Search Results for – ""

Atom Ve Yapısı

ATOM VE YAPISI ******Hava,su,dağlar,hayvanlar,bitkiler,vücudumuur duğumuz koltuk,kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz ,dokunduğumuz ,hissettiğimiz herşey atomdan meydana gelmiştir.Elinizde tutuğunuz kitabın herbir sayfası milyarlarca atomdan oluşur.Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. ******Bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir.O yüzden bunu […]

Tarih Testi

Tarih Testi 1) Osmanlı Devleti’ nin hukuken sona erdiği, Mudanya Ateşkes antlaşmasının hangi maddesi gösterir? A) Yunan kuvvetlerinin Meriç’ in batısına çekilmesi B) Doğu Trakya’ da Türklerin jandarma bulundurması C) İstanbul ve boğazlar çevresinin yönetimini TBMM hükümetine terk etmesi D) Yunan ordusunun Doğu Trakya ‘ yı terk etmesi E) Türk – Yunan savaşının sona ermesi […]

Test

Adı Soyadı : No : NARLI ASLAN YILDIRIM Ç.P. LİSESİ 1999-2000 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 9-C SINIFI KİMYA 2. YAZILI SORULARI S-1 Atom numarası 30 olan Zn+2 iyonun kütle numarası 65 olduğuna göre ; a) nötron sayısı b) elektron sayısı kaçtır? S-2 20Ca elementinin değerlik eletronları ve değerlik orbitallerini gösteriniz? S-3 14Si elementi peryodik cetvelin […]

Asitler Ve Bazlar

ASİTLER VE BAZLAR ASİTLER Asitler, çözeltiye hidrojen iyonu bırakan bileşiklerdir. Bütün asitler hidrojen (H+) içerir. Genelde; 1- Ekşi bir tada sahiptirler. 2- İndikatörlerin rengini değiştirirler. (Asitler litmus kağıdını kırmızıya çevirirler). 3- Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Bundan başka çok çeşitlilik gösteren başka özellikleri de bulunur. Bu spesifik özellikler, anyon muhtevası ve ayrılmamış molekülerden […]

I. I. Bazlar

I. I. BAZLAR I. I. A. BAZIN TANIMI, BULUNUŞU, ELDESİ VE ÖZELLİKLERİ Baz kavramı, her zaman, asit kavramına bağlı kalmıştır. Baz, asidin karşıtıdır; ama baz olmadan hiçbir asit tepkimesi gerçekleşemez. Bazların asitlerle tepkimeye girmesiyle, gene önemli bir bileşik sınıfı olan tuzlar ve su oluşur. Bu bir nötrleşme (yansızlaşma) tepkimesidir; çünkü tepkime ürünü olan tuz artık […]

Barut

BARUT Ateşli silahlarda çeşitli ateşleme araçlarıyla tutuşturulması durumunda oluşturduğu gazların itme gücüyle merminin atılmasını yada herhangi bir aracın fırlatılmasını sağlayan yanıcı katı madde. Savaş malzemesi olarak yanıcı özelliğinden ötürü batıda olduğu kadar doğuda da ilk yüzyıllardan buyana kullanılıyordu. En saf biçimiyle karbonu, hidrojeni bol ve yanıcı bir mineral olan neft, tam dokunma olmadan da ateşi […]

F?syon

Çekirdek reaksiyonlar?nda çok büyük enerji aç??a ç?kmas? fisyon ve füzyon tep-kimeleriyle gerçekle?ir. F?SYON (Çekirdek Bölünmesi) Uranyum ya da plütonyum çekirde?i gibi a??r bir atom çekirde?inin hemen he-men e?it kütleli iki parçaya bölünmesi. Çekirdek bölünmesinde çok büyük mik-tarda enerji aç??a ç?kar. Do?ada geçerli temel ilkelerden biri, her sistemin, engelleyici bir etki bulunma-d??? sürece, potansiyel enerjisinin en […]

Deterjanın Yapısı

DETERJANIN YAPISI DETERJANIN YAPISI Deterjanlar kompleks ve sentetik yapılı maddelerdir. Sabun ve deterjanların kimyasal yapısı çok farklı olduğundan temizleme işlevindeki etkileri de farklıdır. Sabun asidik ve sert sularda etkili değildir. (Sert sudaki Ca++ ve Mg++ ile (C17H35COO)2 oluşur ve çöker) bir çökelti oluşturur. Buna karşılık deterjanlar bu tip sularda etkilidir. Yüzey aktif madde (sürfaktan) ismi […]

Tarih Testi

Tarih Testi 1) Aşağıdakilerden hangisi Türk Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemindeki gelişmelerden biri değildir? A) Amasya Genelgesinin yayınlanması B) Erzurum Kongresinin toplanması C) Misak – ı Millinin kabulü D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa – i Hukuk Cemiyeti’ nin kurulması E) Londra Konferansı’nın toplanması 2) I. Milli Kongrenin toplanması istendi II. İstanbul hükümetine ilk kez karşı çıkıldı […]