Kimyasal Bağlar Ve Sınıflandırılması

KİMYASAL BAĞLAR VE SINIFLANDIRILMASI “kimyasal bağlar” tanecikler arasında oluşan “çekim kuvvetleri”nden başka şeyler değildir.Fakat bu çekim kuvvetlerinin şiddeti farklılaştıkça (artıp azaldıkça) farklı isimler alırlar.Şiddetlerine ve gerçekleştiği taneciklerin cinsine göre 3’e ayıkabiliriz: Moleküller İçin Bağlar Metalik Bağ Moleküller Arası Bağlar 1. İyonik Bağ 1. Hidrojen Bağı 2. Kovalent Bağ 2. Dipol Dipol Etkileşimi a) Apolar Kovalent […]

Virüsler

VİRÜSLER Tabiattaki tüm varlıklar canlı form ve cansız form olarak iki gruba ayrılmışlardır. Cansız forma dahil olan varlıklar, üreyemeyen, solunum yapmayan, beslenmeye ihtiyacı olmayan tüm varlıklardır. Örneğin denizler, göller, kayalar, bulutlar, dağlar vs. ekosistem içerisinde sürekli bir dönüşüm içerisinde olmasına rağmen canlı sayılmazlar. Bir varlığın canlı sayılabilmesi için, az önce de belirtildiği gibi üreyebilmesi, beslenebilmesi, […]

Iı.dönem Kimya Dönem Ödevi

ORTACA LİSESİ II.DÖNEM KİMYA DÖNEM ÖDEVİ Kimya Kanunları ve Hesaplamaları; 1.Kütle Korunumu Kanunu:Reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı,reaksiyondan çıkan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.Bu kanuna Lavoisier kanunu denir. 2.Sabit Oranlar Kanunu:Bir bileşikteki elementlerin kütleleri arasındaki orana denir.Bu oran giren maddelerin mol sayıları oranına eşittir. 3.Katlı Oranlar Kanunu:İki element birbirleriyle birden fazla bileşik yaptıklarında elementlerden birisinin kütlesi sabit […]

1-)amaç:

1-)Amaç: Ohmmetre (veya avometrenin Ω kademesi) ile diyotun sağlamlık kontrolünü yapmak, anot ve katot uçlarını bulmayı öğrenmek. 2-)Genel Bilgi: Diyot; bir yönde akım geçiren, diğer yönde akım geçirmeyen elektronik devre elemanıdır, PN birleşmesinden meydana gelir. Diyotu oluşturan P tipi maddeye anot (+) ,N tipi maddeye ise katot(-) denir. Diyotlar doğru yönde akım geçirir,ters yönde akım […]

Dimitri İvanoviç Mendeleyev(1834-1907

DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV(1834-1907) Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev,kimyasal elementler arasında atom ağırlıklarına dayalı olan temel bir bağıntı bulunduğunu keşfetmiştir. Şimdi çağdaş kimyanın bel kemiği olarak kabul edilen bu buluşun elementleri periyodik bir cetvel halinde sıralayarak açıklamıştır. Bu buluşuyla kimyacıların aynı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip elementlerin “aileleri” ni tanımalarına yardımcı olmuştur. Ayrıca aile yapıları içindeki boşlukların […]

Çözeltiler

ÇÖZELTİLER Çözeltiler homojen karışımlardır. Bu tanımın içinde iki önemli şart vardır. Birincisi, çözelti bir karışım olduğuna göre onu meydana getiren maddelerin oranları değiştirilebilir, ikincisi, homojen olduğuna göre, her noktası aynı özellik taşır. Bu açıklama bize çözelti kavramının geniş anlamda kullanılabileceğini göstermektedir. Gazların, sıvıların, katıların kendi aralarında veya gazların sıvı ve katılar, sıvıların katı ve gazlar, […]

Atom Modelleri

ATOM MODELLERİ 1-Dalton Atom Teorisi Dalton’un atom teorisi şöyledir: *Elementler çok küçük,bölünemez,yok edilemez taneciklerden oluşmuştur. *Fiziksel ve kimyasal değişmelerde atomlar,varlıklarını korur.Parçalanamaz veyayeniden oluşturulamaz. *Aynı elementin atomları büyüklük,biçim,kütle ve daha başka özellikleri bakımından birbirinden ayırt edilemez. *Kimyasal olaylar atomların birleşmesi veya ayrılmasının sonucudur.Atomlar birleşerek moleküllerioluşturur.Bir bileşiğin molekülleri,birbirinin aynıdır. 2-Thomson Atom Modeli Atomun yapısı hakkındaki ilk model […]

Elektronlar

Okul yillarinda bize ögretilen; bir çekirdek ve onun etrafinda dönen elektronlar… Elektronlar durmadan dönüyor ve model günes sistemine benzetiliyordu. Aradan yillar geçti, simdi size sorulsa, eminim büyük bir çogunluk yine ayni seyi söyleyecektir. Ama Antrak farki ile degisimi ögrenmenin zamani geldi. Antik çagda yetisen pek çok düsünürle birlikte, madenin yapisi sorgulanmaya baslamistir. Ilk kez Thales […]

Atom

ATOM Bir demir parçasının önce ikiye,sonra dörde,sonra sekize ve giderek daha küçük parçalara bölündüğünü düşünün.Bu bölünme sonsuza kadar gider mi yoksa iyice küçülen parçacıkların daha fazla bölünemeyeceği bir an gelir mi?Bu soruyu yanıtlamak ilk düşünürlerin en çok uğraştığı konulardan biriydi.İÖ yaklaşık 400’de Eski Yunan düşünür Demokritos,bütün maddelerin bölünemyen küçük parçacıklardan oluştuğunu öne sürdü ve bu […]

Atomun Yapısı Ve Atom Modelleri

ATOMUN YAPISI VE ATOM MODELLERİ Atom : Elementi n tüm özelliklerini taşıyan en küçük parçası. DALTON ATOM MODELİ • Tüm maddeler atomlardan oluşmuştur. • Aynı elementin tüm atomları birbirinin tamamen aynıdır.(X) • Farklı elemwentin atomları da farklıdır. • Maddenin en küçük yapıtaşı atomdur. • Atomlar bölünüp parçalanamaz.(X) • Atomlar belli oranlarda birleşerek molekülleri oluşturur. ***ATOMUN […]