Çözelti Türleri

Bir maddenin başka bir madde tanecikleri arasında, iyonlar ya da moleküller halinde, homojen olarak dağılmasına çözünme denir. Bağıl miktarları çözünürlük sınırına kadar değişebilen iki ya da daha çok maddeden oluşan homojen karışıma çözelti denir. Çözeltiler iki kısımdan oluşmaktadır. Çözeltide çok bulunan madde çözücü, az bulunan madde çözünendir * * 01.Çözelti Türleri * Çözelti türlerini üç […]

Çözelti Hazırlanması

Çözelti Hazırlanması * 01. Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması 01.01. Derişik Asitler ve Özellikleri 01.02. Derişik Asit Çözeltilerden, Değişik Yoğunlukta veya Yüzdelerde Seyreltik Asit Çözeltilerinin* Hesaplanması ***** 01.02.01. Yoğunluğu d=1,52 g/ml Olan Sülfürik Asidin Hazırlanması ***** 01.02.02. %25’lik Sülfürik Asit (H2SO4) Çözeltisinin Hazırlanması 02. Ayarlı (Standart) Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması ** 02.01. Yöntemin Prensibi * 02.02. […]

Araştırma Geliştirme

ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ ÖN FİZİBİLİTE ETÜDÜ Mayıs 2003 ETİ HOLDİNG A.Ş. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ 5 1.1 Çinko Borat Kullanım Alanları 5 1.2 Çinko Boratın Diğer Alev Geciktiricilere Göre Bazı Avantajları 6 1.3 Çinko Boratın Kimyasal Ve Fiziksel Özellileri 7 1.4 […]

Bileşiklerin Ayrışma Teknikleri Ve Endüstride Kullanım Alanları

BİLEŞİKLERİN AYRIŞMA TEKNİKLERİ VE ENDÜSTRİDE KULLANIM ALANLARI D oğada bazı kimyasal maddeler saf halde bulunur. Yani soy gazlar, altın ve platin gibi elementler bunun örneğidir.Diğer elementler çeşitli elementlerle bileşikler halinde bulunurlar.Örneğin karbon elementi, grafit ve elmas gibi kristal yapısı farklı olan iki halde bulunur.Ayrıca karbon diğer elementlerle bileşerek yüz binlerce organik bileşik oluşturur.Kükürt elementi sülfür […]

1-giriş

1-GİRİŞ 1.1 MİKROİŞLEMCİLER Mikrobilgisayarlar, günlük yaşantımızda kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. Bir mikrobilgisayarın temel yapısı, bir diğerinden pek farklı değildir. 1960’larda bilgisayarlar, fiyatlarının çok yüksek olması nedeni ile sadece büyük şirketler, gelişmiş üniversiteler ve devlet daireleri tarafından kullanılabiliyordu. Yarı iletken teknolojisindeki hızlı gelişmeler neticesinde, 1960 lardaki bilgisayar kapasitesi günümüzde 10 dolardan daha ucuz olan mikroişlemci […]

Kavimlerin

KAVİMLERİN HELAKI İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş; Önceki Nesiller Nuh Tufanı Hz. İbrahim’in Hayatı Lut Kavmi ve Altı Üstüne Getirilen Şehir Ad Kavmi ve Kumların Atlantisi Ubar Semud Kavmi Sulara Gömülen Firavun Sebe Halkı ve Arim Seli Hz.Süleyman ve Sebe Melikesi Ashab-ı Kehf Sonsöz Evrim Aldatmacası Notlar ÖNSÖZ Bunlar, sana doğru haber (kıssa) olarak aktardığımız (geçmişteki) nesillerin […]

Bileşikler

BİLEŞİKLER VE FORMÜLERİNİN YAZILIŞI –OKUNUŞU BİLEŞİKLER Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşları moleküldür. Bileşiklerin özellikleri Saf ve homojen maddelerdir. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilir. Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranlarında birleşir. Bileşikler formüllerle […]

Bileşik

BİLEŞİK FORMÜLLERİ Çocukluktan başlayarak yaşamımızda diğer insanlarla kurduğumuz iletişimle çevremizdeki maddelerin isimlerini de öğrenmeye başlarız.Bizlere çeşitli görevler verildiği zaman diğer insanlarla olan iletişimimiz artar. Bu iletişim sırasında konuşmayı ve kullandığımız dili geliştirmeye devam ederiz. Okula başlamamızla birlikte konuşma dilinden farklı olarak diğer dilleri öğrenmeye başlarız. Örneğin; yazı dili, matematik dili, bilgisayar dili gibi. Bu dillerin […]

Deney No 1:direnç Ölçme

Deney No 1irenç ölçme a)Analog ohmmetre ile direç ölçme b)Dijital ohmmetre ile direnç ölçme Kullanılan araç-Gereçler: *Analog ohmmetre *Çeşitli dirençler *Dijital ohmmetre Deneyin yapılışı: 1-Ohmmetre’nin sıfır ayarını yapınız. 2-Uygun kademeyi seçerek dirençleri ölçünüz.Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydediniz. 3-Aynı dirençleri dijital ohmmetreyle tekrarlayınız.Ölçüm sonuçlarını tabloya kaydediniz. SORULAR ve ARAŞTIRMALAR: 1-Ohmmetre’nin sıfır ayarı nedir?Nasıl yapılır? 2-Her kademe değiştiğinde […]

Barut

BARUT Ateşli silahlarda çeşitli ateşleme araçlarıyla tutuşturulması durumunda oluşturduğu gazların itme gücüyle merminin atılmasını yada herhangi bir aracın fırlatılmasını sağlayan yanıcı katı madde. Savaş malzemesi olarak yanıcı özelliğinden ötürü batıda olduğu kadar doğuda da ilk yüzyıllardan buyana kullanılıyordu. En saf biçimiyle karbonu, hidrojeni bol ve yanıcı bir mineral olan neft, tam dokunma olmadan da ateşi […]