Yapay Liflerin Kullanım Alanları

Yapay liflerin Kullanım Alanları Dünya elyaf üretiminde yapay elyafların payı giderek yükseliyor. 1998 yılı dünya elyaf üretimi bir önceki yıla oranla 2.840 bin ton artarak 47.8 milyon tona yükseldi. Yapay elyafların payı ise % 53’ten %58’e yükseldi. Dünyadaki yapay elyaf üretimi 1998 yılında %1 artarak 27.8 milyon tona ulaştı. Selülozik yapılı yapay elyaf üretimi %3 […]

Open-end Rotor Iplik Eğirme Teknolojisi

GİRİŞ Kesikli liflerin iplik haline dönüştürülmesi son derece komplike ve pahalı bir işlem dizisidir. Eski çağlardan bu yana ipliklerin çeşitli yöntemlerle üretildiklerini biliyoruz. Bunlar da çoğunlukla el sanatları ile uğraşan kişilerin girişimleri ile başlatılmış veya ortaya konulmuştur. Bu açıdan bakıldığında tekstil üretiminin yer yüzündeki ilk mekanize endüstri olduğu söylenebilir. M.Ö. 4000 yıllarından beri insanların ağaç, […]

Pamuk Lifinin Iplik Kalitesine Etkisi

Giriş Dünyada lif üretimi %65 bitkisel kaynaklı ,%35 kimyasal kaynaklı ve %5hayvansal kaynaklıdır.Pamuk lifleri dünyada dünyada en fazla üretlrn ve tüketilen lif olma özelliğini korunaktadır. Pamuğun bazı özellikleri Bunlar ölçüle bilen ve kalite etkisi olan özelliklerdir. Nepsler. Nopeler. Olgunluk. Mukavemet. Elastikiyet. Yapışkanlık. Kısa elyaf miktarı. Uniformite. Yabancı madde. İncelik. Uzunluk. Renk. Çiğit partikülü. Neps , […]

Taharlama

TAHARLAMA Çalışma Prensibi Çözgü ipliklerinin lamellerden, gücülerden ve taraktan geçirilmesi işlemine "taharlama işlemi" denir. Düğüm: Dokuma makinalarında çalışan ve çözgü bitiminde aynı tipin değişik bir varyantının ya da aynı (tarak eni, tarak numarası, çerçeve adedi, çözgü tel adedi, lamel, gücü, tarak taharı gibi) özelliklere sahip başka bir tipin makinaya bildirilmesi durumunda, takım hazırlamak terine sadece […]

Tekstilde Ar-ge Çalişmalari

TEKSTİLDE AR-GE ÇALIŞMALARI TEKSTİLDE ARGE Küreselleşen dünyamızda sektörel bazda ARGE yapmak bir zorunluluktur. Özellikle bilinçli bir şekilde yapılan, faydalı sonuçlar doğuran ARGE çalışmaları rekabet gücünü artırıcı bir özellik taşımaktadır. Teknoloji tabanındaki değişime paralel olarak üretimin teknoloji içeriği de (muhtevası) giderek artıyor. Teknoloji, kol gücünü bütünüyle, beyin gücünü kısmen ikame eden, diğer bütün üretim faktörlerini de […]

Tekstil Sektöründe Standartlar

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE STANDARTLAR I- Yeşil nokta Yeşil nokta, Alman Çevre Bakanlığı tarafından 1991 yılında uygulamaya konulmuştur. Temel amacı, tekrar kullanılabilecek ambalaj malzemelerinin toplanmasını temin etmektir (5).1993 yılında, Almanya’da yürürlüğe giren bir kanunla, ticari kuruluşlar ambalajlarını geri almak zorundadırlar. Yeşil Nokta, orijinal adı "Der Grüne Punkt", sadece Almanya pazarı için zorunluluktur ve Almanya’ya ambalajlı ürün satan […]

Tarım Takvimi

TARIM TAKVİMİ OCAK – Ekolojik koşullar gözönüne alınarak budama işlemi yapılır. – Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise bu ayda mutlaka verilmelidir. – Kışı meyve ağaçlarında geçiren zararlılara karşı ilaçlama mutlaka yapılmalıdır. – Fidan dikimi yapılır. ŞUBAT – Ocak ayında yapılması gereken işlerden, gerçekleştirememiş olanlar sonuçlandırılır. – Uygun hava koşullarında toprak işlemesine başlanır. . MART – […]

21. Yüzyıl Elyafları

21. Yüzyıl Elyafları Geleceğin gömlekleri ve bluzları, soğuk olduğunda yalıtıcı olarak görev görürken, daha sıcak havada etkin şekilde ısı yayma özelliğine sahip olabilecektir. Bu tip giysiler, sıcaklıkta oynamalar olduğunda kullanıcının farketmeyeceği şekilde sabit termal rahatlık sağlayacaktır. Son 60 yıl boyunca tekstil dünyası, polimer ve elyaf biliminde yeni ufuklar açan keşifler tarafından ateşlenen sentetik elyafta hızlı […]

Tarımda Yeni Dünya Düzeni.

ABD ve AB başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, Brezilya, Hindistan, Çin, Kenya olmak üzere gelişmekte olan ülkelere karşı tarımda üstünlük kurmanın savaşını veriyorlar. Gübre, ilaç, tohum gibi temel tarım girdilerinde söz sahibi olmanın dışında bu ülkelerin şimdide amacı tarımsal üretimde ve ticarette söz sahibi olmak, tarımda “yeni bir dünya düzeni” oluşturmaktır. Tarımdaki kurulmak istenen bu […]