Başarısız Yöneticiler

BAŞARISIZ YÖNETİCİLER Hazırlayan : Nazım Kaba Yazan : Servet Üsta Tanıtım : Yöneticileri başarısız kılan problemler ve bu problemlerin çözümlerini konu ediniyor. Metodu : Probleme sebebiyet veren faktörleri teker teker ele alıyor.Varsa gerçek hayattan örnekler sunuyor.Nihayetinde de çözümü dile getiriyor. İçerdiği Önemli Noktalar : Yönetici ile mahiyetinde çalışan insanlar arasındaki ilişkiyi maddeci bir tarzda olsa […]

Başarılı Olmak İçin

BAŞARILI OLMAK İÇİN 1 – Amaç Belirleyin ( A.Baltaş – Üstün Başarı) Başarı için, öğrencinin hayattan ne beklediğini amacının ne olduğunu bilmesi gerekir. Başarılı olmanın tek ve mutlak ölçüsü iyi bir üniversiteye girmek, herkesin gıpta ettiği bir mesleğe sahip olmak değildir. İnsan, yetenekli olduğu çok değişik alanlarda, severek yapabileceği çeşitli işlerde kendini ortaya koyabilmişse, yaşamdan […]

Başarının Olmayan Rotası

BAŞARININ OLMAYAN ROTASI ULAŞ BIÇAKÇI ROTA YAYINEVİ EMİN ÖZDEMİR KARTAL / ATALAR TANITIM: Kitap, iş hayatında karşılaşılan problemleri ele almış. İlk etapta bunların ne olduğu teşhis edilmiş. İş hayatını etkileyen problem kaynakları 5 gruba ayrılmış. Daha sonra konulan teşhislere çözümler önerilmiş. Bu yapılırken teorik ve ideal tavsiyeler yerine, gerçekçi ve pratikte karşılaşılan sorunlara çözümler getirilmeye […]

Ağlamayın, Sinirlenmeyin, Dinleyin

AĞLAMAYIN, SİNİRLENMEYİN, DİNLEYİN Amerika’da, Denizcilik Enstitüsü’nün yayınladığı bir dergide Frank Koch ilgi çekici bir hatırasını anlatıyor;“Eğitim filosuna verilmiş olan iki savaş gemisi birkaç gündür kötü hava şartlarında manevra yapıyorlardı. Ben, en öndeki savaş gemisinde görevliydim ve hava kararırken köprüde nöbetteydim. Yer yer sis vardı ve görüş alanı dardı. Bu nedenle komutan da köprüdeydi, bütün faaliyetleri […]

Aylara Göre Rehberlik Programı

AYLARA GÖRE REHBERLİK PROGRAMI KASIM (I) KASIM 1 1- Fedakarlık, hoşgörü, yardımlaşma ve uyumun bireylere kazandırdıkları konusunda öğrencilere bilgi sunma Fedakarlık, hoşgörü, yardımlaşma ve uyumun önemini kavratmak Bilgi Verme TÜM SINIFLAR 3- “Otobiyografi”tekniğinin uygulanması ve değerlendirilmesi Öğrencilerin tanınması Anket YENİ KAYITLAR, HZ ve L1 3- “Aile anketi” uygulanması Öğrenci velileri ve velilerin çocukları hakkında bilgilerinden […]

Asperger Bozukluğu

ASPERGER BOZUKLUĞU 1944’de Avusturyan hekim Hans Asperger tarafından "otistik piskopati" olarak tanımlanmıştır. Etyoloji bilinmiyor, otistik bozuklukta olan sebepler sorgulanıyor. DSM-IV tanı ölçütleri: A. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendini gösteren toplumsal etkileşimde nitel bozulma: 1.toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el-kol hareketleri, alınan vücut konumu, takınılan yüz ifadesi, göz göze gelme gibi birçok sözel olmayan […]

Ara Zümreler

ARA ZÜMRELERBir önceki zümre kararlarının incelenmesi; alınan kararların ve yapılan düzenlemeler istikametinde uygulamalara yer verilmesi, bu uygulamalar sonucunda öğrencilere bulundukları sınıf seviyesine uygun bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılması.Yapılacak yazılı sınavların tarihlerinin zamanında duyurulması ve kapsamı.Diğer zümrelerle yapılan işbirliğinin ve görüş alış-verişinin değerlendirilmesi.Konularla ilgili yapılan deney-gezi-gözlemin değerlendirilmesiÖnceki soruların ve genel deneme sınavlarının kritik edilerek değerlendirilmesi, elde […]

Türk Millî Eğitimin Genel Amaçları

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2’nci maddesinde Türk Millî Eğitiminin Genel Amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1.Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan […]

Türk Millî Eğitimin Genel Amaçları

ARA TATİLDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER-BOŞ ZAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ İnsanın çalışma ve uyku zamanı dışında kalan zamana “boş zaman” ya da serbest zaman denmektedir. Bu zaman içirde insan bireysel ve toplumsal olanaklara göre çalışıp çalışmamayı,çalışacaksa yapacağı işi,uğraşı özgürce seçer. İsterse düşünür düşlere dalar,tasarımlar yapar,isterse eğlenir,dinlenir,koşar,oynar yürür,spor yapar. Ne yaparsa yapsın önemli olan kendince verimli olmaktır. Boş zamanın değerlendirilmesi […]

0 – 6 Yaş Gelişim Dönemleri

0 – 6 YAŞ GELİŞİM DÖNEMLERİ GİRİŞ Okulöncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Bu nedenle çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici […]