Maddelerin Ayrıştırılması

› MADDELERİN AYRIŞTIRILMASI Kaynakça( ) Resim-Sekil( ) Tablo( ) 3 Sayfa [ Kapat ] ________________________________________ MADDELERİN AYRIŞTIRILMASI 1. Bileşiklerin ayrıştırılması 2. Karışımların ayrıştırılması BİLEŞİKLERİN AYRIŞTIRILMASI Isı Enerjisi ile Ayrıştırma Bazı bileşikler ısı etkisi ile parçalanırlar. Bileşiklerin ısı ile ayrıştırılmasında yeni maddeler oluşur. Kireç taşı olarak bilinen kalsiyum karbonat (CaCO3) ısıtılacak olursa kalsiyum oksit (CaO) ve […]

Maddelerin Ayrıştırılması

Maddelerin Ayrıştırılması 1. Bileşiklerin ayrıştırılması 2. Karışımların ayrıştırılması BİLEŞİKLERİN AYRIŞTIRILMASI Isı Enerjisi ile Ayrıştırma Bazı bileşikler ısı etkisi ile parçalanırlar. Bileşiklerin ısı ile ayrıştırılmasında yeni maddeler oluşur. Kireç taşı olarak bilinen kalsiyum karbonat (CaCO3) ısıtılacak olursa kalsiyum oksit (CaO) ve karbondioksite (CO2) parçalanır. Elektrik Enerjisi ile Ayrıştırma (elektroliz) Elektrik akımı yardımıyla iyonik bağlı bileşikleri elementlerine […]

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Özkütle (Yoğunluk): Maddelerin 1 cm3’ünün gram cinsinden kütlesine öz kütle denir. Öz kütle (d) ile gösterilir.  Kütle (m) ve hacim (V) arasında d=m/v bağıntısı vardır. Öz kütlenin birimi g/cm3 dür.  Saf maddelerin (element ve bileşik) öz kütleleri sabittir. Karışımların öz kütleleri ise sabit değildir.  Bir maddenin öz kütlesinden […]

Maddenin Tanımı

Maddenin tanımı Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Madde ile ilgili örnekler Oturduğumuz sıralardan, yediğimiz yiyeceklere, dev yıldızlardan gezegenlere, kullandığımız basit aletlerden bilgisayarlara, tek hücreli canlılardan karmaşık yapılı canlılara, gözümüzle görebildiğimiz bütün nesnelerden, göremediğimiz atmosferdeki gazlara kadar her şey maddedir. Maddenin sınıflandırılması Maddeler saf maddeler ve Karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. […]

Madde Ve Özellikleri

Madde her şeydir. Uzayda kütlesi ve hacmi olan herşey maddedir.Dokunabildiğiniz herşey maddeden yapılmıştır.Kimya hakkında öğrenebileceğiniz her şey maddenin nasıl oluştuğu ve reaksiyon verdiği üzerine kurulmuştur. Madde bir çok özelliğe sahiptir.Farklı yoğunluklar, donma noktası, erime noktası, kaynama noktası, koku ve renk gibi farklı FİZİKSEL özelliklere sahiptir. Aynı zamanda maddeyi tanımlayan, elementlerin reaksiyonlarda birbirleriyle reaksiyona girmeleri gibi […]

İçindekiler

İÇİNDEKİLER Sayfa no 1- Giriş ………………………………………….. ………………………………………….. …………………….. 1 1.1- Korozyon ………………………………………….. ………………………………………….. ………….. 3 1.1.1-Yapılarda Korozyon ………………………………………….. ………………………………………. 4 1.1.1.1.-Karbonasyon Sonucu Korozyon ………………………………………….. ……………………. 5 1.1.1.2.-Klorür Sonucu Korozyon ………………………………………….. ……………………………. 6 2.- Yapı Çeliklerinde Korozyon ………………………………………….. ………………………………. 6 2.1.- Atmosferik Ortamda Betonarme Yapılardaki Çeliğin Korozyonu ………………………. 6 2.1.1.- Beton İçindeki Çeliğin Elektrokimyasal Mekanizması ………………………………….. […]

Kırmızı Lahana Deneyi

Kırmızı Lahana Deneyi Asitli yiyecekleri saptamak için kırmızı lahana suyu kullanabilirsiniz. Kırmızı lahana yapraklarını küçük küçük parçalayın. Bu parçaları bir tencereye koyun. Bir büyüğünüzden tencereye kaynar su dökmesini isteyin. Yarım saat kadar soğumasını bekleyin. Tenceredekileri süzgeçten geçirin. Lahana suyunun rengine dikkat edin. Her kavonoza bir miktar dökün. Kavanozlardan birine biraz limon ekleyin. Bir değişiklik oldu […]

Kimyasal Bağlar

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye içalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip […]

Kimyasal Hesaplamalar

KİMYASAL HESAPLAMALAR Kimyasal hesaplama yapabilmek için; 1- Tepkime denklemi doğru olarak yazılarak eşitlenmelidir. Bir tepkime bize şu bilgileri verir. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) 1 mol 3 mol 2 mol ( Mol sayısı korunmadı) 22,4 litre 3×22,4 litre 2×22,4 litre (N.Ş.A) (Korunmadı) 28 gram 6 gram 34 gram (Kütle korundu) 2 mol atom 6 mol atom […]

Atom Ve Elektron

ATOM ve ELEKTRON Maddenin temelinde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluştuğu kavramı eski yunanlılara kadar uzanır.Milattan önce 5. yüzyılda Leucippus ve Democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını öne sürdüler.Onlar,bir madde daha küçük parçalara bölünmeye devam edilirse en sonunda atomun bölünmeyeceğini iddia ediyorlardı.Atom sözcüğü Yunanca’da bölünmez anlamına gelen atomos sözcüğünden türetilmiştir. Eski yunan atom kuralları […]