İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

Kasım 6th, 2007

A. TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI 1. Türk Adının Anlamı Türk adının anlamı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıl­mıştır. Bunlarda ikisi ilmi olarak daha çok kabul görmüştür. Bun­lardan birincisi; Türk doğan, türeyen ve çoğalan İkincisi; Türk güçlü, kuvvetli, olgun anlamlarını ifade et­mektedir. Bu anlamdaki Türk kelimesi ilk defa siyasi bir amaç doğ­rul­tusunda bir isim olarak Göktürk Devleti […]

Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması Ve Misak-ı Milli Kararlarının Kabulü

Kasım 6th, 2007

OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI VE Mİ­SAK-I MİLLİ KARARLARININ KABULÜ (12 Ocak – 28 Ocak 1920) Meclisin toplanması için seçimlerin yapılmasına Amasya Gö­rüşmesi’nde karar verilmiştir. Seçimlerin yapılmasına ve mec­lisin açılması konusunda Temsil Heyeti, İstanbul Hükümeti ve İti­lâf devlet­leri aynı görüşü paylaşmışlardır. Mustafa Kemal Erzurum mebusu seçildi. Yalnız İstanbul’a gideme­yecekti (Hakkındaki tutuklama emrinden dolayı). Mustafa Kemal seçilen […]

Haçli Seferleri

Kasım 6th, 2007

Avrupalıların 11. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın sonları arasında Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve dolaylarını geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denilmiştir. Haçlı Seferleri’nin dini, siyasi ve ekonomik nedenleri vardır: Dini Nedenler • Hıristiyanların, kutsal yerleri, özellikle Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak istemesi. • Katolik Kilisesi’nin Ortodoks dünyasını egemenliği altına almak […]

Osmanli Devleti’nde Yenilik Hareketleri

Kasım 6th, 2007

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DEVLETİ’NDE YENİLİK HAREKETLERİ “Osmanlı Devleti’nin Eğitim Alanındaki Islahat Hareketleri” Murat TOPZAŞ 030635010 YRD. DOÇ. DR. Mustafa GÜLER AFYON, 2003 İÇİNDEKİLER Önsöz………………………………………………………………………….. 3 Giriş…………………………………………………………………………… 4 I.BÖLÜM İlk Yenileşme Hareketlerine Kadar Olan Dönem……………………………. 5 II. BÖLÜM İlk Yenileşme Dönemi……………………………………………………….. 9 III. BÖLÜM Tanzimat Dönemi…………………………………………………………….. 12 IV. BÖLÜM II. Abdülhamid […]

Sarikamiş Drami Ve Enver Paşa

Kasım 6th, 2007

20.yy’a girerken artık Osmanlı Padişahlarının dedeleri Yavuz Kanuni gibi devlet yönetiminde hakim değillerdi. Kendilerine hangi bilgi verilirse onunla yetinmek ve her sunulan belgeleri imzalamak zorunda idiler. 13 Nisan 1909 tarihinden sonra İttihat ve Terakki Partisi hızla yükselişe geçti ve bir süre sonra iktidarın sahibi oldu. İttihatçıların ilk yaptıkları iş orduyu genç kadrolardan oluşturmak ve memleketi […]

Osmanli Imparatorluğun’da Okul Açan

Kasım 6th, 2007

A. FRANSIZ OKULLARI Saint – Benoit Fansız Okulu Saint – Georges Fransız Okulu Saint – Louis Dil Oğlanları Koleji Saint – Pierre Fransız Okulu Nötre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi Saint Pulcherie Fransız Okulu Saint – Josep’n Fransız Koleji Saint – Esprit Fransız Okulu İmmacule Conception Fransız Okulu B.İNGİLİZ OKULLARI C. AMERİKAN OKULLARI Harput […]

Osmanli Tarihinde Ilkler..

Kasım 6th, 2007

Osmanlıların ilk Beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası’dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu. Osmanlı tarihinde ilk savaş,1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır. Osman Bey’in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi’dir (1285). Osman Bey’in ilk askeri anlaşması 1306 yılında Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır. İlk […]

Fatih Sultan Mehmet Umudunu Kaybetmişlere Muhteşem Sözler

Kasım 6th, 2007

Sultan İkinci Mehmed henüz yedi yaşlarında iken hocası Molla Ak Şemsüddin kulağına eğildi ve başarının en önemli kuralını fısıldadı: “Hedefini tespit etmelisin.” Önce hedef belirlendi: “Kostantiniyye mutlaka fethedilecektir.” Ak Şemsüddin hedef tespitinden sonrasını da söyledi: “Dağ ne kadar yüksek olursa olsun, yol onun üzerinden geçer. Sen dağ olmaya heveslenme, asla gururlanma; yol ol ki, herkes […]

Kurtuluş Savaşı Cepheler

Kasım 6th, 2007

DOĞU CEPHESİ Ermeni Devleti, Rusya’da Çarlık sisteminin yıkılıp yerine Sosyalist bir devlet kurulması üzerine 1918’de ortaya çıktı. Taşnak Partisi tarafından idare ediliyordu. Ermeniler, sınırlarımıza saldırıyor, Müslüman halka aşırı zulüm, haksızlık ve katliam yapıyordu. Bunun üzerine, TBMM Ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İcra Heyeti’ne (Bakanlar Kuruluna) mütareke hükümlerine uyularak boşaltılan, […]

Osmanlı Padişahlarının Eşleri

Kasım 6th, 2007

I. Osman 1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin Annesi 2- Rabi’a Bala Hatun; Şeyh Edebalı’nın kızı ve Şehzade Alaaddin’in annesi Orhan 1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım’ın Annesi. Eski adı Holofiro 2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru’nun kızı ve Şehzade İbrahim’in Fatma Hatun’un […]