Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyasi

Kasım 6th, 2007

TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir. TARIM İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir. TARIMDA VERİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Toprak ve Bakımı Tarım topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, […]

Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri

Kasım 6th, 2007

TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ KARADENİZ BÖLGESİ 1. Konumu ve Sınırları Bölge, Türkiye’nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik’in doğusunda kadar uzanır. Türkiye yüz ölçümünün % 18’ine sahip olan bölge, bu oranla yüz ölçüm bakımından üçüncüdür. Doğu – batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. Bölge, batıdan doğuya doğru […]

Ülkeler Coğrafyasi

Kasım 6th, 2007

ÜLKELER COĞRAFYASI AVRUPA KIT’ASI Avrupa; doğuda Asya kıt’ası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir. Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa’nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa’nın en önemli yükseltisi kıt’anın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıt’anın en yüksek yeri Fransa’daki Mont – Blanc (4810 metre) dağıdır. […]

Coğrafya [volkanik Dağlar]

Kasım 6th, 2007

Ödev/Tez’in Kategorisi : Coğrafya Ödev/Tez’in Dosya Türü : Microsoft Word Ödev/Tez’in Kaynakçası : YOK Ödev/Tez’in Sayfa Sayısı : 8 VOLKANİK DAĞLAR İNDİR

Erezyon Nedir? Nasıl Meydana Gelir

Kasım 6th, 2007

Erezyon Nedir? Nasıl Meydana Gelir EROZYON Yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma ,en geniş anlamı ile,karmaşık tabiat olaylarıdır.Bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini durmadan aşındırır. Yüzeyler özellikle dağlık bölgeler ve çöller gibi bitki örtüsünün bulunmadığı yerlerde çok karakteristik ve belirgin biçimler alırlar .Erozyon un yıkıcı etkisi,vadiler,kanyonlar,dik yarlar yalı […]

Beşeri We Coğrafya…

Kasım 6th, 2007

TARIM Geniş manada insanın toprağı işleyerek ürün yetiştirme faaliyetidir. Tarımı etkileyen faktörler 1. İKLİM: Her tarım ürününün kendine has iklim isteği vardır.İklimi etkileyen faktörler: – Yağış miktarı: Yılda 10 cm’lik yağış tarımsal faaliyetlerin alt sınırıdır. – Yağış rejimi: Her ürün farklı rejime ayak uydurur.Pamuk, mısırın yetiştiği yerde yetişmez. – Sıcaklık: Sıcaklık 10 derecenin altına düşerse […]

Türkiye Cografi Bölgeler

Kasım 6th, 2007

Türkiye Cografi bölgeler KARADENİZ BÖLGESİKONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur. ALANI VE NÜFUSU: Gerçek alanı olan 143.537 Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı […]

Coğrafya Ders Notları (Herşey)

Kasım 6th, 2007

BÖLGELER COĞRAFYASI Türkiye’nin Coğrafi Konumu Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin Matematiksel Konumu Türkiye 36° – 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında […]

Coğrafya [türkiye’nin Ekonomik,siyasi Ve Kültürel İlişkide Bulunduğu Komşu Ülkeler]

Kasım 6th, 2007

Ödev/Tez’in Kategorisi : Coğrafya Ödev/Tez’in Dosya Türü : Microsoft Word Ödev/Tez’in Kaynakçası : YOK Ödev/Tez’in Sayfa Sayısı : 22 TÜRKİYE’NİN EKONOMİK,SİYASİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİDE BULUNDUĞU KOMŞU ÜLKELER İNDİR

Coğrafya [türkiye’nin Matematik Ve Özel Konumu]

Kasım 6th, 2007

Ödev/Tez’in Kategorisi : Coğrafya Ödev/Tez’in Dosya Türü : Microsoft Word Ödev/Tez’in Kaynakçası : YOK Ödev/Tez’in Sayfa Sayısı : 3 TÜRKİYE’NİN MATEMATİK VE ÖZEL KONUMU İNDİR