İçindekiler sayfa

İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM 1…………………………………………. ………………………………………….. ………. 1 1.1 İŞ DEĞERLEMENİN TANIMI…………………………………….. …………………………………… 2 1.2 İŞ DEĞERLENDİRMENİN AMACI VE YARARLARI………………………………….. ….. 3 1.3 İŞ DEĞERLEMENİNİ KAPSAMI……………………………………. ………………………………… 5 BÖLÜM 2…………………………………………. ………………………………………….. ………. 5 2.1.1 İŞ ANALİZİNDE ÖN ÇALIŞMALAR…………………………………. …………………………….. 7 2.1.1.1. Amaca Göre Form dizaynı……………………………………. ………… 7 2.1.1.2. Tanıtma……………………………………. ……………………………………. 7 2.1.1.3 Analizcilerin seçimi…………………………………….. ……………………. 7 […]

İçindekiler

içindekiler 1-Güçlü bir kurum kültürünün ilkeleri-olumlu bir kurum ikliminin koşulları §Genel İlkeler……………………………………. ………………………………………1 §İnsan ve Motivasyona İlişkin İlkeler I-İnsanın Temel Özellikleri Bakımından…………………………….1-2 II-İnsanlar Aracılığıyla Verimliliğe Ulaşmak Bakımından……2-3 2-KURUM İÇİNDE HALKLA İLİŞKİLER §Kurum İçinde İletişim Ve Sorunları………………………………………….. .4 3-halkla ilişkilerle ilgili reçeteler §Basınla İlişkiler………………………………………….. …………………………….5-6 §Liderlerden Yararlanma…………………………………. …………………………6 §Günlük İş Akışı İle İlgili Reçete…………………………………….. ……………6 §Programların […]

T.c

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Pro/Engineer 2000i Adı Soyadı : Ata YURDAKUL Öğretim Yılı : 2001/2002 Bölümü : Makine Eğitimi Programı : Talaşlı Üretim Danışman : Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ HAZİRAN 2002 ANKARA

1. kobi Kavramı Ve Kapsamı

1.KOBİ KAVRAMI VE KAPSAMI KOBİ’ler, ülkemiz ekonomisinin dinamik birimleri olarak ekonomik ve Sosyal sisteme olan katkıları nedeniyle, son yıllarda önem kazanmaya başlamışlardır. Toplumun tüm kümesini kapsayan ve her yerleşim birimine yayılmış olan KOBİ’ler, gerek kendi iç yapıları gerekse de dış çevreden kaynaklanan pek çok sorunla iç içe yaşamaktadırlar. Ülke ekonomisindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve istikrarsızlık […]

Kalite Kavramı

KALİTE KAVRAMI Geleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum ya da fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ancak günümüzde kalite kavramı bu tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar kazanmıştır. Günümüzde, kalite kavramı, günlük konuşmalardaki dağınıklığından kurtarılmış, dar tanımlama kalıplarından çıkarılmış, esnek ve dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. Bu özelliğiyle de kalite kavramı, stratejik bir yönetim aracı durumuna […]

Giriş

GİRİŞ Sanayi devrimiyle beraber işletmeler daha fazla , daha hızlı üreten hızla büyüyen, ilgilendiği alan sayısı daha da artan bunların bir sonucu olarak sosyal hacmi ve iş bölümü daha da artan bir noktaya gelmiştir. Direkt olarak ta insan sayısının ve işletmelerdeki iş ve bu işe işletme tarafından ödenen ücret sorunları ortaya çıkmıştır. İşler arasındaki nispi […]

Flexible Line Balancing

Flexible Line Balancing Problemin Tanımı : Aşağıda gösterilen şebeke (Şekil-1) üzerinde hat dengelemesi yapılması. [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Şekil-1 Problemin Çözümü : Şebekeyi “Flexible Line Balancing” programı ortamında tanımlayıp, “Takt Time” olarak 15 girildi. Program bu durumda şebekeyi 3’e ayırdı ve sonuç olarak şöyle bir şebeke verdi(Şekil-2). [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg[/IMG] Şekil-2 Çözülen bu şebeke üzerindeki faaliyetlerin grafik üzerinde gösterimi ise […]

Yıldız Teknik Üniversitesi

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE BELGELENDİRME FABRİKA ORGANİZASYONU DERSİ ÖDEVİ Hazırlayan : Taner Tığlı, Burcu Demir No : 97066109, 97066043 Ödev Danışmanı : Cengiz TOKSOY İstanbul 2002 ISO 9000 K.G.S. ·ISO 9000’in Ortaya Çıkışı ·ISO 9000 : 1994 ·ISO 9000 : 2000 Revizyonu ISO 9000’in Ortaya Çıkışı 1979 […]

1-ıntroductıon:

1-INTRODUCTION: In civilized life, properties has been divided into the service and living parts. According to the researchments, living and service parts of the property which is the most active places are usually and denser used by owners and again in the same researchments, the kitchen has been led as the most important places. In […]

1. Giriş

1. GİRİŞ Günümüzün gelişen teknolojisi ile her alanda bir değişim gözlenmektedir. Söz konusu değişim, bu alanlarda çalışan insanların yeteneklerini bedensel ve düşünsel açıdan çeşitlendirmekte ve zorlamaktadır. Buna karşılık insanların bazı belirli yapısal, boyutsal ve psikolojik özellikleri vardır. İnsan iskelet ve kas sisteminin belirli bir hareket yeteneği ve gücü, kasların enerji yaratma şekli, çevreyi algılayabilme ve […]