Zamirler (Adıllar)

Zamirler (Adıllar): Ad olmadıkları halde cümle içinde geçici olarak, bir adın yerini tutan ve bir adın gösterdiği bütün özellikleri gösteren sözcüklere veya eklere zamir (adıl) denir. Örnek : Polis aniden yere düştü, onu gördün mü? Ad Zamir Anlamlarına Göre Zamirler : Kişi Zamirleri : İnsan adlarının yerine kullanılan “ben, sen, o, biz, siz, onlar” ile […]

Sıfatlar (Ön Adlar) :

Sıfatlar (Ön Adlar) : Sıfat : Adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözlerdir. Örnek : İyi insan, üç çocuk, bulanık su, bazı kitaplar, hangi ev Örneklerde de görüldüğü gibi sıfatlar, bir adın önüne gelerek onu niteleyen, belirten onları çeşitli yönlerden gösterip sınırlayan bir sözcük çeşididir. Bir sözcüğün sıfat görevi kazanabilmesi için […]

Zarflar (Belirteçler)

Zarflar (Belirteçler) : Eylemleri, eylemsileri ve zarf türünde olan başka sözcükleri anlam yönünden pekiştiren ya da kısıtlayarak sınırlayan sözcük çeşididir. Örnek : Adam akıllı davranıyor. Zarf Eylem Adam, akıllı davranarak işini yürütüyor. Zarf Eylem Adam, çok akıllı birine benziyor. Zarf Sıfat Zamir (ad) Adam, bu işte çok akıllı davrandı. Zarf Zarf Eylem Anlam ve Görevlerine […]

Edat-bağlaç-ünlem

Edatlar (İlgeçler) : Farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yoktur. Ancak diğer sözcüklerle birlikte cümle içinde görev kazanırlar. Dilimizde kullanılan başlıca edatlar şunlardır : Gibi, kadar, sanki, için, ile, -den dolayı, -den ötürü, -den beri, -mek […]

Cümlenin Öğeleri

Cümlenin Öğeleri Cümle : Bir duygu, düşünce veya isteği kısaca bir yargıyı bildiren sözcük dizisine cümle denir. ü Çalıştım. ü Ders çalıştım. ü Sabaha kadar durmadan ders çalıştım. Uyarı : Cümle yargı bildiren anlatım bütünlüğüdür. Buna göre yargı bildirmeyen biz söz öbeği, cümle değildir. Sözgelimi, Akıllı adam, bir sıfat tamlaması olup, cümle değeri taşımaz. Oysa […]

Cümle Türleri

Cümle Türleri Kuruluşlarına Göre Cümleler : Düz (Kurallı) Cümle : Yüklemi sonda olan cümlelere, kuruluşları yönünden, düz cümle denir. Örnek : Günler günleri, aylar ayları kovaladı. Sembolistler, anlamdan çok şiirde ahenge önem vermişlerdir. Kısa ve özlü sözle, çok şey anlatma sanatına icaz denir. Önemli olan etkiyi aşmak, kendine özgü bir şiire ulaşmaktır. Devrik (Kuralsız) Cümle […]

Dil Bilgisi Kuralları İle İlgili Anlatım Bozuklukları :

Dil Bilgisi Kuralları İle İlgili Anlatım Bozuklukları : Yüklem Yanlışları : Yüklem Ek:-):-):-)liği : İki farklı yargının tek eylemsiye veya tek yükleme bağlanması, çoğu kez yargılardan birinin eylemsiyle ya da yüklemle uyumsuzluğuna neden olur ve bu durum anlatım bozukluğu yaratır. Bu durumda her farklı yargıyı ayrı bir yan cümleye (eylemsiye) ya da yükleme bağlamak anlatım […]

Sözcüğün Kullanimi

SÖZCÜĞÜN KULLANIMI 1.Mürsel Mecaz (Mecaz-i Mürsel): Aralarinda anlam ilgisi olan iki sözcükten biri ile digerini kastetmeye denir. a)Yer verip yasayanlar kastedilebilir. "Bütün okul maça gelmisti." Okul denilerek, okulun içindeki ögrenciler anlatiliyor. b)Parça-bütün iliskisi olabilir. "Dalgalan sende safaklar gibi ey sanli hilal" Hilal kelimesiyle bayrak kastediliyor. "Vapur Ortaköy’e yanasti." Ortaköy denilerek Ortaköy iskelesi anlatilmis. c)Iç-dis iliskisi […]

Kel_me Anlami

KEL_ME ANLAMI Gerçek Anlam: Temel anlam, akla gelen ilk anlam. Yol çok uzundu. Yumu_ak elleriyle e_eliyordu topra_ı. Acı biberi nasıl yediniz? Çocu_unu uyutmak için odaya götürdü. Bugün hava çok so_uk. Yan Anlam(yakı_tırmaca-kullanım anlamı): Ta_ımak: O günlerde silah ta_ıyordu. Evin çatısını ta_ıyan tahtalar çürümü_tü. _ehre su ta_ıyan borulardan biri patlamı_tı. _nsanın çifte uyruk ta_ımasını aklım almıyor. […]

Ekler

EKLER Sözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses bileşimlerine ek denir. Bunlardan çekim eklerini daha önce gördüğümüz için yapım ekleri üzerinde duracağız. Yapım Ekleri İsim ve fiillerin kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Burada […]