Türkiye’nin Beşerî Coğrafyasi

TÜrkİye’nİn BeŞerÎ CoĞrafyasi TÜRKİYE’NİN BEŞERÎ COĞRAFYASI NÜFUS Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. NÜFUS ARTIŞI Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde […]

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyasi

TÜRKİYENİN EKONOMİK COĞRAFYASI İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetlerin başında tarım, sanayi ve maden ürünleri üretimi gelir. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir. TARIM İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir. TARIMDA VERİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Toprak ve Bakımı Tarım topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, […]

Türkiye’nin Coğrafî Bölgeleri

TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ KARADENİZ BÖLGESİ 1. Konumu ve Sınırları Bölge, Türkiye’nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz’den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik’in doğusunda kadar uzanır. Türkiye yüz ölçümünün % 18’ine sahip olan bölge, bu oranla yüz ölçüm bakımından üçüncüdür. Doğu – batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. Bölge, batıdan doğuya doğru […]

Ülkeler Coğrafyasi

ÜLKELER COĞRAFYASI AVRUPA KIT’ASI Avrupa; doğuda Asya kıt’ası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir. Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa’nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa’nın en önemli yükseltisi kıt’anın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıt’anın en yüksek yeri Fransa’daki Mont – Blanc (4810 metre) dağıdır. […]

Erezyon Nedir? Nasıl Meydana Gelir

Erezyon Nedir? Nasıl Meydana Gelir EROZYON Yer yüzündeki engebe ve yükseklikleri deniz seviyesine indirmeye çalışan aşındırma olayıdır jeolojik aşındırma ,en geniş anlamı ile,karmaşık tabiat olaylarıdır.Bunlar parça koparıp sürükleyerek litosfer yüzeyini durmadan aşındırır. Yüzeyler özellikle dağlık bölgeler ve çöller gibi bitki örtüsünün bulunmadığı yerlerde çok karakteristik ve belirgin biçimler alırlar .Erozyon un yıkıcı etkisi,vadiler,kanyonlar,dik yarlar yalı […]

Beşeri We Coğrafya…

TARIM Geniş manada insanın toprağı işleyerek ürün yetiştirme faaliyetidir. Tarımı etkileyen faktörler 1. İKLİM: Her tarım ürününün kendine has iklim isteği vardır.İklimi etkileyen faktörler: – Yağış miktarı: Yılda 10 cm’lik yağış tarımsal faaliyetlerin alt sınırıdır. – Yağış rejimi: Her ürün farklı rejime ayak uydurur.Pamuk, mısırın yetiştiği yerde yetişmez. – Sıcaklık: Sıcaklık 10 derecenin altına düşerse […]

Türkiye Cografi Bölgeler

Türkiye Cografi bölgeler KARADENİZ BÖLGESİKONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur. ALANI VE NÜFUSU: Gerçek alanı olan 143.537 Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı […]

Coğrafya Ders Notları (Herşey)

BÖLGELER COĞRAFYASI Türkiye’nin Coğrafi Konumu Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin Matematiksel Konumu Türkiye 36° – 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında […]