve satıcı arasında karşılıklı olarak tespit edilmektedir. İç ticarette ödeme peşin, vadeli yada mal karşılığında (Bazen) […]

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ Dış ticaret işlemlerinde malların bedelleri konvertibl dövizlerle ödenir. Uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinin bazıları daha çok satıcının, bazıları ise daha çok alıcının yararınadır. Bundan dolayı kullanılacak ödeme şekli taraflar arasında yapılacak pazarlık sonucu belirlenir ve varılan anlaşmaya göre tarafların bankaları aracılığı ile ödeme gerçekleştirilir. Uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri şunlardır; • […]

Dış Ticarette İşletmelerin Gümrük Ve

DIŞ TİCARETTE İŞLETMELERİN GÜMRÜK VE GÜMRÜKLEME SORUNLARI GÜMRÜK Tanımı: Gümrük kelimesi hem anlamı hem de konusu itibariyle Türkiye’deki mamul ve mahsullerin yabancı memleketlere ve yabancı memleket ve mahsullerinde Türkiye’ye ithal ve ihraç edilmesi sırasında ithal ve ihraç eşyasının çıkarıldığı, getirildiği daire anlamında kullanıldığı gibi genel kullanımda bu kelime ithal ve ihraç eşyasından alınan her türlü […]

Dış Ticarette Depolama Ve Dağıtım

DIŞ TİCARETTE DEPOLAMA VE DAĞITIM Dış ticaret,ülke ekonomileri açısından,maddi getiri yaratma,iş potansiyelini ve buna bağlı olarak istihdam,üretim hacmi,gayri safi milli hasıla gibi iktisadi olguları geliştirici etkiye sahip önemli bir faktördür.Dış Ticaretin gelişmesi,bu kanalla ülke ekonomisine kazandırılan dövizin,yerel paranın değerini arttırmasına ve dönem sonu cari dengenin sağlanmasına etken oluşturmaktadır. 2002 yılının ilk 9 aylık dış ticaret […]

Dış Ticaret

1) Giriş 1.1. Tanım 1.2. Kapsam 2) Dış Ticaret Üzerine Konulan Vergilerin Amaçları 3) Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Ekonomik Etkileri 3.1. Koruma Etkisi 3.2. Tüketici Etkisi 3.3. Gelir Etkisi 3.4. Yeniden Dağıtım 4) Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Fiyatlara ve Nihai Tüketiciye Yansıması ve Sermaye Kararlarına Etkisi 4.1. İthalat Üzerinden Alınan Vergiler 4.2. İhracat […]

Dış Ticaret

Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Bu alım-satım işlemleri devamlı olarak tekrarlanmakta, işlemlerin içine birçok firma ve kuruluşun hizmetleri katılmakta ve bu işlemler karşılığında çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Ticaret genel olarak,iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki yönteminde aynı olmasına karşın, […]

Granitik Kayaların Mineralojisi,petrografisi, Tektonik Ve Jeokimyasal Sınıflandırılma

GRANİTİK KAYALARIN MİNERALOJİSİ,PETROGRAFİSİ, TEKTONİK VE JEOKİMYASAL SINIFLANDIRILMASI Giriş Granitler, yerbilimlerinde hemen her dönemde dikkatleri üzerine toplayan, gerek bulunuşları, gerek oluşum şekilleri ve gerekse birlikte bulundukları maden yatakları- mineralizyon zonları bakımından yerbilimcileri daima meşgul eden bir kayaç topluluğunu oluşturmuşlardır. Arazi ve laboratuvar çalışmalarında genel ilkeleri açısından birbirine benzemekle birlikte, temel alınan ölçütlerin farklı olmasından dolayı, çeşitli […]

Meyvecilik Kültürünüm Tarihçesi

1 I. MEYVECİLİK KÜLTÜRÜNÜM TARİHÇESİ Türkiye birçok meyve türlerinin anavatanı ve meyvecilik kültürünün beşiğidir. Bugün, meyvecilik kültüründe önem kazanmış olan elma, armut, ayva, fındık, antepfıstığı, vişne, kiraz, erik, ceviz, badem, kestane, incir, üzüm ve nar gibi bir çok meyve türü bu topraklarda ortaya çıkmıştır. Kültürü yapılan meyve türlerimizden başka kuşLurnu, alıç, ivez, böğürtlen, muşmula, melengic, […]

Kümes Ekipmanları

KÜMES EKİPMANLARI Tavukçulukta ekipmanların ayrı bir önemi vardır. Çoğu tavukçuluk ekipmanları, bugün üstün bir teknoloji ile yapılmakta ve hazır olarak satılmaktadır. Satın alınırken, amaca en uygun tipin seçilmesi gerekir. Ancak bunlar arasında, bazı işletmeler tarafından yapılabilecek olanları da vardır. Bu durumda tek tek ekipmanların teknik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Tavukçuluk ekipmanlarının büyüklük ve dizaynları farklıdır. Hatta […]