İnternet Çağında Değişen Bankacılık

Kasım 6th, 2007

İNTERNET ÇAĞINDA DEĞİŞEN BANKACILIK Dijital çağ ve internet günümüzün en popüler kavramlarından biri olmuştur. İnternet ve BT teknolojileri Sanayi Devrimi’nden bu yana insanlığın yaşadığı en önemli aşama olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyıl şirketler ve diğer organizasyonların interneti stratejik planlarının merkezine yerleştirecekleri bir yüzyıl olacaktır. Bu gelişme, diğer mallardan farklı olarak elektronik ortamda transfer edilebilen ve […]

Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Kasım 6th, 2007

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Gümrük Birliği hakkında öğrenmek istediğimiz bilgileri soru- cevap olarak öğrenelim; SORU 1 : Gümrük Birliği nedir ? SORU 2 : Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği nedir ? SORU 3 : Türkiye-AB Gümrük Birliğinin çerçevesi nedir? SORU 4 : Topluluğun Ortak Ticaret ve Ortak Rekabet Politikalarının esasları nelerdir? SORU 5 : Türkiye-AB […]

Tarife Dışı Kısıtlamalar

Kasım 6th, 2007

TARİFE DIŞI KISITLAMALAR MİKTAR KISITLAMALARI: KOTALAR Tanım ve Kapsam KOTA: Uluslararası ticarette ithaline izin verilecek mal miktarının hükümet tarafından miktar veya değer olarak sınırlandırılmasıdır. Tarifeler, serbest uluslararası ticarete getirilen önemli bir kısıtlamadır. Tarifeler dışında miktar kısıtlamaları diğer bir deyişle kotalar, tarife dışı kısıtlamalar içinde en önemli olanıdır. Kota, gümrük tarifesinden farklı olarak, ithalat miktar veya […]

Kotaların Sosyal Maliyet

Kasım 6th, 2007

KOTALARIN SOSYAL MALİYET Gümrük tarifelerinin dışında uluslar arası serbest ticarete getirilen bir diğer engelde kotalardır. Kota, bir ülkenin belirli bazı mallarda bir yıl içerisinde ithal edilebilecek mal miktarına getirdiği sınırlamadır. Bir malın ithalatına getirilen kotanın o mala ilişkin uluslar arası ticareti, o malın üretimini ve fiyatını etkilediğini görebilmek için bir örnek ele alalım: Türkiye’nin bir […]

Dış Pazarda Dağıtım Kanallarının Seçimi

Kasım 6th, 2007

DIŞ PAZARDA DAĞITIM KANALLARININ SEÇİMİ 1. DIŞ PAZARDA DAĞITIM KANALLARININ SEÇİMİ 1.1. Giriş Üretimin en son tüketiciye ulaşmasını sağlayan yola dağıtım kanalı denir. Dağıtım kanalından beklenen fayda tüketiciye mal ve hizmetlerin zamanında ve istenilen yerde, istenilen şartlarla tesliminin sağlanmasıdır. Dağıtım kanallarının seçimi bir yandan malın özellikleriyle, diğer yandan müşterinin nitelikleri ve coğrafi dağılımı ile ilgilidir. […]

Siyasi İstikrarsızlığın

Kasım 6th, 2007

SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞIN DIŞ TİCARETE OLUMSUZ ETKİLERİ 1. İSTİKRARSIZLIK 1.1. İstikrarsızlığın Temel Unsurları İstikrarlı bir sistem, zaman içerisinde ya değişmez veya düzgün bir biçimde değişir. Herhangi bir sistemin yavaş ve düzgün bir biçimde değişmesi ise sistemin geleceğini öngörülebilir yapar. Buna karşılık istikrarsız sistemlerde değişim hızlı ve öngörülmesi çok zor, hatta imkansız bir biçimde ortaya çıkar. Sistem […]

Dış İlişkiler

Kasım 6th, 2007

DIŞ İLİŞKİLER ÖZBEKİSTAN’IN DİĞER ÜLKELERLE OLAN İLİŞKİLERİ VE ULUSLARARASI PLATFORMDA ATILAN ADIMLAR I. RUSYA FEDARASYONU İLE İLİŞKİLER Özbekistan’da diğer orta Asya Cumhuriyetleri gibi bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya Federasyonu ile ortak ekonomik entegrasyon içinde bulunmayı ve “Ruble Bölgesi’nde kalmayı yeğlemiştir. Fakat daha sonra Özbekistan kendi parasını tedavüle sokmuştur ve Haziran 1994’ten itibaren “Som” kullanılmaya başlanmıştır. Özbekistan […]

1980 Öncesi Ve 80 Sonrası Sorunlar

Kasım 6th, 2007

1980 öncesi ve 80 sonrası sorunlar karşılaştırıldığında, aralarında pek bir fark yoktur.Bu sorunları çözmek için 1980 sonrası iktidarların uyguladıkları politikalar 1980 öncesi politikalara göre daha tutarlı ve daha etkindir.En belirgin fark ise 80 öncesi ithal ikameci politikaların uygulanması 80 sonrası ise dışa açık büyüme politikalarının uygulanmasıdır.1980 sonrasında Türkiye ekonomisi dışa dönük sanayileşme ve liberalleşme politikalarıyla […]

Türkiye Ve Ab Ülkeleri’nde Tarım

Kasım 6th, 2007

TÜRKİYE ve AB ÜLKELERİ’NDE TARIM 1) Verimliliğin Tanımı Verimlilik, bir üretim yada hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir. Verimlilik, üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi ile bunları üretmek için kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkidir. 1.1. Tarım Verimliliğinin Ölçülmesi ve Sağladığı Yararlar Tarımda işgücü, sermaye, toprak gibi faktörlerin birbirine […]

Türkiye’nin dış Ticareti

Kasım 6th, 2007

Türkiye’nin Dış Ticareti a-)ihracat İhracatın 1980-1995 dönemindeki gelişimi incelendiğinde, 1980’de 2,9 milyar dolar olan ihracat, ekonominin dışa açılabilmesi ve dünya ekonomileri ile entegre olabilmesi için başlatılan teşvik uygulamalarının sonucunda iyi bir performans göstererek yaklaşık 4,5 kat artmış ve 1990 yılında 13 milyar dolar seviyelerine gelmiş; ancak, çeşitli iç ve dış faktörlerin olumsuz etkisiyle 1990-1993 döneminde […]