Kablo Tv

KABLO TV Günümüzde havadan yapılan TV ve radyo program yayınlarının hızla artması, kıt olan frekans paylaşımını olanaksız hale getirmekte, ayrıca TV ve radyo yayınlarında frekans karışmasına neden olmaktadır. Bazı televizyon kuruluşlarının verici çıkış güçlerinin rakip kanallarınkini bastıracak düzeyde olduğu durumlarda diğer televizyon istasyonları bozuk olarak izlenmektedir. Televizyon kuruluşları vericilerini değişik noktalara kurdukları için, tüm televizyon […]

Test

1-) I.Rutherford atom modeli II.Thomson atom modeli III.Dalton atom modeli IV.Niels Bohr atom modeli , V.Modern atom teorisi Yukarıdaki atom modellerinin günümüze kadar gelişini sıralayınız? A)III,II,I,IV,V B)II,III,V,IV,I C)V,IV,II,III,I D)I,II,III,IV,V E)V,IV,I,II,III 2-)Yaptığı deneylerle”atomda büyük boşluklar vardır” fikrini ortaya koyan bilim adamı kimdir? A)Lowaiser B)Rutherford C)Dalton D)Bohr E)Thomson 3-)Bir elementin özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına ………. […]

Plc (Programmable Logıc Controllers), Programlanabilir Lojik Denetleyiciler

PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS), PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER 25 yıl önce sanayi uygulamalarında kullanılmaya başlanmış ve son 10 yıldır IDEC, FESTO, MITSUBISHI, SIMATIC, TOSHIBA, SIEMENS, WESTING HOUSE, GENERAL ELECTRİC, GEC gibi firmaların, tabanı ve programlama mantığı birbirine çok yakın,kendi aralarında değişik üstünlükler ile ayrılan PLC sistemlerini geliştirmeleri ile, otomatik kontrol sistemlerinde , hız, kontrol, güvenlik, ürün […]

Önsöz

ÖNSÖZ Programlanabilir denetleyiciler belleklerinde saklı bir program ve çeşitli giriş-çıkış elemanları ile bir makine veya sürecin denetlenmesini sağlayan cihazlardır. Diğer bir şekilde PLC’yi 1978 yılında NEMA firması şöyle tanımlamıştır. “Değişik tipte makinaların ve proseslerin dijital veya analog giriş-çıkışlarına karşılık; lojik, ardışıl anahtarlama, sayma, zamanlama, aritmetik gibi özel fonksiyonlara sahip birimleri kontrol eden komutlar ve bu […]

Test

1) Bir madde ısıtılarak önce sıvı daha sonra da gaz haline geçiyor.Bu işlemler sırasında; I.Hacim II.Kinetik enerji III.Moleküller arası uzaklık Niceliklerinin değişim hangi seçenekte doğru verilmiştir. I. II. III. A) Artar Artar Artar B) Azalır Azalır Artar C) Azalır Artar Artar D) Artar Azalır Azalır E) Artar Artar Azalır 2) Aşağıdaki maddelerden hangisi çözeltidir? Ergimiş […]

Query Interpretation

Query Interpretation Why do we need to optimize?A high-level relational query is generally non-procedural in nature.It says “what”, rather than “how” to find it.When a query is presented to the system, it is useful to find an efficient method of finding the answer, using the existing database structure.Usually worthwhile for the system to spend some […]

Test

1-) Aşağıdakilerden hangisi maddedir ? A) Ses B) Işık C) Hava D) Isı E) Sıcaklık 2-) Bir maddenin boşlukta kapladığı yere ne ad verilir ? A) Kütle B) Hacim C ) Eylemsizlik D) Isınma ısısı E) Çözünürlük 3-) Aşağıdakilerden hangisi maddenin orak özelliklerinden biri değildir ? A) Kütle B) Hacim C ) Eylemsizlik D) Tanecikli […]

Kondansatör Nedir?

Kondansatör Nedir? Sözlük anlamı ile kondansatör nedir: alternatif akım devrelerinde, elektrik yükünü biriktirmek, kapasitif reaktans sağlamak amacıyla kullanılan gereç. Temelde bir ince yalıtkan ile birbirinden ayrılmış iki iletken levhadan oluşan aygıt. Bir kondansatörun elektrik yükü taşıyabilme yeteneği yani, kapasitesi C ile gösterilir ve levhalarda birikmiş elektrik yükünün (Q = Coulomb ) levhalar arasındaki potansiyel farkına […]

Kontrol Sistemleri

KONTROL SİSTEMLERİ Temel Kavramlar ve Terimler 1.1Giriş : Kontrol sistemleri çevremizde her yerde hatta içimizdeler. Çoğu karmaşık kontrol sistemleri insan bedeninin fonksiyonlarının içindedir. Ayrıntılı bir kontrol sistemi beynin hypothalamus unda yer alır ve vücut sıcaklığını fiziksel aktivitelerdeki değişiklere rağmen 37 °C de tutar. İğneye iplik geçirmek ve araba kullanmak insan bedeninin karmaşık kontrolör olarak fonksiyon […]