Mustafa Kemal Paşa Erzurum’da

MUSTAFA KEMAL PAŞA ERZURUM’DA Mustafa Kemal Paşa Erzurum’a geldiği zaman. İstanbul ile ilişkisi en gergin noktasına ulaşmıştı. İpler kopmak üzereydi. Her an, ordu müfettişliğinden azledildiği ve hatta ordu ile ilişkisinin kesildiği, kendisine tebliğ edilebilirdi. Günlerden beri sürüp gelen telgraf yazışmalarının, makine başı konuşmalarının bu sonuca varacağını biliyordu ve buna hazırdı. Bu tel yağmuru, Erzurum’da, telgraf […]

Periyodik Tablo

PERİYODİK TABLO 19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden oldu. Bunun sonucunda bilim adamları elementler için çeşitli sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar. Rus kimyacı Dimitriy İvanoviç Mendeleyev 1860’larda elementlerin özellikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak araştırmaya başladı ; 1869’da, elementlerin artan atom […]

Basics Of The Rs-485 Standard

Basics of the RS-485 Standard This information touches on some of the most commonly asked aspects of RS-485 communications. B&B Electronics has a free application note available on RS-422/485 that gives a more complete picture of RS-485 networks. Request B&B’s RS-422/485 Application Note, available by mail or on our websites, www.bb-elec.com or www.bb-europe.com What is […]

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk,1881 yılında Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi Selânik yerlilerindendi. Uzak dedeleri Vidin’ den ayrılarak Serez’ de yerleşmişler, oradan da Selânik’e gelmişlerdi. A1i Rıza Efendi, hayatının ilk devirlerinde gümrük memurluğu yapmış, daha sonraları memuriyeti terk ederek kereste ticareti ile meşgul olmuştu. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım da Selânik […]

Periyodik Tablo

PERİYODİK TABLO 19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden oldu. Bunun sonucunda bilim adamları elementler için çeşitli sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar. Rus kimyacı Dimitriy İvanoviç Mendeleyev 1860’larda elementlerin özellikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak araştırmaya başladı ; 1869’da, elementlerin artan atom […]

Mustafa Han-ıv

MUSTAFA HAN-IV Babası : Birinci Abdülhamid Han Annesi : Aişe Sineperver Valide Sultan Doğumu : 8 Eylül 1779 Vefatı : 15/16 Kasım 1808 Saltanatı : 1807-1808 Osmanlı sultanlarının yirmi dokuzuncusu ve İslam Halifelerinin doksandördüncüsü. 8 Eylül 1779 tarihinde Aişe Sineperver Valide Sultan’dan doğdu. Şehzadeliğinde yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. Amcası Sultan Selim Han’ın […]

Mum Yapma Ekipmanları

http://www.showtvnet.com/hobby/yapal…ipuclari.shtml MUM YAPMA EKİPMANLARI İki Katlı Tencere İki katlı tencere kullanarak mumunuzun çok yüksek ısılara ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Kullandıktan sonra, mum artığı kurumadan önce kuru bir havlu ile silerek iki katlı tencerenin üst kısmını temizleyiniz. Mutfak Folyosu Bir parça folyo veya bir fırın tepsisi, çok yararlı bir mum yapma ekipmanı olabilir. Bu ekipmanı, hazırlanmış fitilleri koymak, […]

Mustafa Han -ı

MUSTAFA HAN -I Babası : Üçüncü Mehmed Han Annesi : Handan Sultan Doğumu : 1591 Vefatı : 20 Ocak 1639 Saltanatı: 1617-1618 (Birinci defa) 1622-1623 (İkinci defa) Osmanlı Padişahlarının on beşincisi ve islam halifelerinin seksenincisi. 1591 senesinde Manisa’da doğdu. Her şehza- de gibi iyibir eğitim gördü. Ağabeyi Birinci Ahmed Han’ın vefatı üzerine 22 Kasım 1617’de […]

Mustafa Fevzi Çakmak (1876-1950)

MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK (1876-1950) 1 . MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK’IN AİLESİ VE ÖĞRENİM HAYATI Fevzi Çakmak’a; Fevzi Paşa, Müşir Fevzi yada Mareşal Çakmak da denir. Cumhuriyet Ordularının iki mareşalinden -ötekisi Atatürk – biridir. Mustafa Fevzi Çakmak, 1876 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Çakmakoğullarından, Tophane kâtiplerinden Ali Sırrı Efendi ; annesi ise Varnalı Hacı Bekir Efendi’nin kızı olan […]

Sabun,

Sabun, elimizdeki kirleri nasıl çıkartıyor? Sabunun yapısında, sodyum stirat (C17 H35 COONa) bileşiği vardır. Kimyasal formülünden de anlaşılacağı gibi, stirat iyonu uzun bir hidrokarbon ağına sahiptir. Apolar olduğu için de, polar olan su ile arası pek iyi değildir (polar maddeler, kendileri gibi polar olanları tercih ederken; apolar olanlar da yine kendileri gibi apolar olan maddeleri […]