Search Results for – ""

Nükleer

NÜKLEER ENERJİ FEN BİLGİSİ DERSİ DÖNEM ÖDEVİM TUGBA COSKUN 8/B 228 NÜKLEER ENERJİ RADYOAKTİVİTE (RADYOAKTİFLİK) Radyoaktif elementler hiçbir fiziksel etki olmadan yayar.Bunlar kendiliklerinden özelliklerini değiştirerek başka bir maddenin atomu halini alır.Bu sırada çeşitli ışınımlar yayar.Radyoaktivite radyum, uranyum gibi bazı elementlerin özelliğidir.Bu elementlerin ışınımlarına RADYOAKTİF IŞINIM denir. Bir atomun gözle görülemeyen ışınımlar yayarak , başka bir […]

Periyodik Cetvelin Özellikleri

*PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ * * * 1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır.* 2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron sayısına eşittir. Örneğin element 7A grubundaysa değerlik elektronu 7, 3A grubundaysa değerlik elektronu 3 dür.* […]

Atom Ve Periyodik Sistem

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMLARIN VARLIĞI İLE İLGİLİ TEORİLER 1. Dalton Atom Modeli Bilimsel anlamda ilk atom modeli 1807 yılında Dalton tarafından geliştirildi. Dalton, elementlerin ve bileşiklerin birbirine dönüşebilmesini, bunlar arasında sabit oran ve katlı oran yasalarının bulunmasını atomun varlığına delil olarak gösterdi. Dalton atom modelinin varsayımları şunlardır: 1.Madde, çok küçük, yoğun, bölünemez ve yok […]

Aşırı İnce Yapı Ve İzotop Kaymaları

aŞIRI iNCE yAPI VE iZOTOP kAYMALARI Atom çekirdeklerinin yarıçapları 10-4 A0 mertebesindedir ve elektronun çekirdekten olan tipik uzaklığı ( ~1 A0 ) a göre çok küçüktür. Ve elektronlardan (yaklaşık 104 defa) daha ağırdır. Bu yüzden çekirdeği sonsuz kütleli pozitif bir nokta yük gibi olduğunu düşünebiliriz. Bununla birlikte atom fiziğinde gerçekleştirilebilen yüksek duyarlıklı deneyler, çekirdeğin sonsuz […]

Atomun Yapısı

ATOMUN YAPISI Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski yunanlılara kadar uzanır.Milattan önce 5. yüzyılda Leucippus ve Democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını öne sürdüler.Onlar,bir madde daha küçük parçalara bölünmeye devam edilirse en sonunda atomun bölünmeyeceğini iddia ediyorlardı.Atom sözcüğü Yunanca’da bölünmez anlamına gelen atomos sözcüğünden türetilmiştir. Eski yunan atom kuralları planlı […]

Atom Ve Yapısı

ATOM VE YAPISI ******Hava,su,dağlar,hayvanlar,bitkiler,vücudumuur duğumuz koltuk,kısacası en ağırından en hafifine kadar gördüğümüz ,dokunduğumuz ,hissettiğimiz herşey atomdan meydana gelmiştir.Elinizde tutuğunuz kitabın herbir sayfası milyarlarca atomdan oluşur.Atomlar öyle küçük parçalardır ki,en güçlü mikroskopla dahi bir tanesini görmek mümkün değildir.Bir atomun çapı ancak milimetrenin milyonda biri kadardır. ******Bu küçüklüğü bir insanın gözünde canlandırması pek mümkün değildir.O yüzden bunu […]

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET 1-DEVLET YÖNETİMİ a. Hükümranlık (Hakimiyet anlayışı): Türkler, teşkilatçılıkları ve savaşçılıkları sayesinde gittikleri bölgelerin halkını kısa bir sürede hakimiyetleri altına aldılar. Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra hakimiyet anlayışında bazı değişiklikler oldu. Ancak özde bir değişiklik olmadı, İslâm devlet anlayışındaki hükümdarlığın halife tarafından tasdikedilmesi kuralı Gazneliler ve Selçuklularda işletildi Ancak […]

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet

İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET 1-DEVLET YÖNETİMİ a. Hükümranlık (Hakimiyet anlayışı): Türkler, teşkilatçılıkları ve savaşçılıkları sayesinde gittikleri bölgelerin halkını kısa bir sürede hakimiyetleri altına aldılar. Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra hakimiyet anlayışında bazı değişiklikler oldu. Ancak özde bir değişiklik olmadı, İslâm devlet anlayışındaki hükümdarlığın halife tarafından tasdikedilmesi kuralı Gazneliler ve Selçuklularda işletildi Ancak […]

İlkçağ İnsanı Ve Matematik

İLKÇAĞ İNSANI VE MATEMATİK İlkçağ insanı (ilkel insan, mağara insanı), rakam ve sayıları kullanmak ihtiyacını duymuştur. Bu devir insanları, ihtiyaçlarını kaydedip saklamasını da biliyordu. Avladıkları hayvanların veya sürüsündeki koyunların sayılarını belirtmek için, yaşadıkları mağara duvarlarına çizikler çizmişler, bir ağaç dalına çentikler yapmışlardır. Bazen de, ipe düğüm atmışlar, veya çakıl taşlarını kullanmışlardır . Bu devrin, 13-15 […]

Radyoaktif Elementler

RADYOAKTİF ELEMENTLER Radyoaktif elementlerin bileşiklerinde de radyoaktif özelligi aynen görülür. Bu yüzden radyoaktif kimyasal veya fiziksel etkilere ve degişmelere bagli bir özellik degildir. Sadece çekirdek yapisina bagli ve çekirdekte olan bir degişmedir. Radyoaktif elementler , radyoaktif ışımalar ile kendiliğinden başka kararlı elementlere dönüşür. Atom çekirdeklerinin kararlığı nötron ve proton sayısıyla ilgilidir. Doğada bulunan atomların nötron […]