A-mondros Ateşkes Antlaşmasının İmzalanmasını Zorunlu Kılan Sebebler

A-MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ İMZALANMASINI ZORUNLU KILAN SEBEBLER Osmanlı Ordusu ard arda aldığı yenilgiler ve ağır kayıplar sonucunda savaş gücünü kaybetmiş idi. Irak ve Suriye’deki İngiliz birlikleri Kerkük’ü ele geçirmişler ve Suriye’de de Osmanlı ordusuyla savaş halinde idiler. Osmanlı Ordusu Haleb’e kadar gerilemişti fakat burada da tutunabileceği şüpheli idi. Osmanlı Devletini daha da çok kaygılandıran hal; […]

Lehıstan Ilıskılerı

LEHISTAN ILISKILERI Lehistan’in Fransiz Krali Henry, Sultan Ikinci Selim’in istegiyle diger Avrupali rakiplerini geride birakarak tahta geçmisti. Osmanli Devleti’nin Lehistan yönetiminde hakim olmaya çalismasinin nedeni, Avusturya’ya komsu olan iki müttefike sahip olmakti. Fransizlarla Kanuni Sultan Süleyman döneminde baslayan iyi iliskiler zaten mevcuttu. Lehistan yönetimine de hakim olmak, Avusturya karsisinda Osmanli Devleti’ni güçlü kilacakti. Fakat bir […]

Ingıltere Ile Ilıskıler

INGILTERE ILE ILISKILER Osmanli-Ingiliz iliskileri ilk olarak ticari alanda basladi. Ingiltere Kraliçesi Elizabeth, Istanbul’a bir iki defa elçi göndermis ve Sultan Ikinci Murad’a: "Yüce Türk" diye hitap etmisti. Sultan Üçüncü Murad’da kraliçeye "Vilayet-i Ingiltere kraliçesinin yalniz dostu degil, ayni zamanda hamisiyiz" diyordu. Ingiltere’nin gönderdigi ilk elçi William Harborne, 24 Nisan 1583’te huzura kabul edilmis ve […]

Hayatı

HAYATI Sultan Üçüncü Murad 4 Temmuz 1546 günü Manisa’nin Bozdag yaylasinda dünyaya geldi. Babasi, Sultan Ikinci Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan’dur. Annesi Venediklidir. Sultan Üçüncü Murad orta boylu, degirmi yüzlü, kumral sakalli, ela gözlü ve beyaz tenli bir padisahti. Çok cömertti ve insanlara yardim etmeyi çok severdi. Merhametli bir kisilige sahip olan Sultan Üçüncü […]

Kanıje Kalesı’nın Fethı

KANIJE KALESI’NIN FETHI Satirci Mehmed Pasa iki yildir hiçbir askeri basari kazanamamisti. Bu süre içinde bazi Osmanli kaleleri Avusturyalilarin eline geçmisti. Mehmed Pasa’nin idami üzerine, Sadrazam Damat Ibrahim Pasa ordunun basina geçti ve Belgrad’a geldi. Bu sirada Avusturya baris istemisti. Avusturyalilar daha önce geri aldiklari Egri’yi ve Hatvan’i bize vermeyi önerdiler. Bu öneriye karsilik, Osmanli […]

1. Dünya Savaşı

1. DÜNYA SAVAŞI Kısaca: 1914 Ağustos’undan, 1918 Kasım’ına kadar süren ve çok geniş bir bölgeyi içine alan uluslararası bir savaştır. Savaşın başlangıcında, İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleri ile Fransa, Belçika, Rusya, Sırbistan vs savaşa kısa bir süre sonra katılan Japonya ‘İtilaf Devletleri’ni oluşturdu. Bu devletlere daha sonra ABD, İtalya, Romanya, Yunanistan ve öbür bazı […]

Xıx. Yy’da Yapılan Islahat

BÖLÜM-1 XIX. YY’DA YAPILAN ISLAHAT HAREKETLERİ 1-)Islahatlar geçmişte olduğu gibi askeri alanla sınırlı kalmamıştır. 2-)Yönetim,eğitim,kültür,ekonomik ve hukuki alanlarda ıslahatlar yapılmıştır. 3-)Bütün bunların gerçekleştirilmesi ile devletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 4-)Halkın zorlaması da etkili olmuştur. 5-)Avrupa devletlerinin her fırsatta devletin iç işlerine karışmaları önlenmiş olacaktı. AMAÇ:Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmaktır. BU YY.’DAKİ BAŞLICA ISLAHATLAR ŞUNLARDIR: 1-)II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1808-1839) […]

Kurtuluş Ve Kuruluş

Türkiye’de 1918 yılından itibaren büyük bir değişim yaşandı. Önce Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlık elde edildi. Daha sonra 1940’lara kadar süren birçok reformlar yapıldı. Türk Devrimi’nin 2 aşaması vardır: İlki bağımsızlık savaşına değinen “Kurtuluş”, ikincisi yeni bir devletin kuruluşunu ve köklü reformları yansıtan “Kuruluş” dönemi. Kurtuluş dönemi Mondros Mütarekesi’nden Lozan Barışı’na kadar olan dönemi kapsar. İkinci […]

Karahanlılar(840-1212)

KARAHANLILAR(840-1212) Karahanlılar, daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak, hükümdarların ve halkının çoğunluğunun Müslümanlığı seçtiği ilk Türk-İslâm devletidir. Bu sebeple Türk tarihi içerisinde Karahanlıların özel bir yeri ve önemi vardır. Hâkaniye ve İlig-Hanlar adlarıyla da anılan Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Çiğil, Yağma ve Tuhsı gibi Türk Boylarına dayanıyordu. Karluklar, Balasagun merkez olmak üzere Yedi-su […]

İzmit`in Tarihi

İZMİT`İN TARİHİ TARİHİ ADI NEREDEN GELİYOR? Tarih kaynaklarına göre ilimiz bilinen en eski yerleşme merkezi Astakos’tur. Milattan önce sekizinci yüzyıl sonralarında Megarlılar tarafından kurulmuş bir kolonidir. Bazı tarihçilere göre bu şehri Astlar kurmuş, sonradan bölgeye gelen Megarlılar şehre "Astların köyü anlamına gelen Astakos" adını vermişlerdir. Başka bir söylenceye göre yörede bol istakoz bulunduğu için şehre […]