Sabun Eldesi Ve Özellikleri

Sabun Eldesi ve Özellikleri * Amaç: İntermoleküler kuvvetlerin tanınması. Genel Bilgi: Sabunların büyük bir kısmı zayıf organik yağ asitlerinin çözünebilen sodyum ve potasyum tuzlarıdır.Sodyum stearat NaC18H35O2 en yaygın ticari sabundur.Suda çözünerek sodyum ve stearat iyonlarını oluşturmaktadır: * NaC18H35O2 Na+ +C18H35O2- * Stearat iyonu aktif temizleme kaynağıdır.İyonik uçludur ve dolayısıyla suda iyi çözünmektedir. * * * […]

Nükleer Enerji Ve Önemi

NÜKLEER ENERJİ VE ÖNEMİ Halkımız her zaman nükleer enerji denilirken radyasyonu düşünmüş ve bilinçsizliğin etkisiyle haklı olarak Akkuyu projesine karşı çıkmıştır. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin hiçbir zaman vazgeçemediği nükleer enerji bize hala çok uzaktır. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, bazı İskandinav ülkeleri, Bulgaristan, Rusya, Ermenistan ve daha bir çok ülkenin vazgeçilmez enerji kaynağı olan nükleer enerjinin […]

1. Nükleer Enerji

1. NÜKLEER ENERJİ Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli gereksinimi enerjidir. Her ne kadar tam bir ölçüt olmasa da ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, üretip tükettikleri enerji ile ölçülür. Bazı ülkeler ürettikleri enerjiyi çok verimli bir şekilde kullanırlarken, bazıları bu konuda o denli başarılı olamazlar. Bazı ülkeler de kendileri kullanmadıkları halde çok miktarda enerji hammaddesi […]

Test

1)aşşağıdaki bileşiklerden eşit kütleler alındığında hangisi en az sayıda atom içerir? (C:12, N:14, O:16, S:32) A) NO B) CO² C) NO² D) N²O E) SO² 2)5,4 mol oksijen atomu içeren na3po4.xh2o bileşiği 0,6 moldür bileşiğin yapısındaki x’in değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3)AL’nin bağıl atom kütlesi 27 ve […]

Modern Atom Teorisi

MODERN ATOM TEORİSİ Modern Atom Teorisi 1924 yılında Fransız Louis de BROGLİE, maddenin ışık gibi hem dalga hem de parçacık özelliği gösterdiğini ileri sürdü.. 1925 yılında Alman fizikçi Werner HEİSENBERG, belirsizlik prensibini ortaya atmıştır. Bu prensibe göre,”Bir elektronun bulunduğu yeri ve o yerdeki hızını aynı anda ölçmek mümkün değildir.” Bu teori Bohr modelindeki atomun yerinin […]

Kopolimerizasyon

Kopolimerizasyon İki veya daha fazla monomer birlikte polimerleştiğinde kompleks bir polimer oluşur. Kopolimerlerin fiziksel özellikleri homopolimerlerden farklıdır ve bu farkın ölçüsü kopolimerin bileşimine bağımlıdır. Genelde rastgele ve alternatif kopolimerler kendilerini oluşturan homopolimerlerin özellikleri arasında özelliklere sahiplerken, blok ve graft kopolimerler homopolimerlerinin herikisinin özelliklerini de gösterirler. Çünkü onların segmentleri polimer zincir boyunca düzensiz olarak yerleşmiş olup […]

Klor – Alkali Endüstrileri

KLOR – ALKALİ ENDÜSTRİLERİ SODYUM KARBONAT, SODYUM HİDROKSİD, KLOR Üçünün de hemen hemen tümü, sabun ve deterjanlar, elyaf ve plastikler, cam petrokimyasal maddeler, odun hamuru ve kağıt, gübreler, patlayıcı maddeler, çözücüler ve diğer kimyasal madde yapımı için, endüstride kullanılırlar. SODYUM KARBONAT Sodyum karbonat (soda, soda külü, Na2Ca2) ………… bir katıdır. Genellikle %99,3 Na2Ca3 içerir.sodyum oksid […]

Kibrit Yapımı

KİBRİT YAPIMI Başları beyaz fosfor,minyum ,KNO2 ve tutkaldan ibaret olan ve herhangi bir yere sürmekle yanan fosforlu kibritlerin kullanılması yasak edilmiştir.Çünkü bu suretle kolayca elde edilen (sıcak kahvede bile eriyebilen) beyaz fosfor bir çok cinayetlere sebebiyet vermiştir. İkinci bir sebep beyaz fosforla çalışan işçilerin çene kemiklerinde arızalar meydana gelmesidir.Ceset kısımlarında eser miktarda bulunan fosforun tanıması […]

Kaynak Tekniği Deney Raporu

KAYNAK TEKNİĞİ DENEY RAPORU TERMİK ANALİZ : Saf metal ve alaşımların termik analizlerinin yapılması ile birçok bilginin elde edilmesi mümkündür. Alaşımlar hakkında bilgi edinmek için gerekli olan denge diyagramının çiziminde başvurulacak ilk ve en önemli kaynak soğuma eğrileridir. Bir denge diyagramı için bir seri soğuma eğrisine ihtiyaç vardır. SOĞUMA EĞRİLERİNİN ELDE EDİLİŞİ : (a) (b) […]

Karbon 14 Metodu Ve Soru İşaretleri

KARBON 14 METODU ve SORU İŞARETLERİ Dr. Ö. Said Gönüllü İkinci Dünya Savaşı’nı tâkip eden yıllarda (1949) Amerikalı kimyacı Willard Libby kendisine Nobel ödülü kazandıran bir buluş yaptı. Bu, tarih öncesi zamanla ilgili çalışmalarda dönüm noktası teşkil eden, fakat esas olarak Dünya’nın yaşı konusundaki bilgileri alt–üst eden bir gelişmeydi. Libby’nin keşfi, bugün “Karbon 14” (veya […]