Osmanlı İmpatorluğu’nun Son Dönemi

Avrupa’da feodal yapının hüküm sürdüğü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu halkına kısmen de olsa sömürüden uzak, düzenli yaşam koşulları sunmaktaydı. Bu sırada Avrupa köylüsü ise sefalet içinde kıvranıyor, diğer taraftan da sömürünün engellenmesi için mücadelelere girişiyordu. Avrupa’daki bu sömürü düzeni aynı zamanda sermaye birikiminin de çok hızlı olmasını sağlamaktaydı. Ortaya burjuvazi denen yeni bir sınıf çıkardı. Burjuva, […]

Sevr antlaşması

SEVR ANTLAŞMASI Birinci Dünya şavası sonunda galip çıkan devletler,Osmanlı imparatorluğu dışında,yenilmiş diğer devletlerle barış antlaşmaları imzalanmııştı ancak Osmanlı imparatorluğu ile yapılacak barış antlaşması ise sonraya bırakılmıştı bunun nedeni Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda,İtilaf devletleri tam bir antlaşmaya varamamış olmalarıdır. Paris barış konferansındada bir antlaşmaya varamayan itilaf devletleri Londrada görüşmelere devam etti son olarak İtalyanın San Remo […]

Sevr Antlaşması(10 Ağustos 1920)

SEVR ANTLAŞMASI(10 AĞUSTOS 1920) 1 .Dünya Savaşı’nın galipleri olan İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.Osmanlı Devleti topraklarının galip devletler arasında resmen paylaşılması niteliğinde ki bu antlaşmayı TBMM tanımamış,Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasıyla olanağı kalmamıştır. İtilaf Devletleri,Mondros Mütarekesi’nin (30Ekim1918) imzalanmasından sonra Anadolu ve Trakya’da giriştikleri işgal eylemlerine karşı oluşan direnişin güçlenemeyeceğini,paylaşmada yolunda ki amaçlarına ulaşmayı engelleyemeyeceğini […]

Amasya Genelgesı (Bıldırısı) 21-22 Haziran 1919

AMASYA GENELGESI (BILDIRISI) 21-22 Haziran 1919 Havza’daki çalismalarini tamamladiktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaslari, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçtiler. Milli Mücadele çalismalarini sürdüren Mustafa Kemal, Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy birlikte Amasya Genelgesi’ni hazirladilar. Hazirlanan bildiri, Erzurum’da 15. Kolordu Komutani Kazim Karabekir’e sunuldu. O’nun da onayinin alinmasindan sonra, bildiri, 22 Haziran […]

Osmanlı Döneminde Meclisler

OSMANLI DÖNEMİNDE MECLİSLER Osmanlı devletinde saray hem hükümdarların ikametğahı, hem de en yüksek devlet dairesi durumundaydı. Osmanlı hükümdarlarının ilk sarayı ilk başkent Bursa’da sonra Edirne’de, İstanbul’un alınmasından sonra da İstanbul’da kuruldu. İstanbul’da ilk saray şimdiki üniversite merkez binasının bulunduğu yerdeydi. Daha sonra Topkapı sarayı yapıldı ve padişahın ikametğahı buraya nakledildi. Merkeziyetçi ve mutlakiyetçi Osmanlı devlet […]

Kurulus Dönemı

KURULUS DÖNEMI Osmanli Beyliginin Kurulusu; Osman Bey, Oguz asiretlerinin ittifakiyla basa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakimdan Anadolu’nun en itibarli ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir sahsiyeti olan Seyh Edebali’nin kizi ile evlenerek, gücünü artirmis idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans’a karsi genisleme politikasini uygulayarak, Inegöl, Karacahisar ve Yarhisar’i ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden […]

Ll. Bölüm : T.a.o.’da Geçen Türk Kültürü Unsurları

ll. BÖLÜM : T.A.O.’DA GEÇEN TÜRK KÜLTÜRÜ UNSURLARI T.A.O.’ı tetkik ederek elde ettiğimiz Türk kültür unsurlarını içtimai, siyasi, dini ve iktisadi unsurlar olarak belirlemek suretiyle, tasnif ettik. A-)İÇTİMAÎ UNSURLAR : T.A.O.’da geçen Türk kültürüne ait içtimai unsurları açıklamadan önce Osmanlı Devleti öncesi Türkiye halkının sosyal vaziyetine bakmak gerekir. 1-) Xlll. Yy. Başında Anadolu Halkının Sosyal […]

Osmanlı’da Siyasi Ve Hukuki Rejim

Osmanlı’da Siyasi Ve Hukuki Rejim ………………Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve hukuki rejimi daha çok bir sentez niteliği taşır. Osmanlı Devleti herşeyden önce bir türk ve islam devletidir.Bir yönüyle de islamiyet öncesi türk devletleri yapısının izlerini taşır.Eski Türk devletlerinde siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri ildir.Bu bağımsız bir şekilde aşiretler halinde yaşayan halkın barış içinde yaşamasını sağlar.Osmanlı’da […]

Türk-rus

BİRİNCİ BÖLÜM: – Sovyetler Birliği’nin Dağılması – Türkiye’nin Orta Asya ile İlişkileri – Rusya Federasyonu’nun Tanıtılması İKİNCİ BÖLÜM: – Türk-Rus İlişkilerindeki Gelişmeler (91-94) – Çeçenistan Savaşı’nın Türk-Rus İlişkilerine Etkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: – Rusya Federasyonu’nun Dış Politika Konsepti – Rusya Bir Dış Politika Dinamiği veya Seçeneği Olabilir Mi? SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASI Sovyetler Birliği son yıllarda iki […]

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büüyk imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi. Roma Tarihinin Dönemleri a.Krallık Öncesi Dönem (İ.Ö. 753 öncesi) b.Krallık Dönemi (İ.Ö. 753 – 509 arası) c.Cumhuriyet Dönemi […]