Çinicilik

Kasım 6th, 2007

çinicilik Pişmiş topraktan, duvar süslemesi, yer kaplaması, kap-kacak v.b. sanat değeri olan eşya yapma. Çinicilik tarihinde ilk aşama, topraktan yapılan eşyanın pişirilmesiydi. Bugüne kadar elde edilebilen bilgilere göre, bu tür çalışmalar önce M.Ö. 6500 yılında Anadolu ve Mezopotamya’da başlamıştır. Mezopotamya uygarlığında yapıların dış yüzleri tuğlalarla kaplanıyordu. Konya yakınındaki Çatalhöyük kazılarında da pişmiş topraktan yapılmış çok […]

Lisans Anlaşmaları (Lıcensıng) Ve Franchısıng

Kasım 6th, 2007

LİSANS ANLAŞMALARI (LICENSING) ve FRANCHISING LİSANS ANLAŞMALARI (LICENSING) ve FRANCHISING İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. LİSANS ANLAŞMALARI (LICENCING) 1.1. Lisans Anlaşmalarının Uygulandığı Durumlar 1.2. Lisans Anlaşmalarına Yönelik Problemler ve Risk Faktörleri 1.3. Lisanslama Açısından Cazip Olmayan Pazarlar 2. FRANCHISING 2.1. Tarihi Gelişimi 2.2. Franchising Türleri 2.3. Uygulama Aşamaları 2.4. Franchisor Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2.5. Franchise […]

Mişl 235 Uluslararasi Pazarlama

Kasım 6th, 2007

Mişl 235 Uluslararasi Pazarlama MİŞL 235 ULUSLARARASI PAZARLAMA ULUSLAR ARASI PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ Uluslararası pazara giriş stratejisi ; işletmelerin ürünlerini,teknolojilerini,insan kaynaklarını ve yönetsel değerleri gibi varlıklarının yabancı ülkelere taşınmasını sağlayan kurumsal bir düzenlemedir. Stratejilere karar verirken en önemli belirleyici kriterler :RİSK, KAR, YATIRIM MİKTARI ,KONTROL DERECESİ Uluslararası giriş stratejilerine karar verirken,aşağıdaki faktörler de göz önüne […]

Yöneticilik…

Kasım 6th, 2007

Yöneticilik… Adil Olmadan Yönetici Olunmaz Yrd. Doç. Dr. Burak ARZOVA Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü "Bütün hayvanlar eşittir ancak öbürleri daha eşittir" demişti George Orwell’in Hayvan çiftliği isimli kitabındaki Koca Reis. İnsanların hayvanlarla canlandırıldığı karşılıklı ilişkilerinin anlatıldığı kitabında. Adalet, ancak herkes için eşit adalet yüzyıllar boyunca her toplumun temel hareket noktası olmuştur. Toplumu oluşturan bütün bireyler […]

40 Dönümlük Alanda Incir Yatiştiriciligi

Kasım 6th, 2007

40 Dönümlük Alanda Incir Yatiştiriciligi 1. GİRİŞ Yılda 50 bin tona yakın incir ihraç eden Türkiye’nin dünya ihracatında da % 75’lik payı bulunmaktadır. Türkiye’nin incir merkezi olan Aydın ilinde 6.2 milyon incir ağacı bulunmaktadır. Bunların 5.6 milyonu meyve verecek yaştadır. Aydın’da her yıl 150 bin tonun üzerinde incir üretilmekte, 258 yerleşim yerinde incir tarımı yapılmakta, […]

Sabun

Kasım 6th, 2007

sabun SABUN Sabun endüstrisi olarak bilinen, yıkama endüstrisinin kökleri geçmişte 2000 yıl öncesine kadar uzanır. Pompeli kazılarda bir sabun fabrikasına rastlanmıştır. Bununla birlikte, pek çok sayıdaki kimyasal proses endüstrisinin hiç birinde, yıkama endüstrisinde olduğu kadar, kimyasal ham maddelerinde temelde bir değişim olmamıştır. 1940 ve 1965 yılları arasında, sabun gereksinmesinin %80’nini deterjanlar tarafından sağlanmış bulunmaktadır. Bu […]

Madde Ile Ilgili Herşey

Kasım 6th, 2007

Madde Ile Ilgili Herşey MADDE VE ÖZELLİKLERİ Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini, bir maddenin diğer maddelerden oluşumunu, maddelerin birbirine dönüşümünü inceleyen bilim dalıdır. Kimyanın konusu maddedir. Madde: Kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Hava, toprak, su birer madde örneğidir. Cisim: Maddenin şekil verilmiş halidir. Örneğin; altın bir madde, altın yüzük bir cisimdir. Maddenin Halleri Madde dünyada […]

Bilim Adamlari

Kasım 6th, 2007

Bİlİm Adamlari BİLİM ADAMLARI Albert Einstein (1879 – 1955) İnsanlık tarihinin en yaratıcı zekalarından biri olan Alman asıllı ABD’li fizikçi. 20. yüzyılın başlarında geliştirdiği kuramlarıyla ilk kez kütleyle enerjinin eşdeğerliğini kanıtladı. Uzay, zaman ve kütle çekimi üzerine tümüyle yeni düşünme yolları önerdi. Işık ve kütle çekim için geliştirdiği özel ve genel görelilik kuramlarıyla, Newton’dan sonra […]

Endüstride Yağ Kullanimi Ve Atik Yağlarin Aritimi

Kasım 6th, 2007

Endüstride Yağ Kullanimi Ve Atik Yağlarin Aritimi ENDÜSTRİDE YAĞ KULLANIMI VE ATIK YAĞLARIN ARITIMI Endüstride ve diğer alanlarda yağ kullanımı çok yaygındır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde verilen atık yağ tanımına bakıldığında da tekstil, metal işleme, ekipman yağlama ile endüstrinin tüm sektörlerinde ve araç motorlarında kullanıldığını anlamak mümkündür. Yönetmeliğe göre: Atık yağ: Kullanılmış taşıt yağları ve […]

Sabun Vs..

Kasım 6th, 2007

Sabun vs.. SABUN Bir alkalinin yağlı bir madde üstüne etkisiyle elde edilen, çamaşır yıkamada ve temizlik işlerinde kullanılan ürün . SABUN SANAYİSİNİN TARİHİ Eski zamanlardan beri sabunlar, aşağıdaki bağlantıya göre yağ asidi ve gliserin esterleri olan doğal yağlı maddeler üstüne alkali bir iletkenin etkisiyle üretilmişlerdir . C H – COO – CH – C H […]