Radioactivity

Kasım 6th, 2007

Radioactivity Except for H all nuclei have more than 1 p+. Since like charges repel, how can any nucleus be stable? The electrostatic +ve forces are not the only one’s present in a nucleus. p+ in fact do repel each other but also at work in the nucleus is a "strong force" which acts to […]

Cd Sürücünün Kapagini Acmak Ve Kapatmak

Kasım 6th, 2007

CD Sürücünün kapagini acmak ve kapatmak usesMMSystem; // Ac procedureOpenDoor; begin mciSendString(‘Set cdaudio door open’,nil,0,0); end; // Kapat procedureCloseDoor; begin mciSendString(‘Set cdaudio door closed’,nil,0,0); end; //Kullanimi: procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); begin OpenDoor; end; procedureTForm1.Button2Click(Sender:TObject); begin Closedoor; end;

Network’e Baglanmis Sürücü Listesinin Alinmasi

Kasım 6th, 2007

Network’e baglanmis sürücü listesinin alinmasi functionGetNetworkDriveMappings(SList:TStrings):Integer; var I:Char; ThePath:string; MaxNetPathLenWord; begin SList.Clear; MaxNetPathLen:=MAX_PATH; SetLength(ThePath,MAX_PATH); forI:=’A’to’Z’do ifWNetGetConnection( PChar(”+I+’:’),PChar(ThePath), MaxNetPathLen)=NO_ERRORthen SList.Add(I+’: ‘+ThePath); Result:=SList.Count; end; // Kullanimi: procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); begin GetNetworkDriveMappings(Form1.ListBox1.Items); end;

Radyoaktif Maddelerin Özellikleri Ve Çevreye Zararlari

Kasım 6th, 2007

Radyoaktif maddelerin özellikleri ve çevreye zararlari RADYOAKTIVITE Radyoaktif denilen bazi cisimlerin kendiliklerinden bir parçalanma sonucu fotograf plaklarina etki eden, gazlari iyonlastirip elektrige karsi iletken kilan ve daha bazi olaylara sebep olan çesitli radyasyonlar yayabilme özelliigidir. Bir radyoaktif çekirdegin kendiliginden bir baska çekirdege degismesi olayina dezentegrasyon , yapma olarak bir çekirdekten bir baska çekirdegin elde edilmesi […]

Her Hangibir Disk’in Program İcerisinden Formatlanmasi

Kasım 6th, 2007

Her hangibir Disk’in program icerisinden formatlanmasi // Kullanilabilecek Sabitler const SHFMT_OPT_FULL=$0001; SHFMT_ERROR=$FFFFFFFF; SHFMT_CANCEL=$FFFFFFFE; SHFMT_ID_DEFAULT=$FFFF; SHFMT_OPT_QUICKFORMAT=$0000; SHFMT_OPT_SYSONLY=$0002; functionSHFormatDrive(hWnd:HWND;Drive,fmtID,Options:Word): Longint;stdcall; external’Shell32.dll’name’SHFormatDrive’ functionFormatDrive(Drive:Char):Integer; varDriveNo:Word; begin ifDrivein[‘a’..’z’]thenDec(Drive,$20); DriveNo:=Ord(Drive)-$41; try Result:=ShFormatDrive(Application.Handle,DriveNo, SHFMT_ID_DEFAULT, SHFMT_OPT_FULL); except Result:=-1; end; end; // Kullanimi: procedureTForm1.Button1Click(Sender:TObject); varResult:Integer; begin Result:=FormatDrive(‘A’); ifResult<0then ShowMessage(‘Formatlama islemi basarisiz’) else ShowMessage(‘Formatlama islemi basarili’); end; Desktop, Quick Launch veya Start Menu’de kisa yol […]

Programlama Dilinde Dosyalama İşlemleri

Kasım 6th, 2007

PROGRAMLAMA DİLİNDE DOSYALAMA İŞLEMLERİ İnsanlar çeşitli bilgileri saklamak ve sonra istenildiği zaman tekrar kullanmak isterler. Zaten bilgisayar kullanımının en önemli sebeplerinden biri de insanlar için çok önemli olan bilgileri uzun süre saklayabilmek ve sonra istenildiğinde bu bilgilere tekrar ulaşabilmektir. Bilgisayarın bu fonksiyonu sayesinde çok büyük miktarlardaki bilgiler güvenli bir şekilde saklanabilmektedir. Bilgisayar, ana belleği üzerindeki […]

Bilgisayar Virüsleri

Kasım 6th, 2007

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ Bilgisayar virüsü nedir. Nasıl bulaşır. Bilgisayar virüsleri, aslında “çalıştığında bilgisayarınıza değişik şekillerde zarar verebilen” bilgisayar programlarıdır. Eğer bu programlar (ya da virüs kodları) herhangi bir şekilde çalıştırılırsa, programlanma şekline göre bilgisayarınıza zarar vermeye başlar. Ayrıca, tüm virüs kodları (bilinen adıyla virüsler) bir sistemde aktif hale geçirildikten sonra çoğalma (bilgisayarınızdaki diğer dosyalara yayılma, ağ […]

Celeron

Kasım 6th, 2007

CELERON Satış rakamları çok yüksek olan ortalama kullanıcı pazarında pay kaybetmemek için Intel bir hamle yapmak durumundaydı bu da “Covington” kod adı altında hızla geliştirilen CPU CELERON oldu. CELERON aslında L2 cache’i konulmamış ve saat hızı ile biraz oynanmış bir PENTİUM II’den başka bir şey değil. Cache çiplerinin kullanılmaması ve bu yüzden silikon tabakalarından tasarruf […]

Pentium Ailesi

Kasım 6th, 2007

PENTİUM AİLESİ Bu ailenin ilk ferdi, PENTİUM adlı işlemciydi. “PENTİUM” ismi Latince “beş” (Pentus) rakamından geliyor. Zira, PENTİUM Intel’in PC’lere yönelik olarak ürettiği beşinci nesil işlemci (8080/8, 80286, 80386, 80486 ve PENTİUM). 1993’ün sonbaharında ilk çıktığında, 66 ve 90 MHz hızlarında veriliyordu. 1997 yılında üretimi durdurulduğunda ise 166 MHz’e kadar hızlanmıştı. PENTİUM PRO, 1996 yılında […]

Fat32’nin Avantajları Ve Dezavantajları

Kasım 6th, 2007

FAT32’NİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI Windows 95 OSR2 ve Windows 98’le beraber çoğu bilgisayar FAT32 dosya sistemi (FAT=File Allocation Table) ile birlikte geliyor. Eski Fat16’nın aksine FAT32 yüksek kapasiteli diskler de sadece 4 KB’lik Cluster’lar kullanıyor, bu yüzden diskin bellek alanı yaklaşık olarak yüzde 15 daha iyi kullanıyor. FAT32 GB’dan 2 Terabyte’a kadar ATAPI diskleri destekliyor. […]